Психолого-педагогічний факультет
Початкова освіта. Психологія. Соціальна робота.

logotp ppf ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕНЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Історія психолого-педагогічного факультету почалася з 1960 року, коли було утворено факультет підготовки вчителів початкових класів. Тоді Криворізьким державним педагогічним інститутом було набрано дві групи студентів за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». Першим деканом факультету був Тимофій Андрійович Клевцов. В різні роки деканами факультету працювали Бацула Іван Гаврилович, Ахматов Олександр Федорович, Горяний Валентин Давидович, Чумак Віктор Іванович, Козлов Анатолій Васильович.
У 1974 році кількість студентів на факультеті зросла з 75 до 125 осіб, з 1975 по 1983 рр. було відкрито факультет, деканом якого став Олександр Опанасович Любар. З 1985 по 2004 рр. факультет очолював к. філософ. наук, доцент Валерій Петрович Лисечко. З 2004 по 2008 р. деканом факультету була к. психол. наук, доцент Зоя Михайлівна Мірошник. З 2008 р. і по теперішній час факультету очолює кандидат психологічних наук, доцент Євгеній Леонідович Гергель.
З 1984 року факультет готує вчителів початкових класів за двома спеціальностями: «Музика і співи»; «Образотворче мистецтво». У 1992 році почалася підготовка вчителів початкових класів зі спеціалізацією - «Народознавство». У 1999 році факультет розпочав навчання студентів за спеціальностями: «Учитель початкових класів і української мови та літератури»; «Учитель початкових класів та англійської мови». Починаючи з 2000 року, факультет готує фахівців за спеціальністю: «Педагогіка та методика початкового навчання і практична психологія»; з 2003 - за спеціальністю «Дошкільна освіта» - (з спеціалізацією англійська мова, з 2010 додатковою спеціальністю практична психологія) та спеціальність «Практична психологія»; у 2004 році розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю «Початкова освіта та фізична культура».
Перелік спеціальностей постійно модифікується відповідно до вимог і потреб часу. У 2001 році факультет підготовки вчителів початкових класів перейменували у педагогічний факультет. У 2004-2005 навчальному році було відкрито магістратуру за спеціальністю «Початкова освіта», з 2008 року відкрито магістратуру за спеціальністю «Практична психологія». З 2014 року ліцензовано напрямок підготовки «Соціальна педагогіка».
З 2011 року факультет носить назву психолого-педагогічний.
Сьогодні на факультеті працює талановитий злагоджений педагогічний колектив, в якому майже 30 років трудяться ветерани університету І.Г.Любар, Л.О. Гапоненко, З.М.Мірошник, В.В. Пруняк, Н.І. Білоконна та здібні педагоги молодшого покоління (І.А.Кравцова, І.В.Онищенко, О.Є.Остапчук, І.В.Размолодчикова, І.О.Талаш, О.П.Шестопалова, Л.Р.Шпачук та ін.).
Багато років на факультеті працювали: доктор пед. наук, проф. В.К. Буряк; кандидати наук, доценти: Б.Г. Друзь, В.І.Чумак, В.Ф. Олійник, В.В. Явір, Є.А. Ревенко, Т.І. Костогриз, Н.Г.Каневська, С.М.Приходько, В.І.Кажан, Р.П.Калініна, Ш.Білоусенко, Г.Т.Злобіна, С.В.Діденко, З.І.Ступак, О.С.Снісаренко, Л.А.Білоконенко, С.С. Аксьонов, О.С. Рогальова, Р.О. Кузьменко, Д.Т. Федоренко, викладачі В.Ф. Шестопалова, Л.І.Дзівот, В.П.Судомко, М.Я.Буднік, В.В.Ткаченко, А.Б.Смолова, Л.А.Радіна, Н.А.Токарева, Л.О.Павленко, Л.О.Донченко, О.О.Омельниченко, А.Г.Шаповал, Г.А.Костенко, Н.В.Ткачова та ін. Ці віддані своїй справі фахівці відчутно вплинули на формування юної педагогічної зміни.
На сучасному етапі психолого-педагогічний факультет є самостійним підрозділом інституту, який включає 3 кафедри.
Підготовку за напрямком підготовки, спеціальністю «Практична психологія» забезпечує кафедра практичної психології (завідувач доктор психологічних наук, професор Зоя Михайлівна Мірошник).
Підготовку за напрямком підготовки, спеціальністю «Початкова освіта» забезпечує кафедра змісту і методики початкового навчання (завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Олена Анатоліївна Павлик) .
Підготовку за напрямком підготовки, спеціальністю «Соціальна педагогіка» забезпечує кафедра теорії і практики початкової освіти (завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Ія Миколаївна Шимко).
Загалом на кафедрах факультету працює 39 осіб, із них 1 доктор психологічних наук, професор, 5 кандидатів філологічних наук, доцентів, 12 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 9 кандидатів психологічних наук, доцентів. Зростаючий науковий потенціал факультету позитивно впливає на якість фундаментальної підготовки майбутніх фахівців.
Викладачі кафедр факультету ведуть наукові дослідження, вивчають і поширюють передовий досвід роботи вчителів початкових класів, працюють над створенням підручників, навчально-методичних посібників для школи і ВНЗ.
На факультеті функціонує 17 кабінетів, створених силами викладачів та студентів: кабінет педагогіки, соціальної педагогіки, дидактики, комп'ютерний клас, математики з методикою її викладання, методики природознавства, методики української мови, методики російської мови, методики трудового і естетичного навчання, музики і співів, психології, треніговий кабінет та ін.
Навчально-виховна робота спрямована на глибоке засвоєння знань і практичних навичок з психолого-педагогічних, суспільно-гуманітарних та спеціальних дисциплін. Чітка організація навчально-виховного процесу сприяє успішному оволодінню більшістю студентів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ професійної підготовки.
Студенти факультету широко залучаються до науково-дослідницької роботи з проблем організації навчально-виховного процесу в початкових класах, особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів, готуються до творчої праці, беруть участь у роботі проблемних груп та наукових гуртків. За наслідками досліджень вони виступають з науковими повідомленнями на студентських всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, міжнародних симпозіумах, методичних об'єднаннях вчителів початкових класів.
Випускники факультету гідно представляють факультет серед педагогічної громадськості міста і області: заслужений вчитель України Н.К.Бардась, відмінники освіти В.І.Сенчина, Р.Є. Руднєва, Л.В.Кацюк Г.Б.Мелега, Л.О.Кунавич, Т.О.Колісник. Г.М.Кольчиба, Г.А.Костенко, О.М.Малахова, Т.В.Бевзюк, О.В.Ковшар, І.А.Кравцова, В.В.Пруняк, Н.І.Білоконна та ін.
Серед випускників факультету є доктори, кандидати педагогічних, філологічних та психологічних наук (З.М. Мірошник, І.М. Размолодчікова, Е.С. Сильнова, В.В. Садова., О.А. Павлик, О.В.Ковшар, М.С.Великодна, К.М.Шестопалова, О.Ю. Горбачова, Д.М. Туркова, І.В. Онищенко, І.О. Талаш та багато ін.).
На сьогодні факультет здійснює підготовку близько700 студентів і має перспективу розвитку та збільшення спеціальностей фахової підготовки. Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання висококваліфікованими спеціалістами. Навчання студентів ведеться як за державним замовленням, так за контрактами. Отримавши диплом бакалавра на факультеті можна продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, або магістр. Термін навчання 1 рік.
За своїм кадровим, науково-методичним, інформаційним і матеріально-технічним забезпеченням факультет має можливість готувати фахівців на належному рівні.
У навчальний процес ВНЗ впроваджуються елементи Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), що передбачає використання при вивченні навчальних модулів комп'ютерних програмних педагогічних засобів, педагогічних тестів досягнень та рейтингових оцінок.
1000
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30