Психолого-педагогічний факультет
Початкова освіта. Психологія. Соціальна робота.

П   Л   А  Н

РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

на 2018-2019 н.р.

ПОРЯДОК         ДЕННИЙ

Дата

Хто готує

Хто відповідає

І засідання

1.

Обговорення результатів роботи факультету за 2017-2018 н. р. та завдання на новий навчальний рік.

вересень

Деканат

Гергель  Є.Л.

2.

Затвердження плану роботи факультету на 2018-2019 н. р.

-         затвердження складу вченої ради факультету;

-         засідань вченої ради факультету;

-         виховної роботи;

-         спортивно-масової роботи;

-         науково-дослідницької роботи;

-         профорієнтаційної роботи.

Деканат,

зав. кафедр,

заст. декана: з виховної роботи, наукової роботи, фізичного виховання, відповідальні викладачі за напрямами, куратори,

голова студради

Гергель  Є.Л.

3.

Про підготовку до акредитації освітніх програм підготовки магістрів спеціальності 053 Психологія, 013 Початкова освіта

Зав. кафедр факультету

Мірошник З.М.,

Павлик О.А.

4.

Звіт кураторів випускних курсів про працевлаштування випускників факультету.

Куратори випускних курсів, деканат

Гергель Є.Л.

5.

Різне

 

 

ІІ засідання

1.

Затвердження тем магістерських робіт.

жовтень

Зав. кафедр факультету

Мірошник З.М.,

Павлик О.А.,

Шимко І.М.

2.

Про організацію та підсумки проходження практики студентами ІІІ курсу  в літніх оздоровчих таборах, дошкільних закладах і соціальних службах

Зав. кафедр, керівники практики

Зичков А.К.,

Туркова Д.М.

3.

Звіт кураторів І курсу про хід адаптації студентів-першокурсників до навчання

Навчально-методична рада, куратори І курсу

Шестопалова О.П.

4.

Різне

 

 

ІІІ засідання

1.

Аналіз поточної успішності (результати міжсесійного контролю) та навчальної дисципліни студентів факультету. Звіт студентів, що навчаються за індивідуальним графіком

листопад

Зав. кафедр, деканат.  Навчально-методична рада

Шаповал І.М.

2.

Про організацію профорієнтаційної роботи на кафедрах  факультету

Зав. кафедр, відповідальні викладачі

Зичков А.К.

3.

Готовність магістерських робіт до захисту

Деканат, зав. кафедр,

куратори, керівники робіт

Мірошник З.М.,

Павлик О.А.,

Шимко І.М.

4.

Стан ведення сторінки факультету і кафедр на сайті університету.

Відповідальні за сайт на факультеті та кафедрах

Відповідальні за сайт

 

Різне

 

 

 

IV засідання

 

1.

Готовність факультету до зимової екзаменаційної сесії

грудень

Деканат, зав. кафедр, студрада

Шаповал І.М.

2.

Про роботу з категорійними студентами

Деканат, профбюро факультету

Шаповал І.М.,

Шпачук Л.Р.

3.

Про виконання рішень ради факультету

Деканат, секретар ради факультету

Талаш І.О.

4.

Різне

 

 

V засідання

1.

Звіт кафедр факультету про наукову роботу у 2018 році та про підготовку студентів факультету до участі в студентських  наукових конференціях та всеукраїнських олімпіадах, у  предметних олімпіадах та конкурсах

січень

Заступник з наук. роботи, зав. кафедр, відповідальні за наукову роботу на кафедрах. Студентське наукове товариство

Оніщенко І.В.

2.

Про забезпечення на факультеті підготовки з фундаментальних дисциплін психологічного циклу

Зав. Кафедрою ЗіВП

Токарева Н.М.

3.

Різне

 

 

VІ засідання

1.

Обговорення результатів зимової екзаменаційної сесії на факультеті

лютий

Навчально-методична рада, студрада

Шаповал І.М.

2.

Обговорення результатів захисту магістерських робіт.

Технічні секретарі, голови ЕК

Голови ЕК

3.

 Затвердження тем кваліфікаційних завдань студентів магістратури

Деканат, зав. кафедр,, керівники завдань

Мірошник З.М.,

Павлик О.А.

4.

Про підготовку до конкурсу-огляду „Студентська весна”

Заст. декана з виховної роботи, студрада

Размолодчикова І.В.

5.

Різне.

 

 

VІІ засідання

1.

Про роботу кураторів в академічних групах

березень

Відповідальні за виховну роботу на кафедрах, куратори академічних груп

Размолодчикова І.В.

2.

Про дотримання критеріїв оцінювання знань студентів

Зав. кафедр, навч.-методична рада

Шестопалова О.П.

3.

Про підготовку до працевлаштування студентів випускних курсу.

Деканат, куратори академічних груп, що випускаються

Деканат

4.

Стан спортивно-оздоровчої роботи на факультеті.

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

Пісьменний О.М.

5.

Різне

 

 

VIII засідання

1.

Про підготовку до літньої сесії, результати поточної успішності студентів факультету. Звіт студентів, що навчаються за індивідуальним графіками.

квітень

Деканат, зав. кафедр, куратори академічних груп, академічний сектор студради

Шаповал І.М.

2.

Про розподіл студентів 3-х курсів на літню практику в дитячі оздоровчі табори, дошкільні заклади та соціальні служби.

Зав. педпрактикою, відповідальні на кафедрах

Зичков А.К.,

Туркова Д.М.

3.

Про підсумки виробничої практики студентів ІV курсу напряму підготовки „Початкова освіта”, „Психологія” та „Соціальна робота”.

Деканат, відповідальні за практику на кафедрах

Відповідальні за практику на кафедрах

4.

Різне

 

 

ІХ засідання

1.

Про стан підготовки до підсумкової атестації за ступенем бакалавр. Затвердження голів ЕК з підсумкової атестації на наступний рік.

травень

Деканат, зав. кафедр,

куратори

Мірошник З.М.,

Павлик О.А.,

Шимко І.М.

2.

Про організацію і проведення навчальних практик (польова, сільськогосподарська) за напрямом підготовки „Початкова освіта”

Відповідальні за практику на кафедрах

Лисогор Л.П.,

Федорова Л.Г.

3.

Про підсумки навчальних практик студентів 1-2 курсів напрямків підготовки „Початкова освіта”, „Психологія”, „Соціальна робота”

Деканат, відповідальні за практику на кафедрах

Зичков А.К.,

Туркова Д.М.,

Талаш І.О.

4.

Різне

 

 

 

Х засідання

1.

Про виконання планів у 2018-2019  н.р.:

-         навчальних планів;

-         планів роботи факультету;

-         планів роботи та програм кафедр.

червень

Деканат, зав. кафедр

Шаповал І.М., Мірошник З.М.,

Токарева Н.М.,

Павлик О.А.,

Шимко І.М.

2.

Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти (бакалавр) на денному та заочному відділеннях.

Технічні секретарі, голови ЕК

Голови ЕК

3.

Про виконання рішень ради факультету

Деканат, секретар ради факультету

Талаш І.О.

4.

Різне:

·        про підготовку і проведення урочистих заходів та вручення дипломів;

·        про оздоровлення та організацію літнього відпочинку викладачів, співробітників та студентів.

Деканат

Профбюро факультету

Гергель  Є.Л.

Шпачук Л.Р.

6418

         1.Особи, що входять до складу вченої ради факультету за посадами:

 1. Гергель Є.Л. - голова вченої ради факультету, декан психолого-педагогічного факультету, доц., к.психол.н.
 2. Шаповал І.М. - заступник декана факультету, доц. кафедри практичної психології, к.психол.н.
 3. Мірошник З.М.- зав.каф. практичної психології, д.,психол.н., професор.
 4. Шимко І.М. - зав.каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи, доц., к.пед.н.
 5. Павлик О.А. - зав.каф. початкової освіти доц., к.пед.н.
 6. Токарева Н.М. - зав.каф. загальної та вікової психології, д.психол.н., професор
 7. Шпачук Л.Р. - голова профбюро факультету, доц.кафедри початкової освіти, к.філол.н.
 8. Кришень К.О. - голова студради факультету, ІІІ курс, група ПНП-16
 1. Виборні представники з числа науково-педагогічних працівників та інших  працівників факультету:
 2. Ткаченко О.А.- доц.кафедри загальної та вікової психології, к.психол. н.
 3. Талаш І.О. - доц.кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, к.філол.н.
 4. Онищенко І.В.- доц.кафедри початкової освіти, к.філол.н.
 5. Размолодчикова І.В. - доц.кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, к.пед.н.
 6. Кравцова І.А. - доц.кафедри початкової освіти, к.пед.н.
 7. Шестопалова О.П. - доц. кафедри практичної психології, к.психол.н.
 1. Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті:
 2. Самодій Є.П. - ІУ курс, група ПП-15.
1002
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31