Кафедра соціології та масових комунікацій
Факультет географії, туризму та історії

15 червня п.р. на засіданні кафедри соціології та масових комунікацій відбулося обговорення проєкту освітньо-наукової програми 054 Соціологія, у якому взяли участь не тільки члени робочої групи: в.о.зав. кафедри Грабовець І.В., доцент Візниця Ю.В., аспірант Петрухін С.В, але й усі члени кафедри.

200659716 490032518970658 1472318667874290076 n   202081707 235959324660090 8596405461360117087 n  

           Про внесення змін доповіла гарант ОНП 054 проф. Лобанова А.С. Вона зокрема проінформувала про вимоги НАЗЯВО, результати акредитації освітньо-наукових програм в університеті, рекомендації ректорату, зав. аспірантурою, результати моніторингу аспірантів.

         З пропозиціями і рекомендаціями виступили усі члени робочої групи, аспіранти, науковці кафедри.

201757984 278626184048282 5014383636097288733 n    200155579 338197867873000 8830596380419846396 n  

                        Після обговорення, кафедра ухвалила рішення:

До проекту освітньо-наукової програми 054 Соціологія-2021 внести наступні зміни:

  1. уточнити освітні компоненти, визначені п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти (наукових установах);
  2. врахувати пропозиції аспірантів Петрухіна С.В. і Каритки В.В. і поділити виробничу педагогічну практику (5 кредитів) на дві частини: виробничу соціологічну (3 кредити) і виробничу педагогічну (2 кредити) практики;
  3. врахувати пропозиції стейкхолдерів і внести до вибіркових дисциплін наступні дисципліни: «Сучасне українське суспільство: стан, проблеми і перспективи розвитку», "Європейські студії", «Університетська освіта в сучасному світі», «Соціологія XXI століття»;
  4. розширити географію наукових контактів і рівень взаємодії із вітчизняними й зарубіжними ЗВО, що готують докторів філософії з соціології;
  5. активізувати залучення науковців і практиків до освітнього процесу через проведення гостьових лекцій;
  6. активізувати роботу з розробки наукових проєктів, які фінансуються державним бюджетом;
  7. покращити кадрове забезпечення членів робочої групи та наукових керівників за рахунок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 054 Соціологія.
  8. більш активно залучати роботодавців і стейкхолдерів до практичної реалізації ОНП.

Гаранту програми проф. Лобановій А.С. кафедра доручила внести відповідні зміни у проект ОНП 054 Соціологія-2021 і представити його на розгляд проректору з науки проф.. В.А.Гаманюк не пізніше 17 червня п.р.

16096
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша