Кафедра соціології та масових комунікацій
Факультет географії, туризму та історії

Освітньо-наукова програма підготовки PhD Соціологія (2021)

16929
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)
Ступінь вищої освіти доктор філософії (PhD)
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 Соціологія
Термін навчання 4 роки
Форма навчання денна
Обсяг освітньої складової 50 кредитів ЄКТС
Вимоги до претендентів наявність ступеня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст»

МЕТА

Загальна: підготовка висококваліфікованого конкурентноспроможного фахівця-науковця, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у всіх ланках галузі освіти та інших галузях діяльності, отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня.

Спеціальна: формування інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності у сфері соціології, управління, освіти, науки; оволодіння відповідною методологією задля проведення самостійного наукового дослідження з прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

УНІКАЛЬНІСТЬ ОНП

Унікальність програми полягає в тому, що у навчанні й у дослідженнях акцент робиться на актуальних проблемах соціологічної теорії й практики, орієнтації не тільки на засвоєння нових знань, розуміння прогресивних соціологічних технологій та різноманітних наукових інновацій, але на розвиток творчого мислення, задоволення потреб в постійному інтелектуальному самовдосконаленні, її метою є формування особистості дослідника, який усвідомлює й сповідує академічні цінності і здійснює свою професійну діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей.

ОСОБЛИВОСТІ ОНП

Освітньо-наукова програма зорієнтована на засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій, які стосуються основних напрямів і концепцій сучасної соціологічної науки, галузевих та спеціальних соціологічних теорій; покликана розвивати творче мислення, потребу в постійному духовному й інтелектуальному самовдосконаленні, забезпеченні умов для формування необхідних професійних компетентностей у царині соціальних та поведінкових наук.

15872
        813

 

                             ЛОБАНОВА АЛЛА СТЕПАНІВНА

докторка соціологічних наук, професорка, гарант       освітньо-наукової програми 054 «Соціологія»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг

Службовий е-mail: [email protected]

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: соціальна мімікрія, соціологія адаптацій, соціологія освіти, інфайронментальна соціологія, соціологія управління, соціологія політики.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

 

       
15870

Майбутньому здобувачеві PhD

15956
 Каритка
 КАРИТКА ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
 
РІК ВСТУПУ: 2017-2018 н. р.
 
ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Екологічна відповідальність молоді у промисловому регіоні: соціологічний вимір
 
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. соц. наук., проф. Лобанова А.С.
 
ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ
ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

 Петрухін 1  

ПЕТРУХІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

РІК ВСТУПУ: 2018-2019 н. р.


ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Концепція суспільства та становлення української держави у працях Микити Шаповала: історико-соціологічний підхід

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. соц. наук., проф. Лобанова А.С.


ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ
РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

15954

Освітньо-наукова програма підготовки PhD Соціологія (2019)

Освітньо-наукова програма підготовки PhD Соціологія (2018)

Освітньо-наукова програма підготовки  PhD Соціологія (2016)

15862

Відгук професора кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Туленкова Миколи Васильовича (завантажити)

Відгук професора кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету Зоськи Яни Володимирівни (завантажити)

Рецензія керівника відділу консалтингу та маркетингових досліджень комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради Лаже Оксани Володимирівни  (завантажити)

15911
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28