Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Вступ до аспірантури університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинних нормативних документів:

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року N 276, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 р. за N 519/39575, згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 263 та Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті, затвердженим рішенням Вченої ради університету від 08 грудня 2016 року (протокол №5) із змінами та доповненнями.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВСТУП 2023

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ В 2023 РОЦІ

БЛАНКИ заяв та протоколів співбесід з гарантом відповідної освітньо-наукової програми та передбачуваним науковим керівником

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗАЯВА в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету уповноваженій особі – завідувачу аспірантури та докторантури (ауд. 220 головного корпусу Університету, пр. Гагаріна, 54; Пн-Пт з 9.00 до 16.00).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У заяві вступники зазначають спеціальність та форму навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви. Під час подання заяв на заочну форму навчання вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до аспірантури додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • протоколи співбесід з гарантом відповідної освітньо-наукової програми та передбачуваним науковим керівником із висновком про готовність вступника до самостійної наукової роботи;
 • особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів за останнім місцем роботи;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • дослідницьку пропозицію (крім спеціальності 104 Фізика та астрономія). Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., у якому подано обґрунтування тематики майбутнього дослідження, запропоновано можливі шляхи розв’язання поставлених завдань. Вимоги до дослідницької пропозиції формулюються в програмі вступного іспиту з відповідної спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції і її презентації здійснюється на вступному іспиті зі спеціальності як його складова. Вступники спеціальності 104 Фізика та астрономія замість дослідницької пропозиції подають науковий реферат (перевірений і оцінений передбачуваним науковим керівником).
 • документи, що підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника, для нарахування додаткових балів (детальніше див. розділ V Правил);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію ідентифікаційного коду.

Документи подаються в паперовій папці.

КАЛЕНДАР ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Терміни

2023

І вступна кампанія

Терміни

2024

ІІ вступна кампанія*

Проведення співбесід з гарантом відповідної освітньо-наукової програми та передбачуваним науковим керівником
з 01 серпня по 28 вересня 2023 року
з 10 січня по 20 січня 2024 року
Початок прийому заяв та документів
04 вересня 2023 року
15 січня 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів
28 вересня 2023 року
30 січня 2024 року
Рішення Приймальної комісії про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури
29 вересня 2023 року
31 січня 2024 року
Строки проведення вступних випробувань
з 02 по 06 жовтня 2023 року
з 01 по 09 лютого 2024 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням
09 жовтня 2023 року
13 лютого 2024 року
Виконання вимог для зарахування
до 16.00
13 жовтня 2023 року
до 16.00
16 лютого 2024 року
Наказ про зарахування за державним замовленням
до 16.00
16 жовтня 2023 року
 

Наказ про зарахування за кошти фізичних

(юридичних) осіб

 до 31 жовтня 2023 року
до 29 лютого 2024 року

*Прийом на навчання тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21989

Вступ до аспірантури університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинних нормативних документів:

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року N 392, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за N 487/37823 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 2 травня 2022 року № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за № 488/37824, наказом Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2022 року №598, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 липня 2022 року за №727/38063, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2022 року №608, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2022 року за №730/38066 , Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 263 та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 08 грудня 2016 року (протокол №5) із змінами та доповненнями.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВСТУП 2022

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ В 2022 РОЦІ

БЛАНКИ заяв та протоколів співбесід з гарантом відповідної освітньо-наукової програми та передбачуваним науковим керівником

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗАЯВА в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету уповноваженій особі – завідувачу аспірантури та докторантури (ауд. 220 головного корпусу Університету, пр. Гагаріна, 54; Пн-Пт з 9.00 до 16.00).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У заяві вступники зазначають спеціальність та форму навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви. Під час подання заяв на заочну форму навчання вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до аспірантури додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • протоколи співбесід з гарантом відповідної освітньо-наукової програми та передбачуваним науковим керівником із висновком про готовність вступника до самостійної наукової роботи;
 • особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів за останнім місцем роботи;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • дослідницьку пропозицію (крім спеціальності 104 Фізика та астрономія). Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., у якому подано обґрунтування тематики майбутнього дослідження, запропоновано можливі шляхи розв’язання поставлених завдань. Вимоги до дослідницької пропозиції формулюються в програмі вступного іспиту з відповідної спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції і її презентації здійснюється на вступному іспиті зі спеціальності як його складова. Вступники спеціальності 104 Фізика та астрономія замість дослідницької пропозиції подають науковий реферат (перевірений і оцінений передбачуваним науковим керівником).
 • документи, що підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника, для нарахування додаткових балів (детальніше див. розділ V Правил);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію ідентифікаційного коду.

Документи подаються в паперовій папці.

 

КАЛЕНДАР ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ

Етапи вступної кампанії

Терміни

Проведення співбесід з гарантом відповідної освітньо-наукової програми та передбачуваним науковим керівником

з 01 серпня по 30 вересня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

05 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

29 вересня 2022 року

Рішення Приймальної комісії про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури

30 вересня 2022 року

Строки проведення вступних випробувань

з 03 по 07 жовтня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

10 жовтня 2022 року

Виконання вимог для зарахування

до 17.00

17 жовтня 2022 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 17.00

18 жовтня 2022 року

Наказ про зарахування за кошти фізичних

(юридичних) осіб

 

до 31 жовтня 2022 року

17956

Вступ до аспірантури університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинних нормативних документів:

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 263 та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 08 грудня 2016 року (протокол №5) із змінами та доповненнями.

 Оголошення про вступ 2021

Правила прийому до аспірантури в 2021 році

Бланки заяв та протоколів співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету уповноваженій особі – завідувачу аспірантури та докторантури (ауд. 220 головного корпусу Університету, пр. Гагаріна, 54; Пн-Пт з 9.00 до 17.00).

У заяві вступники зазначають спеціальність та форму навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви. Під час подання заяв на заочну форму навчання вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до аспірантури додає:

 • протоколи співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником із висновком про готовність вступника до самостійної наукової роботи;
 • особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів за останнім місцем роботи;
 • копії дипломів бакалавра, магістра (спеціаліста), копії додатків до них;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • дослідницьку пропозицію (крім спеціальності 104 Фізика та астрономія).

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., у якому подано обґрунтування тематики майбутнього дослідження, запропоновано можливі шляхи розв’язання поставлених завдань. Вимоги до дослідницької пропозиції формулюються в програмі вступного іспиту з відповідної спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції і її презентації здійснюється на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Вступники спеціальності 104 Фізика та астрономія замість дослідницької пропозиції подають науковий реферат (перевірений і оцінений передбачуваним науковим керівником).

 • документи, що підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника, для нарахування додаткових балів (детальніше див. розділ V Правил);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію паспорта (всі заповнені сторінки) та ідентифікаційного коду.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

КАЛЕНДАР ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ

Етапи вступної кампанії

Терміни

Проведення співбесід із завідувачем профільної кафедри та передбачуваним науковим керівником

з 01 квітня

по 27 серпня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

09 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

30серпня 2021 року

Рішення Приймальної комісії про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури

31 серпня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

з 06 вересня по 09 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

10 вересня 2021 року

Виконання вимог для зарахування

до 17.00

14 вересня 2021 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 17.00

15 вересня 2021 року

Наказ про зарахування за кошти фізичних

(юридичних) осіб

 

до 30 вересня 2021 року

 

 

14299

Розклад занять аспірантів першого року заочної форми навчання в осінню сесію 2020-2021 н.р.

Розклад занять аспірантів першого року навчання в першому семестрі 2020-2021 н.р.

Наказ від 30 вересня 2020 року № 29-ад "Про зарахування до аспірантури на денну форму навчання та призначення наукових керівників"

Наказ від 15 вересня 2020 року № 23-ад "Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання"

Наказ від 15 вересня 2020 року № 22-ад "Про зарахування до аспірантури на заочну форму навчання"

Наказ від 15 вересня 2020 року № 21-ад "Про зарахування до аспірантури на денну форму навчання"

Список вступників 2020 року до аспірантури, яких рекомендовано до зарахування на місця державного замовлення

(додатковий конкурсний набір)

Список вступників 2020 року до аспірантури, яких рекомендовано до зарахування на місця державного замовлення, за спеціальностями

Рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури (додатковий конкурсний набір)

Рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури за спеціальностями

ОРИГІНАЛИ дипломів про вищу освіту та додатків до них подати до 17.00 14 вересня 2020 року

Розклад вступних іспитів 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про допуск  до вступних іспитів можна взяти 02.09.2020 після 12.00

Обсяг державного замовлення 2020

Оголошення про прийом до аспірантури 2020

Правила прийому до аспірантури в 2020 році

Бланк заяви про вступ

Бланки протоколів співбесід

Тарифи на платні освітні послуги 2020

12435
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31