Кафедра соціології та масових комунікацій
Факультет географії, туризму та історії
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)
Ступінь вищої освіти доктор філософії (PhD)
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 Соціологія
Термін навчання 4 роки
Форма навчання денна
Обсяг освітньої складової 50 кредитів ЄКТС
Вимоги до претендентів наявність ступеня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст»

МЕТА

Загальна: підготовка висококваліфікованого конкурентноспроможного фахівця-науковця, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у всіх ланках галузі освіти та інших галузях діяльності, отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня.

Спеціальна: формування інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності у сфері соціології, управління, освіти, науки; оволодіння відповідною методологією задля проведення самостійного наукового дослідження з прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

УНІКАЛЬНІСТЬ ОНП

Унікальність програми полягає в тому, що у навчанні й у дослідженнях акцент робиться на актуальних проблемах соціологічної теорії й практики, орієнтації не тільки на засвоєння нових знань, розуміння прогресивних соціологічних технологій та різноманітних наукових інновацій, але на розвиток творчого мислення, задоволення потреб в постійному інтелектуальному самовдосконаленні, її метою є формування особистості дослідника, який усвідомлює й сповідує академічні цінності і здійснює свою професійну діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей.

ОСОБЛИВОСТІ ОНП

Освітньо-наукова програма зорієнтована на засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій, які стосуються основних напрямів і концепцій сучасної соціологічної науки, галузевих та спеціальних соціологічних теорій; покликана розвивати творче мислення, потребу в постійному духовному й інтелектуальному самовдосконаленні, забезпеченні умов для формування необхідних професійних компетентностей у царині соціальних та поведінкових наук.

15872
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30