Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра початкової освіти психолого-педагогічного факультету КДПУ проводить щорічний випуск збірника наукових праць студентів «Актуальні питання теорії і практики початкового навчання». До друку приймаються матеріали, в яких розглядається коло найрізноманітніших питань щодо впровадження нових методів і прийомів навчання, використання інноваційного навчання, яке ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості засобами сучасних освітніх технологій навчання у загальноосвітній початковій школі.

Перспективними видаються такі напрямки дослідження:

шляхи формування творчої особистості учнів початкової школи ;

формування ключових і предметних компетентностей в учнів початкової школи;

розвиток творчої особистості майбутніх учителів;

перспективність і наступність становлення творчої особистості: загальноосвітня (початкова,) школа;

розвиток якостей мислення (гнучкість, самостійність, критичність, логічність);

інтегрований підхід до формування творчої особистості в загальноосвітніх закладах;

розвиток мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфер особистості учня;

розвиток естетичних смаків та художнього мислення;

розвиток образної пам’яті, уяви особистості;

формування творчої особистості у процесі вивчення шкільних дисциплін;

розвиток комунікативної компетентності;

розвиток інтелектуальної культури особистості;

розвиток пізнавальних інтересів;

формування інтересу учнів у здобутті нових знань;

компетентнісний підхід у навчанні і вихованні в освітніх закладах;

інтеграція змісту і форм навчання як важлива умова реалізації компетентнісного підходу у сучасній освіті;

особливості використання інтегрованих завдань у початковій школі, їх роль у формуванні мовних знань і мовленнєвих умінь молодших школярів;

методи і прийоми розвитку навчально-інтелектуальних умінь учнів початкових класів під час використання змодельованих ситуацій тощо

Статті приймаються до друку українською мовою до 01.05.2021 р. Електронний варіант тексту обсягом 3-5 сторінок у форматі А4, набраних у редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Список літератури – до 5 джерел.

Список літератури в алфавітному порядку подавати згідно з державним стандартом.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.

Потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Після слова в тексті перед розділовим знаком пробіл не робити.

Зразок оформлення статті

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

І. Петрищева

Науковий керівник – канд.пед.наук, доц. Лисевич О.В.

Література (за алфавітом до 6 джерел)

  1. Lego wedo книга для вчителя – Данія: LEGO Group. [Електронний ресурс].
  2. БудулатійЛ.М. Інноваційні підходи у сучасній педагогіці //Традиційні та інноваційні підходи у сфері сучасних педагогічних досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16 березня 2020 року). Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», 2020. С.109-112.

Матеріали надсилати електронною поштою на адресу: [email protected] окремим файлом з назвою *doc.

За довідками звертатися за телефонами: (0564) 470-12-37 – кафедра початкової освіти або 0964981681 – Лисевич Олександра Вікторівна (відповідальна за випуск збірника), 0963996131 – Соболь Ольга Віталіївна.

 

15184
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31