Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

на 2021-2022 н. р.

Керівник: к. пед. н., ст. викладач Баруліна Юлія Олександрівна

1. Застосування середовища GeoGebra на уроках математики у 1-2 класі під час вивчення тем змістової лінії «Просторові відношення. Геометричні фігури».

2. Розвиток просторового уявлення на уроках математики учнів 3-4 класів за допомогою використання середовища GeoGebra.

3. Застосування мобільного додатку Kahoot для розвитку вмінь розв’язувати рівняння з однією змінною у 2 класі.

4. Розвиток вмінь обчислювати значення виразів без дужок і з дужками учнів 3-4 класів із використанням електронного ресурсу H5P.

5. Формування понять основних геометричних фігур в учнів початкової школи за допомогою графічного редактора Pаint.

18227
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша