Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

на 2021-2022н. р.

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Керівник: к. пед. н., доц. Павлик Олена Анатоліївна

1. Розвиток усного (писемного) мовлення учнів 2 (3, 4) класу на уроках української мови засобом мобільних технологій.

2. Розвиток ключової комунікативної компетентності молодшого школяра на уроках української мови засобом театралізації.

3. Формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови засобом інтеграції.

4. Дидактичні умови використання кооперативних форм навчальної діяльності на уроках розвитку зв’язного мовлення.

5. Доповнена реальність як засіб розвитку мовлення молодших школярів.

6. Розвиток творчого мислення молодших школярів за допомогою медіатекстів.

7. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі засобами хмарних технологій.

8. Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку мовної особистості молодшого школяра.

9. Формування творчої особистості молодшого школяра на уроках української мови засобом google-сервісів.

10. Розвиток писемного мовлення учнів 2 (3, 4) класу на основі інтеграції видів діяльності.

11. Розвиток мовлення молодших школярів засобом віртуальних екскурсій (подорожей).

12. Формування наскрізного вміння ефективно спілкуватися на уроках української мови у початковій школі в умовах інклюзивного класу.

13. Розвиток монологічного мовлення школярів на уроках української мови засобом технології ТРВЗ.

14. Навчання взаємодіяти письмово молодших школярів засобом інтегрованого навчання.

15. Удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобом цифрових технологій.

16. Формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації в молодших школярів засобом технології «Щоденні 5».

17. Онлайн інструменти для розвитку мовлення молодших школярів в умовах змішаного навчання.

18. Розвиток образного мислення молодших школярів засобом інтегрованого навчання.

19. Навчальні проєкти як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

20. Технології електронного навчання як засіб формування мотивації вивчення української мови.

21. Комплексний підхід до подолання труднощів писемного (усного) мовлення молодших школярів.

22. Розвиток творчого мислення школярів на уроках української мови засобом використання онлайн-застосунків.

23. Розвиток писемного (усного) мовлення молодших школярів в умовах інклюзивного навчання.

24. Створення відеоблогу на уроках української мови як засіб формування ключової комунікативної компетентності молодших школярів.

25. YouTube канал як засіб розвитку усного мовлення молодших школярів.

26. Розвиток мовленнєво-творчих здібностей молодших школярів у процесі роботи над коміксами.

27. Розвиток мовлення молодших школярів під час дистанційного (змішаного) навчання.

28. Навчання ненасильницькому спілкуванню молодших школярів засобом веб-квестів.

29. Розвиток комунікативних умінь молодших школярів у процесі командної роботи.

30. Віртуальна реальність як засіб розвитку мовлення молодших школярів.

18230
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша