Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Тематика кваліфікаційнних робіт на 2021-22 навч. рік

Викладач – Пруняк В.В.

1. Формування соціокультурної компетентності учнів 4 класу як засіб їхкультурного й національного самовияву.

2. Комплексний підхід до формування в учнів 4 класу практичних умінь застосовувати різні види мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

3. Розвиток умінь застосовувати різні види усного переказу залежно від навчальної мети на уроках літературного читання в 4 класі.

4. Робота над формуванням в учнів 4 класу вмінь усвідомлено сприймати засоби художньої виразності відповідно до їх функцій у тексті.

5. Вивчення теми «Склад і складоподіл» у початковій школі відповідно до вимог змістова лінії «Досліджуємо мовні явища».

6. Методика засвоєння морфемних і словотворчих умінь учнів 3 класу відповідно до вимог змістова лінії «Досліджуємо мовні явища».

7. Реалізація принципу взаємопов’язаного формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей як засіб становлення

мовної особистості учня 3 класу.

8. Робота над практичним оволодінням учнями 4 класу діалогічною формою мовлення, вербальними і невербальними засобами, етикетними нормами культури спілкування.

9. Формування навичок у молодших школярів використовувати виражальні можливості займенника як засіб реалізації змістова лінії

«Досліджуємо мовні явища».

10. Робота над уживанням учнями 4 класу числівників у правильних граматичних формах.

18231
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша