Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Теми кваліфікаційних робіт

на 2021-2022 н.р.

(Наук. керівник: доц. Кравцова І.А.)

1. Роль ввічливих слів у формуванні мовленнєвого етикету в учнів 2 класів на уроках словесності.

2. Виховання культури спілкування в молодших школярів несловесними засобами на уроках рідної мови.

3. Роль логічного наголосу у формуванні виразного читання молодших школярів під час вивчення поетичних творів.

4. Розповідь та опис як засіб формування монологічного мовлення в учнів 2 класів на уроках словесності.

5. Роль емоційного впливу при читанні віршів на формування культури молодших школярів.

6. Інтерпретація художнього тексту на уроках читання як засіб формування читацької компетентності молодших школярів.

7. Розвиток мовленнєво-творчих здібностей молодших школярів на уроках словесності засобами інтерпретації художніх творів.

8. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами сценічної творчості на уроках словесності.

9. Театралізація на уроках читання як засіб розвитку комунікативних умінь молодших школярів.

10. Формування моральних цінностей засобами художніх творів на уроках літературного читання.

11. Розвиток критичного мислення молодших школярів під час опрацювання художніх текстів на уроках літературного читання.

12. Особливості розвитку уваги молодших школярів засобом словниково-логічних завдань на уроках літературного читання.

13. Формування національної свідомості молодших школярів на уроках рідної мови.

14. Розвиток креативності молодших школярів засобами інтерактивних технік навчання на уроках словесності.

15. Взаємозв’язане навчання розповідям, описам і міркуванням на уроках розвитку зв’язного мовлення в учнів 2-3 класів.

16. Використання інтерактивних форм і методів навчання рідної мови у роботі зі словниковими словами в 1-2 класах.

17. Метод проектів на уроках літературного читання як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів.

18. Ситуативні ролі – позитивний фактор розвитку діалогічного мовлення учнів початкових класів на уроках літературного читання.

19. Розвиток умінь моделювати ситуації спілкування засобами театралізації.

20. Естетичне виховання молодших школярів засобами українських народних паремій.

21. Методика використання театралізовано-ігрової діяльності під час вивчення «Усної народної творчості».

22. Ігрово-імітаційний засіб навчання на уроках рідної мови у 2 класах.

23. Формування морально-етичних цінностей в учнів 4 класів засобами інтерпретації.

24. Дидактичні умови розвитку монологічного мовлення в учнів 3 класів на уроках літературного читання.

25. Методика формування мовленнєвої культури першокласників у період навчання грамоти.

26. Шляхи формування культури українського мовлення в учнів 2 класів.

27. Формування духовності молодшого школяра через пізнання сучасної дитячої літератури.

28. Розвиток мотивації до читання в учнів 3 класів засобами художніх творів різних жанрів.

29. Формування комунікативної компетентності учнів 3 класів засобами мікродискусій.

30. Інтерпретація прочитаного як засіб формування естетичних смаків молодших школярів на уроках читання.

31. Ігрові методи роботи на уроках навчання грамоти як засіб залучення першокласників до читацької діяльності.

32. Розвиток уяви та творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами медіатекстів.

33. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобом художньо-творчої діяльності в позакласній роботі з читання.

34. Формування морально-етичних цінностей першокласників засобами театрально-ігрової діяльності.

35. Формування емоційної культури в учнів 2 класів на уроках словесності засобами театралізації.

36. Уроки літературного читання за творами Т.Г.Шевченка як засіб формування читацької діяльності молодших школярів.

37. Технологія використання ігрової діяльності на уроках літературного читання в 3 класах як засіб формування соціалізації особистості молодшого школяра.

38. Формування в учнів 3 класів виразно читати на уроках української мови як засіб розвитку комунікативних умінь.

39. Формування умінь опрацьовувати тексти різних видів на уроках літературного читання в 4 класах.

40. Особливості вивчення науково-популярних текстів на уроках літературного читання в учнів 4 класів як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

41. Формування і розвиток навички читання в учнів 2 класів засобами ігрових завдань.

42. Збагачення духовного світу молодших школярів засобами естетичного сприйняття творів художньої літератури.

18232
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша