Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

     ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

на 2022-2023 н.р.

(для студентів денного та заочного відділення)

                                                                                                       Кравцова А.О.

 1. Педагогічні умови організації індивідуальної роботи учнів на уроках в початковій школі.
 2. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання нетрадиційних форм навчання.
 3. Шляхи формування педагогічної культури вчителя початкових класів в умовах Нової української школи.
 4. Інтегрований урок як засіб розвитку світогляду молодших школярів.
 5. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення молодших школярів до навчання.
 6. Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.
 7. Формування естетичної культури молодших школярів у системі позакласної виховної роботи.
 8. Формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища.
 9. Особливості формування економічної грамотності учнів початкових класів засобами ігрових ситуацій.
 10. Партнерська взаємодія вчителя з учнями в умовах Нової української школи.
 11. Групова форма взаємодії молодших школярів як засіб активізації їх пізнавального інтересу.
 12. Модернізація системи навчання в початковій школі за допомогою комп’ютерних технологій.
 13. Формування толерантності в учнів початкової школи під час ранкових зустрічей.
 14. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів в умовах дистанційного навчання.
 15. Формування гендерної культури молодших школярів у сучасному освітньому процесі.
 16. Ігрові технології навчання як засіб підвищення мотивації молодших школярів до навчальної діяльності.
 17. Вплив соціального середовища на формування особистості молодшого школяра.
 18. Роль засобів масової інформації на формування культури поведінки сучасних школярів.
 19. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи.
 20. Національно-патріотичне виховання молодших школярів як пріоритетна складова освіти в умовах Нової української школи.
 21. Формування в учнів початкової школи ціннісних орієнтацій засобами краєзнавчої роботи.
 22. Роль здоров’язберігаючих технологій в освітньому середовищі у формування здорового способу життя молодших школярів.
 23. Формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.
 24. Педагогіка партнерства як основа демократизації та гуманізації освітнього процесу в початковій ланці освіти.
 25. Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами інтерактивних технологій навчання.
 26. Підвищення якості навчання молодших школярів як національний пріоритет системи освіти в Україні.
 27. Використання медіа технологій у пошуково-дослідній діяльності молодших школярів.
 28. Шляхи успішної адаптації першокласників до навчання у початковій школі засобами ігрових технологій.
19225
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша