Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ (2022-2023)

Науковий керівник: доц. Лисевич О.В.

 

 1. Дидактична гра як ефективний засіб інтелектуального розвитку учнів на уроках «ЯДС».
 2. Використання інноваційних технологій на уроках «ЯДС» як засіб формування предметних компетентностей.
 3. Формування естетичної культури молодших школярів засобами інтегрованих уроків.
 4. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів засобом дидактичної гри на уроках «ЯДС».
 5. Формування самоконтролю на уроках «ЯДС» як засіб підвищення успішності молодших школярів.
 6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках «ЯДС» засобом інтегрованих уроків.
 7. Формування пізнавального інтересу в учнів початкових класів засобом нетрадиційних уроків «ЯДС».
 8. Творчі проекти як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів на уроках «ЯДС».
 9. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках «ЯДС» засобом інтерактивних методів навчання.
 10. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів засобом проектних технологій.
 11. Диференційовані завдання як засіб підвищення навчальних можливостей молодших школярів на уроках «ЯДС».
 12. Формування предметних компетентностей молодших школярів на уроках «ЯДС» засобом проектних технологій.
 13. Проектна діяльність на уроках «ЯДС» як засіб розвитку критичного мислення молодших школярів.
 14. Організація творчого проектування як засіб підвищення успішності молодших школярів на уроках «ЯДС».
 15. Формування екологічної культури молодших школярів засобом проектних технологій на уроках «ЯДС».
 16. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу засобами дидактичної гри на уроках «ЯДС».
 17. Інтерактивні методи як засіб підвищення мотивації навчання на уроках «ЯДС».
 18. Формування вмінь самоконтролю на нетрадиційних уроках «ЯДС».
 19. Розвиток творчих умінь молодших школярів на уроках «ЯДС» засобом інтегрованих уроків.
 20. Дидактичні умови формування творчої особистості молодших школярів на уроках «ЯДС».
 21. Впровадження нетрадиційних форм роботи на уроках «ЯДС» як засобу формування творчої активності молодших школярів.
 22. Розвиток креативності учнів засобом інтерактивних технологій на уроках «ЯДС».
 23. Творчі проекти як засіб підвищення пізнавальної мотивації молодших школярів на уроках «ЯДС».
 24. Позакласна робота з курсу як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів.
 25. Диференційовані домашні завдання як засіб підвищення успішності молодших школярів на уроках «ЯДС».
19227
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша