Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Тематика курсових робіт

на 2022-2023 н.р.

(наук. керівник: доц. Кравцова І.А.)

 1. Формування навичок самостійного читання в учнів 3 класів засобами художніх творів зарубіжної літератури для дітей.
 2. Становлення комунікативної компетентності молодших школярів на уроках словесності засобами ігрових технологій.
 3. Розвиток навички читання в учнів 3 класів засобами науково-художніх текстів.
 4. Розвиток критичного мислення молодших школярів під час вивчення художніх творів відомих українських і зарубіжних письменників.
 5. Формування в молодших школярів умінь висловлювати рефлексивні судження на уроках словесності під час аналізу художніх текстів.
 6. Розвиток самостійної читацької діяльності молодших школярів засобами текстів різних видів.
 7. Збагачення духовного світу молодших школярів на уроках словесності під час вивчення поетичних творів.
 8. Роль ввічливих слів у формуванні мовленнєвого етикету в учнів 2 класів на уроках словесності.
 9. Виховання культури спілкування в молодших школярів несловесними засобами на уроках рідної мови.
 10. Роль логічного наголосу у формуванні виразного читання молодших школярів під час вивчення поетичних творів.
 11. Розповідь та опис як засіб формування монологічного мовлення в учнів 2 класів на уроках словесності.
 12. Роль емоційного впливу при читанні віршів на формування культури молодших школярів.
 13. Інтерпретація художнього тексту на уроках читання як засіб формування читацької компетентності молодших школярів.
 14. Розвиток мовленнєво-творчих здібностей молодших школярів на уроках словесності засобами інтерпретації художніх творів.
 15. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами сценічної творчості на уроках словесності.
 16. Театралізація на уроках читання як засіб розвитку комунікативних умінь молодших школярів.
 17. Формування моральних цінностей засобами художніх творів на уроках літературного читання.
 18. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу під час самостійного опрацювання художніх творів на уроках читання.
 19. Розвиток критичного мислення молодших школярів під час опрацювання художніх текстів на уроках літературного читання.
 20. Особливості розвитку уваги молодших школярів засобом словниково-логічних завдань на уроках літературного читання.
 21. Формування національної свідомості молодших школярів на уроках рідної мови.
 22. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами використання ілюстративно-наочного матеріалу.
 23. Шляхи формування культури українського мовлення в учнів 2 класів.
 24. Формування духовності молодшого школяра через пізнання сучасної дитячої літератури.
 25. Розвиток мотивації до читання в учнів 3 класів засобами художніх творів різних жанрів.
 26. Формування комунікативної компетентності учнів 3 класів засобами мікродискусій.
 27. Інтерпретація прочитаного як засіб формування естетичних смаків молодших школярів на уроках читання.
 28. Ігрові методи роботи на уроках навчання грамоти як засіб залучення першокласників до читацької діяльності.
 29. Розвиток уяви та творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами медіатекстів.
 30. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобом художньо-творчої діяльності в позакласній роботі з читання.
 31. Формування морально-етичних цінностей першокласників засобами театрально-ігрової діяльності.
 32. Використання ігрових технологій на уроках словесності як засіб формування творчих здібностей молодших школярів.
 33. Формування інтонаційних умінь і навичок молодших школярів на уроках словесності в 2 класах.
 34. Уроки літературного читання за творами Т.Г.Шевченка як засіб формування читацької діяльності молодших школярів.
 35. Технологія використання ігрової діяльності на уроках літературного читання в 3 класах як засіб формування соціалізації особистості молодшого школяра.
19230
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша