Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

на 2022-2023 н. р.

Керівник: к. пед. н., ст. викладач Баруліна Юлія Олександрівна

 1. Формування екологічної свідомості в учнів початкової школи за допомогою сюжетних задач (клас за вибором студента).
 2. Формування дослідницьких умінь молодших школярів на уроках математики засобом проектної технології (клас за вибором студента).
 3. Наступність між дошкіллям і початковою освітою у формуванні математичної компетентності.
 4. Формування вмінь будувати інтелект-карту як засобу наочного сприйняття та узагальнення навчального матеріалу на уроках математики в початковій школі (клас за вибором студента).
 5. Пропедевтика економічних здібностей учнів початкової школи під час роботи над змістовою лінією «Робота з даними» (клас за вибором студента).
 6. Застосування середовища GeoGebra на уроках математики у 1-2 класі під час вивчення тем змістової лінії «Просторові відношення. Геометричні фігури».
 7. Розвиток просторового уявлення на уроках математики учнів 3-4 класів за допомогою використання середовища GeoGebra.
 8. Розвиток вмінь обчислювати значення виразів без дужок і з дужками учнів 3-4 класів із використанням електронного ресурсу H5P.
 9. Операції над множинами як теоретична основа засвоєння дій додавання та віднімання в 1 класі на уроках математики (на прикладі завдань з підручника С.Скворцової).
 10. Формування мотиваційної спрямованості молодшого школяра засобами навчально-творчих задач з математики (клас за вибором студента).
 11. Формування досвіду пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі включення матеріалу з історії математики (на прикладі вивчення теми чи змістової лінії, які обираються студентами самостійно).
 12. Навчання першокласників основним прийомам мисленнєвої діяльності на уроках математики (прийоми порівняння, узагальнення, класифікація – необхідна умова набуття досвіду пізнавальної діяльності).
19239
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша