Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Тематика кваліфікаційних робіт

для здобувачів вищої освіти ступеня магістр

на 2022-23 навч. рік

Викладач – Пруняк В.В.

  1. Формування соціокультурної компетентності учнів 4 класу як засіб їх культурного й національного самовияву.
  2. Комплексний підхід до формування в учнів 4 класу практичних умінь застосовувати різні види мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.
  3. Розвиток умінь застосовувати різні види усного переказу залежно від навчальної мети на уроках літературного читання в 4 класі.
  4. Робота над формуванням в учнів 4 класу вмінь усвідомлено сприймати засоби художньої виразності відповідно до їх функцій у тексті.
  5. Вивчення теми «Склад і складоподіл» у початковій школі відповідно до вимог змістової лінії «Досліджуємо мовні явища».
  6. Методика засвоєння морфемних і словотворчих умінь учнів 3 класу відповідно до вимог змістова лінії «Досліджуємо мовні явища».
  7. Робота над практичним оволодінням учнями 4 класу діалогічною формою мовлення, вербальними і невербальними засобами, етикетними нормами культури спілкування.
  8. Робота над уживанням учнями 4 класу числівників у правильних граматичних формах.
19244
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша