Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Анна секретарь

Захарова Ганна Борисівна у 2003 р.  закінчила Криворізький державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

З 2004 по 2011 н. р. працювала у Криворізькому інститут ПВНЗ "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління". За час роботи займала наступні посади: старший методист навчального відділу, старший викладач кафедри технічної кібернетики, помічник директора з виховної роботи.

З 2011 по 2014 р. Ганна Борисівна була здобувачем кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

У 2014 р. здобувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університет ім. Б. Грінченка,.

У 2015 р. в спеціалізованій раді Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Дидактичні умови формування вмінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів засоби інформаційних технологій», 13.00.09 – теорія навчання. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 16 робіт із них – 7 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному виданні, 1 стаття за напрямом дисертаційного дослідження, 1 методичні рекомендації, тези 6-ти наукових конференцій.

Після захисту дисертації було опубліковано: фахові статті, тези конференцій та монографія (у співавторстві).

З 2011 по 2018 н.р. працювала асистентом кафедри комп’ютерної та інженерної графіки, доцентом кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету (м. Кривий Ріг, м. Київ).

У Криворізькому державному педагогічному університеті Захарова Г.Б. працює з 2018 року на кафедрі початкової освіти, викладає курси «Дидактика», «Методика навчання математики», «Методика навчання інформатичної освітньої галузі». На кафедрі виконує доручення секретаря.

З 2019 по 2021 рр. Захарова Г.Б. проходила підвищення кваліфікації:

  1. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концепції «Нова українська школа» вчителів перших класів.
  2. Платформа EdEra Міністерства освіти і науки України «Онлайн-курс для вчителів початкової школи».
  3. КДПУ, тема: «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»
  4. Інститут педагогіки НАПН України за ліцензованою програмою підвищення кваліфікації за спеціальністю 013 Початкова освіта, тема: «Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи».
  5. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Польща. Курси підвищення кваліфікації та тестування з англійської мови «B2 level English»,
  6. КДПУ, тема: «Інструменти впровадження STEM-освіти при вивченні природничо-математичних дисциплін».
  7. КДПУ, тема: «Впровадження STEM-підходу у початковій школі: робототехніка та основи кодування».
  8. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Poland. Міжнародне стажування «Qualification enhancement program «Distance education: innovative methods and digital technologies».
16793
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша