Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Lkzmpn1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2003 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія та хімія». У2003 р. вступила до аспірантури Національної академії наук України при Криворізькому ботанічному саду НАН України. Спеціальність - 13.00.16 - екологія. Брала участь разом з науковими працівниками відділу оптимізації техногенних ландшафтів Криворізького ботанічного саду НАН України у дослідженнях за науковою темою «Вивчення екологічного потенціалу біогеоценотичного покриву (на прикладі південної частини Криворіжжя) № держреєстрації 0102U006527 2002-2007 р.р. 
  У 2015 році захистила кандидатську дисертацію «Рослинність перелогів Правобережного степового Придніпров'я (склад, структура флори та продуктивність угруповань)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, із них 6 статей у фахових наукових журналах (3 із них включено до міжнародних наукометричних баз) та 1 - у віснику, 13 публікацій - у матеріалах і тезах конференцій та з'їздів.
   У Криворізькому державному педагогічному університеті Лисогор Л.П. працює з 1 вересня 2009 року на кафедрі змісту і методики початкового навчання, викладає курси «Основи природознавства» та «Методика навчання природознавства» За науковою тематикою кафедри опубліковано 12 наукових праць, з яких 5 статей у фахових журналах.
  На кафедрі виконує доручення секретаря та відповідає за виховну роботу зі студентами. 3 2009 року по 2012 рік виконувала доручення заступника декана з виховної роботи, а з 2013 року й донині - обов'язки заступника голови первинної профспілкової організації КДПУ по роботі з молоддю. 
   Проходила у 2012 році підвищення кваліфікації при інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за напрямом «Інноваційні навчально-виховні технології» (у викладанні природничих дисциплін).
  Була організатором проведення виставки творчих робіт студентів психолого-педагогічного факультету щодо  підтримки та надання можливості для творчого самовираження талановитої молоді  Криворізького педагогічного інституту. На волонтерський засадах у 2013 році була організатором та спікером Школи молодіжного лідерства «ПроЯв», діяльність якої спрямована на формування і розвиток лідерських компетенцій студентської молоді як нової суспільно-політичної еліти, підвищення її соціальної культури в процесі соціально-психологічної роботи.
   Під керівництвом зав. кафедри О.А. Павлик започатковано співробітництво Школа - ВУЗ, у рамках якого реалізується ряд заходів за участю студентів психолого-педагогічного факультету та молодших школярів КЗШ № 27.
За активну участь у громадському житті Дзержинського району, плідну наукову діяльність, особистий внесок у розвиток молодіжного руху, нагороджена у 2012 та 2015 р.р. почесними грамотами головою Дзержинської у місті ради.

266
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31