Кафедра англійської мови з методикою викладання
Факультет іноземних мов

№ п\п

П.І.Б. студента

Тема роботи

Науковий

керівник

Рецензент

1

Балашов

Владислав

Сергійович

Способи реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках англійської мови у 5 класі

Доц., к.пед.н.

Соловйова Н.Д.

Ст.викл., к.пед.н.

Малоіван М.В.

2

Горбачевська

Анастасія

Олександрівна

Способи реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках англійської мови у 6 класі

Доц., к.пед.н.

Соловйова Н.Д.

Ст.викл., к.пед.н.

Малоіван М.В.

3

Єгорова

Анна

Сергіївна

Способи реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках англійської мови у 7 класі

Доц., к.пед.н.

Соловйова Н.Д.

Ст.викл., к.пед.н.

Томіліна А.О.

4

Корнієнко

Марина

Вадимівна

Способи реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках англійської мови у 8 класі

Доц., к.пед.н.

Соловйова Н.Д.

Ст.викл., к.пед.н.

Томіліна А.О.

5

Павленко

Валерія

Андріївна

Способи реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках англійської мови у 9 класі

Доц., к.пед.н.

Соловйова Н.Д.

Ст.викл., к.пед.н.

Ревенко В.В.

6

Панасенко

Наталія

Миколаївна

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках англійської мови у 9 класі

Доц., к.пед.н.

Гладка О.В.

Ст.викл., к.пед.н.

Ревенко В.В.

7

Реут

Дмитро

Вадимович

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках англійської мови у 10 класі

Доц., к.пед.н.

Гладка О.В.

Ст.викл., к.пед.н.

Пальчикова О.О.

8

Фомін

Максим

Ігорович

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках англійської мови у 11 класі

Доц., к.пед.н.

Гладка О.В.

Ст.викл., к.пед.н.

Пальчикова О.О.

9

Романюха

Кира

Олегівна

Впровадження лінгвокраїнознавчої лінії на уроках англійської мови у середній школі

Доц., к.пед.н.

Пахомова О.В.

Ст.викл., к.пед.н.

Салащенко Г.М.

10

Рижикова

Діана

Василівна

Розвиток НОТ (High Order Thinking skills) в учнів старшої школи на уроках англійської мови

Доц., к.пед.н.

Пахомова О.В.

Ст.викл., к.пед.н.

Салащенко Г.М.

11

Щербина

Анастасія

Вікторівна

Розвиток критичного мислення в учнів старшої школи засобами проектів на уроках англійської мови

Доц., к.пед.н.

Пахомова О.В.

Доц., к.пед.н.

Гапоненко Л.П.

4592

Курсові роботи з методики викладання англійської мови

№ п/п

Тема курсової

П.І.Б. студента

П.І.Б. керівника

1

Використання таксономії Блума для розвитку критичного мислення на уроках іноземної мови у старшій школі

 

к.пед.н., доц.

Гладка

Олена Валентинівна

2

Навчання техніки написання дескриптивного есе засобами візуалізації на уроках іноземної мови на середньому етапі навчання

 

к.пед.н., доц.

Гладка

Олена Валентинівна

3

Формування іншомовної лексичної компетентності на старшому етапі навчання

 

к.пед.н., доц.

Гладка

Олена Валентинівна

4

Використання різних видів тестового контролю у процесі формування іншомовної граматичної компетенції

 

к.пед.н., ст.викл.

Коваленко

Ганна Сергіївна

5

Оволодіння інтонацією як складової іншомовної фонетичної компетенції учнями молодших класів

 

к.пед.н., ст.викл.

Коваленко

Ганна Сергіївна

6

Труднощі оволодіння діалогічному мовленню учнями 5-6 класів на уроках англійської мови

 

к.пед.н., ст.викл.

Коваленко

Ганна Сергіївна

7

Використання автентичних матеріалів на уроках англійської мови у середній школі

 

к.пед.н., ст.викл.

Копилова

Оксана Миколаївна

8

Використання наочних засобів у процесі навчання англійської мови на середньому етапі

 

к.пед.н., ст.викл.

Копилова

Оксана Миколаївна

9

Рольові ігри як ефективний вид діяльності на уроках англійської мови у середній школі

 

к.пед.н., ст.викл.

Копилова

Оксана Миколаївна

10

Формування лексичної компетенції учнів за допомогою відеоматеріалів на уроках англійської мови у середній школі

 

к.пед.н., доц.

Мацепура

Людмила Леонідівна

11

Формування вмінь діалогічного мовлення учнів засобами драматизації на позакласних заняттях з англійської мови у середній школі

 

к.пед.н., доц.

Мацепура

Людмила Леонідівна

12

Використання видо-часових форм дієслова: Past Simple та Present Perfect за допомогою наочності на уроках англійської мови у середній школі

 

к.пед.н., доц.

Мацепура

Людмила Леонідівна

13

Формування лексичних навичок при використанні потенційного словникового запасу з лексичних тем «Winter» та «Winter Holidays» за допомогою наочності

 

к.пед.н., доц.

Мацепура

Людмила Леонідівна

14

Оволодіння інтонацією як складової іншомовної фонетичної компетенції учнями 5-6 класів

 

к.пед.н., доц.

Мацепура

Людмила Леонідівна

15

Формування адитивних вмінь учнів 5-6 класів за допомогою системи вправ на уроках англійської мови

 

к.пед.н., доц.

Пахомова

Олена Володимирівна

16

Формування лінгвокраїнознавчої компетенції учнів середньої школи засобами проектів на уроках англійської мови

 

к.пед.н., доц.

Пахомова

Олена Володимирівна

17

Формування мовленнєвої компетенції у діалогічному мовленні в учнів середньої школи засобами інтерактивних вправ на уроках англійської мови

 

к.пед.н., доц.

Пахомова

Олена Володимирівна

18

Формування граматичних навичок аудіювання в учнів шкіл на уроках іноземної мови

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

19

Формування фонетичних навичок аудіювання в учнів шкіл на уроках іноземної мови

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

20

Формування міжкультурної комунікативної компетентності за допомогою матеріалів із соціальних мереж на уроках англійської мови в  основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

21

Формування навчально-стратегічної компетентності учнів в процесі аудіювання текстів на уроках іноземної мови в основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

22

Формування навчально-стратегічної компетентності учнів в процесі читання текстів на уроках іноземної мови в основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

23

Методика навчання  граматичному матеріалу на основі  контрастивного підходу  на уроках іноземної мови в основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

24

Формування соціолінгвістичної компетентності учнів при вивченні сталих виразів на уроках іноземної мови у старшій школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

25

Формування компетентності у письмі академічного рівню на уроках англійської мови у старшій школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

26

Навчання граматичному матеріалу з використанням різних видів наочності на уроках англійської мови в основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

27

Формування мовленнєвих умінь діалогічного мовлення  з використанням аудитивної наочні ті на уроках англійської мови в основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

28

Формування соціолінгвістичної компетентності учнів при читанні текстів країнознавчого характеру на уроках іноземної мови в основній школі

 

к.пед.н., доц.

Соловйова

Наталія Дмитрівна

4536

Курсові роботи з лексикології англійської мови

№ п/п

Тема курсової

П.І.Б. студента

П.І.Б. керівника

1

Концепт «food» як фрагмент англомовної картини світу

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

2

Актуалізація концепту «freedom» в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

3

Концепт «homeland» в англомовній картині світу

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

4

Способи вираження співчуття в англійській та українській культурі

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

5

Фразеологізми на позначення погоди в англійській та українській мовах

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

6

Вербалізація концепту «motion» в англійській мовній картині світу

 

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

7

Субстандартна лексика у постмодерних текстах як вияв мовної культури

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

8

Лінгвокультурні особливості нелітературної лексики в українських та англійських мас-медійних текстах

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

9

Американський сленг: соціолінгвістичний аспект

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

10

Місце та роль професійного сленгу в жаргонній системі української та англійської мов

 

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

11

Антропоніми в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

12

Фразеологічні одиниці з антропонімічним компонентом біблійного походження в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

13

Фразеологізми з антропонімічним компонентом літературного походження в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

14

Фразеологічні одиниці з антропонімічним компонентом античного походження в англійській мові

 

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

15

Скорочення як продуктивний спосіб словоутворення в сучасній англійській мові

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

16

Лінгвістичні особливості рекламного дискурсу і можливі варіанти перекладу рекламних слоганів з англійської на українську мову

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

17

Американський молодіжний сленг у мовній картині світу

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

18

Семантичні особливості соматичних дієслів в англійській мові

 

к.філос.н., доц.

Панасюк Ю.В.

2412

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: 1) виконання кваліфікаційної роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).
Оцінка А «відмінно» (91-100 балівставиться, якщо студент:
1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана кваліфікаційна робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповідав на запитання членів комісії.
Оцінка В «добре» (81-90 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на запитання членів комісії.
Оцінка С «добре» (71-80 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури; мають місце окремі неточності; 
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на більшість запитань членів комісії.
Оцінка Д «задовільно» (61-70 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або обґрунтувати їх;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту у визначений кафедрою термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка Е «задовільно» (51-60 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка FX «незадовільно» (26-50 балів) ставиться, якщо студент:
1. Продемонстрував незадовільні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи; 
3. Допускає чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату;
4. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
5. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка «незадовільно» (0-25 балів) ставиться в тому разі, коли на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання кваліфікаційної роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

295

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).
Оцінка А «відмінно» (91-100 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.
Оцінка В «добре» (81-90 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження відповів на запитання членів комісії.
Оцінка С «добре» (71-80 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури; мають місце окремі неточності; 
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та стилістичні помилки;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на більшість запитань членів комісії.
Оцінка Д «задовільно» (61-70 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або обґрунтувати їх;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту у визначений кафедрою термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка Е «задовільно» (51-60 балів) ставиться, якщо студент:
1. Показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. В основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу; мають місце окремі фактичні помилки і неточності; 
3. Не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження;
4. Допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
5. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
6. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка FX «незадовільно» (26-50 балів) ставиться, якщо студент:
1. Продемонстрував незадовільні теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана кваліфікаційна робота;
2. Зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи; 
3. Допускає чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату;
4. Допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
5. Подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії.
Оцінка F «незадовільно» (0-25 балів) ставиться в тому разі, коли на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

291
№ п\п П.І.Б. студента Тема роботи

П.І.Б.

викладача

Рецензент
1 Ніконенко С. Дієслова на позначення психо-емоційного стану особи в українській та англійській мовах

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

к.філол.н., доц.

Клименко І.М.

2 Чикчирна А. Дієслова на позначення руху в українській та англійській мовах

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

к.філол.н., доц.

Клименко І.М.

3 Дмитрієва В. Формування рецептивних лексичних навичок за когнітивно-комунікативним підходом на уроках англійської мови в основній школі

к.пед.н., доц.

Соловйова Н.Д.

к.пед.н., доц.

Зоренко І.С.

4 Батенкова А. Розвиток навичок говоріння за допомогою індивідуальних завдань на уроках англійської мови у початковій школі

к.пед.н., доц.

Мацепура Л.Л.

к.пед.н., доц.

Зоренко І.С.

5 Саєнко А. Концепт «Батьківщина/ Motherland» у системі української та англійської мовних картин світу

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

к.філол.н., доц.

Клименко І.М.

290

Курсові роботи з лексикології англійської мови

№ п/п Тема курсової П.І.Б. керівника
1 Фразеологізми з антропонімічним компонентом в англійській мові

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

2 Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

3 Дієслова акваруху в сучасній англійській мові

к.філол.н., доц.

Цегельська М.В.

4 Функціонування концепту «Home/House» в лексичній семантиці англійської мови

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

5 Функціонально-семантичні особливості концепту «Мода/Fashion» в англійській мові

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

6 Вербалізація концептів «Own/Alien» в англійській мовній картині світу

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

7 Вербалізація концепту «Рух/Motion» в англійській мовній картині світу

к.філол.н., доц.

Живіцька І.А.

8 Співвідношення сленгової лексики української та англійської мов: соціолінгвістичний аспект

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

9 Сленгова фразеологія англійської мови як вияв національно-мовної культури

к.філол.н., доц.

Гарлицька Т.С.

10 Американський історичний сленг в аудіовізуальному тексті (на матеріалі фільму «У джазі лише дівчата»)

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

11 Особливості біблейських фразеологізмів (Євангеліє від Матфія)

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

12 Семантика назв кольорів у романі О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

13 Структурно-семантичні характеристики складних слів в англійській мові (на матеріалі художнього тексту)

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

14 Американські та британські лексичні еквіваленти

к.філол.н., доц.

Кріцберг Р.Я.

15 Концепти crime/punishment в англомовній культурі

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

16 Концепт homeland в англомовній картині світу

к.філол.н., доц.

Салата І.А.

17 Словоутворення в американському варіанті сучасної англійської мови

к.філос.н., ст.викл.

Панасюк Ю.В.

18 Порівняльна характеристика британського і американського варіантів англійської мови

к.філос.н., ст.викл.

Панасюк Ю.В.

289
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша