Кафедра англійської мови з методикою викладання
Факультет іноземних мов

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ З ПРОБЛЕМИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ» (ПНА, УАФ МАГІСТРИ) 2018-2019 Н.Р.

Керівник         к.пед.н., доц. Пахомова О.В., к.пед.н., доц. Гладка О.В.

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Затвердження плану роботи творчої групи на 2018-19 н.р.

Керівники Гладка О.В.

                   Пахомова О.В.

2

Круглий стіл. Розвиток навчально-стратегічної компетенції учнів початкової школи

Члени творчої групи

3

Обговорення дослідження  «Використання методу проектів на уроках АМ»

Члени творчої групи

4

Доповіді за результатами аналізу шкільних підручників. Науково-методичне забезпечення впровадження сучасних методик навчання англійської мови

Члени творчої групи

5

Круглий стіл. Груповий метод Ч.Каррона

Члени творчої групи

5537

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ З ПРОБЛЕМИ

«ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ МОВИ» (АНФ 2 КУРС) 2018-2019 Н.Р.

Керівник         к.пед.н., доц. Гладка О.В.

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Затвердження плану роботи творчої групи на 2018-19 н.р.

Керівник Гладка О.В.

2

Доповідь: «Соціальна природа мови: з історії поглядів лінгвістів та лінгводидактів»

Члени творчої групи

3

Доповідь: «Номінативні одиниці мови як носії національно-культурної інформації»

Члени творчої групи

4

Круглий стіл. Лінгвокраїнознавча семантизація із урахуванням національної культури адресата

Члени творчої групи

5

Круглий стіл.  Лінгвокраїнознавча семантизація із урахуванням етапу навчання

Члени творчої групи

6

Дискусія. Текст у лінгвокраїнознавчому розгляді

Члени творчої групи

7

Дискусія.  Словотворення та морфологія у лінгвокраїнознавчому розгляді

Члени творчої групи

8

Круглий стіл. Лінгвокраїнознавче значення невербальних мов

Члени творчої групи

5536

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА З ПРОБЛЕМИ

«КОНТРАСТИВНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ» (АНФ 4 КУРС) 2018-2019 Н.Р.

Керівники      к.філол.н., доц. Салата І. А., к.філол.н., доц. Цегельська М.В.,

к.філол.н., доц. Гарлицька Т.С.,

№ п\п

Відповідальний

 

Тематика обговорюваних питань

Термін засідання

Результати

1

Члени наукового гуртка

Ключові компоненти концепта «happiness» в англійській фразеології

жовтень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

2

Члени наукового гуртка

Лінгвокультурні особливості жаргонних фразеологізмів української та англійської мов

листопад

Доповідь на засіданні

Курсова робота

3

Члени наукового гуртка

Лексико-семантичні особливості англійських фразеологізмів з анімістичним компонентом

грудень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

4

Члени наукового гуртка

Дієслова вираження мікрокатегорії «переміщення об’єкту» в українській та англійській мовах

березень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

5

Члени наукового гуртка

Семантика дієслів руху з гра дуальною семою в англійській мові

квітень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

5535

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА З ПРОБЛЕМИ

«РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

(АНФ 4 КУРС)

2018-2019 Н.Р.

 

Керівник         к.пед.н., доц. Соловйова Н.Д.

Мета:

  • піднесення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження у шкільну практику досягнень науки,
  • освоєння наявного перспективного педагогічного досвіду;
  • трансформування технології розвитку критичного мислення у практичну діяльність;
  • створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї роботи.

1 Засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Про розвиток критичного мислення учнів

Керівник 

Н.Д. Соловйова

2

Ознайомлення з перспективним планом роботи творчої групи по вивченню, узагальненню та впровадженню в практичну діяльність технології розвитку критичного мислення

Керівник 

Н.Д. Соловйова

3

Затвердження плану роботи творчої групи на 2018-19 навчальний рік

Керівник 

Н.Д. Соловйова

Робота між засіданнями

Вивчення досвіду роботи дослідників та вчителів з впровадженню в практичну діяльність технології розвитку критичного мислення

Опрацювати та зробити анотований список літератури з теми

2 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Методичний діалог «Основні підходи щодо  технології розвитку критичного мислення»

Члени творчої

групи

2

Обмін досвідом. Презентація власної бібліотеки вчителя в контексті реалізації технології розвитку критичного мислення

Члени творчої

групи

Керівник творчої групи

3

Моделювання фрагменту уроку з розвитку вмінь читання з застосуванням де яких графічних організаторів (7 клас)

Члени творчої

групи

Робота між засіданнями

          Продовжити вивчення досвіду з технології розвитку критичного мислення

          Анкетування учнів 7 класу «Наочність, що допомагає розумінню і висловлюванню»

3 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Круглий стіл.

 «Графічні організатори як засіб розвитку критичного мислення учнів»

Аналіз та узагальнення результатів анкетування учнів «Наочність, що допомагає розумінню і висловлюванню»

Члени творчої групи

Робота між засіданнями

       Методичне консультування педагогів школи з проблеми «Впровадження технології розвитку критичного мислення у навчально-виховний процес»

      Випуск методичного бюлетеня «Технології розвитку критичного мислення»

4 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Круглий стіл

«Сучасний урок у школі, шляхи підвищення його ефективності»

Дискусія «Вимоги до сучасного вчителя. Які вони?»

Доповіді за результатами аналізу шкільних підручників

Члени творчої групи.

2

Обмін досвідом. Науково-методичне забезпечення викладання іноземної мови в школі за новою програмою

Керівник

Робота між засіданнями

Аналіз навчальних посібників для учнів 7 класу

5 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Обмін досвідом. Науково-методичне забезпечення навчання читанню текстів  на основі технології розвитку критичного мислення

Члени творчої групи.

2

Розробка фрагментів уроків з навчання читанню з застосуванням різних видів графічних організаторів

(7 клас)

Керівник

Члени творчої групи

Робота між засіданнями

Провести апробацію запропонованих методів навчання.

Підготовка методичних рекомендацій «Розвиток критичного мислення учнів при навчанні читанню за допомогою графічних організаторів  на уроках англійської мови в 7 класі»

5534

Студентська науково-практична конференція до Дня науки

33159100 1115769868562597 7165739319435460608 n

      У рамках заходів до Всеукраїнського Дня науки кафедрою англійської мови з методикою викладання була проведена студентська науково-практична конференція.

      У конференції брали участь студенти 4 курсу АНФ, а також викладачі кафедри: Салата І.А., Соловйова Н.Д., Мацепура Л.Л., Пахомова О.В., Копилова О.М., Коваленко Г.С.

33023088 1115769851895932 489998125717520384 n

      Були представлені доповіді з актуальних проблем методики викладання англійської мови у середній школі. Відбулася жвава дискусія у рамках обговорення студентських доповідей з їх власного досвіду навчання англійської мови у період проходження педагогічної практики у середній школі.

Більше фото у галереї.

5003

План роботи проблемної групи з проблеми

«Актуальні проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції»

(ПНА, УАФ магістри)

Керівник         к.пед.н., доц. Пахомова О.В., к.пед.н., доц. Гладка О.В.

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Затвердження плану роботи творчої групи на 2017-18 н.р.

Керівник Пахомова О.В.

2

Круглий стіл. Розвиток навчально-стратегічної компетенції учнів початкової школи

Члени творчої групи

3

Обговорення дослідження  «Використання методу проектів на уроках АМ»

Члени творчої групи

4

Доповіді за результатами аналізу шкільних підручників. Науково-методичне забезпечення впровадження сучасних методик навчання англійської мови

Члени творчої групи

5

Круглий стіл. Груповий метод Ч.Каррона

Члени творчої групи

2449

План роботи наукового гуртка з проблеми

«Контрастивне зіставлення англійської та української мов»

(АНФ 4 курс)

Керівники      к.філол.н., доц. Салата І. А., к.філол.н., доц. Цегельська М.В.,

к.філол.н., доц. Гарлицька Т.С.,

№ п\п

Відповідальний

 

Тематика обговорюваних питань

Термін засідання

Результати

1

Члени наукового гуртка

Способи вираження співчуття в англійській та українській культурі

жовтень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

2

Члени наукового гуртка

Фразеологізми на позначення погоди в англійській та українській мовах

листопад

Доповідь на засіданні

Курсова робота

3

Члени наукового гуртка

Лінгвокультурні особливості нелітературної лексики в українських та англійських мас-медійних текстах

грудень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

4

Члени наукового гуртка

Лінгвістичні особливості рекламного дискурсу і можливі варіанти перекладу рекламних слоганів з англійської на українську мову

березень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

5

Члени наукового гуртка

Фразеологізми з антропонімічним компонентом літературного походження в англійській мові

квітень

Доповідь на засіданні

Курсова робота

2448

План роботи наукового гуртка з проблеми

«Розвиток критичного мислення учнів при навчанні іноземної мови»

(АНФ 4 курс)

Керівник         к.пед.н., доц. Соловйова Н.Д.

Мета:

-            піднесення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження у шкільну практику досягнень науки,

-            освоєння наявного перспективного педагогічного досвіду;

-            трансформування технології розвитку критичного мислення у практичну діяльність;

-            створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї роботи.

1 Засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Про розвиток критичного мислення учнів

Керівник 

Н.Д. Соловйова

2

Ознайомлення з перспективним планом роботи творчої групи по вивченню, узагальненню та впровадженню в практичну діяльність технології розвитку критичного мислення

Керівник 

Н.Д. Соловйова

3

Затвердження плану роботи творчої групи на 2016-17 навчальний рік

Керівник 

Н.Д. Соловйова

Робота між засіданнями

Вивчення досвіду роботи дослідників та вчителів з впровадженню в практичну діяльність технології розвитку критичного мислення

Опрацювати та зробити анотований список літератури з теми

2 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Методичний діалог «Основні підходи щодо  технології розвитку критичного мислення»

Члени творчої

групи

2

Обмін досвідом. Презентація власної бібліотеки вчителя в контексті реалізації технології розвитку критичного мислення

Члени творчої

групи

Керівник творчої групи

3

Моделювання фрагменту уроку з розвитку вмінь читання з застосуванням де яких графічних організаторів (7 клас)

Члени творчої

групи

Робота між засіданнями

          Продовжити вивчення досвіду з технології розвитку критичного мислення

          Анкетування учнів 7 класу «Наочність, що допомагає розумінню і висловлюванню»

3 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Круглий стіл.

 «Графічні організатори як засіб розвитку критичного мислення учнів»

Аналіз та узагальнення результатів анкетування учнів «Наочність, що допомагає розумінню і висловлюванню»

Члени творчої групи

Робота між засіданнями

       Методичне консультування педагогів школи з проблеми «Впровадження технології розвитку критичного мислення у навчально-виховний процес»

      Випуск методичного бюлетеня «Технології розвитку критичного мислення»

4 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Круглий стіл

«Сучасний урок у школі, шляхи підвищення його ефективності»

Дискусія «Вимоги до сучасного вчителя. Які вони?»

Доповіді за результатами аналізу шкільних підручників

Члени творчої групи.

2

Обмін досвідом. Науково-методичне забезпечення викладання іноземної мови в школі за новою програмою

Керівник

Робота між засіданнями

Аналіз навчальних посібників для учнів 7 класу

5 засідання

№ п/п

Тематика обговорюваних питань

Відповідальний

1

Обмін досвідом. Науково-методичне забезпечення навчання читанню текстів  на основі технології розвитку критичного мислення

Члени творчої групи.

2

Розробка фрагментів уроків з навчання читанню з застосуванням різних видів графічних організаторів

(7 клас)

Керівник

Члени творчої групи

Робота між засіданнями

Провести апробацію запропонованих методів навчання.

Підготовка методичних рекомендацій «Розвиток критичного мислення учнів при навчанні читанню за допомогою графічних організаторів  на уроках англійської мови в 7 класі»

2447

Традиційним стало проведення студентських олімпіад.
Зокрема, 16 грудня 2016 р. був проведений фонетичний конкурс серед студентів 1 курсу АНФ. 
Компетентне журі у складі к.пед.н., доц. Гладкої О.В., к.пед.н., доц. Мацепури Л.Л., к.філос.н., ст. викл. Панасюк Ю.В. оцінило виступи студентів, які складалися з двох частин: діалог, дублювання фільму.

15621797 822128831260037 5863339541719994390 n

15621748 822128834593370 1616634828149862977 n
Переможці конкурсу були нагороджені грамотами:
І місце - Бєлов Кирило
ІІ місце - Дмитрієва Катерина, Шаповал Валерія
ІІІ місце - Полоз Ганна

15541991 822129147926672 8078704794021793195 n

15578783 822129121260008 1654040296234334765 n

15590448 822129077926679 6059759758315887195 n

307

ЩОРІЧНА ЛІТНЯ ШКОЛА «SUMMER ENGLISH INSTITUTE» НА БАЗІ КРИВОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗПОЧНЕТЬСЯ У ЛИПНІ

Сьогодні, 24 травня, відбулася презентація літньої школи з вивчення англійської мови «Summer English Institute». Ця літня школа відбуватиметься в нашому університеті вже третій рік і вже традиційно її проводять носії мови.

Дерeл та Моллі Портери, викладачі-волонтери з Канади, розповіли про навчання на курсах та цьогорічні новації.

Перед початком навчання усі пройдуть тестування. Метою тесту є визначення рівня володіння англійською мовою. За цими рівнями комплектуватимуться групи по 20 осіб. Тестування відбуватиметься у різні дні – 4, 11 та 25 червня о 14.00. Майбутні слухачі курсів можуть самостійно обрати день складання тесту. Тест складатиметься з трьох частин – аудіювання, граматики та читання. Тривалість тесту – 1 година. Вартість складання тесту – 10 грн.

Навчання на курсах відбуватиметься з 4 липня. Цього дня об 09.00 слухачі курсів мають бути присутніми в гуманітарному корпусі Криворізького педагогічного університету. Тоді й оплачується навчання, що становить 40 грн. По завершенню курсу видається сертифікат Trinity Western University (TWU) in British Columbia.

DSC04894

Навчання у літній школі триватиме три тижні з 4 по 22 липня. «75 годин спілкування з носіями мови надасть можливість кожному слухачу покращити свої навички – говоріння, письма, читання та розуміння», – наголосив у своєму виступі Деріл Портер. Адже навчання відбуватиметься з понеділка по п’ятницю по п’ять годин. Слухачі курсів матимуть змогу відвідувати п’ять занять щоденно, що розвиватимуть усі вміння володіння англійською мовою. Викладатимуть заняття п’ять викладачів за кордону.

Відбулась також зустріч організаторів мовної школи з в.о. ректора Я.В.Шрамком, який підкреслив, що такий літній табір є перспективним із багатьох аспектів. «Це гарна нагода поспілкуватися з носіями мови, дізнатися більше про Канаду, покращити власний рівень англійської мови та подолати психологічний бар’єр при вивченні іноземних мов», – зазначив Ярослав Владиславович та подякував канадським волонтерам, а також к.ф.н., доц. М.В.Цегельській за організацію літнього табору на базі нашого університету.

Тож, запрошуємо студентів і викладачів з усіх факультетів Криворізького педагогічного прийти у наш літній табір з англійської мови та підняти свій рівень знань на сходинку вище.

pi 4FDs1tFU

305
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31