Анонси і оголошення
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ! Бібліотека КДПУ працює в обмеженому режимі з 09.00 до 16.00, субота
Elsevier продовжує активно підтримувати українських учених у складних умовах
У межах проєкту Research4Life регулярно організовують вебінари за посиланням
Міністерство освіти і науки України повідомляє про можливість безкоштовного
Шановні науковці! Компанія Elsevier та ДНТБ України надають можливість працювати
В умовах посилення карантинних обмежень пропонуємо науково-педагогічним
Шановні користувачі! ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує вам скористатися
Шановні користувачі! Під час карантину бібліотека надає такі дистанційні
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники, студенти! Безкоштовний доступ до
Доступ до електронних версій передплаченої періодики - тільки в комп'ютерній мережіПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ

«ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ» (ЕДД),

         ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Електронне копіювання документів і доставка копій за допомогою комп'ютерних мереж виконується за замовленнями колективних (бібліотек-посередників) та індивідуальних користувачів бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (магістрантів, аспірантів, викладачів та співробітників університету).

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про авторське право та суміжні права» допускається репрографічне відтворення без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, якщо відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що:

     а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;

     б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

За допомогою служби ЕДД користувач можете зробити замовлення на електронні копії таких видів документів з наших фондів:

  • копії окремих статей із журналів і збірників обсягом до 15 стор.;

  • копії окремих сторінок, фрагментів або розділів книг обсягом до 15 стор. (замовлення на виготовлення копій рідкісних і цінних видань не приймаються);

  • копії документів, які не є об’єктами авторського права та тих, що перейшли у суспільне надбання.

Замовлення направляються на e-mail ЕДД Криворізького державного педагогічного університету bibliomba@kdpu.edu.ua або подаються особисто відповідальному за ЕДД (бібліотекар читального залу головного корпусу) із зазначенням власної електронної адреси на яку потрібно надіслати виконане замовлення. Замовлення подається у формі бібліографічного опису із вказівкою для періодичних видань: назви, року, номера, автора і назви статті, сторінок, формату необхідної електронної копії (якщо формат копії не зазначений, бібліотекар, який відповідає за ЕДД, діє на свій розсуд). Для одержання законодавчого документа необхідно вказати назву документа або його частину, вид документа (закон, постанова, указ, інструкція тощо), рік, номер. При відсутності одного або декількох реквізитів збільшується термін виконання замовлення.

Одержавши замовлення та перевіривши у фонді наявність необхідного документа, бібліотекар, який відповідає за  ЕДД, направляє замовнику повідомлення про можливість виконання замовлення та фіксує у «Журналі реєстрації електронної доставки документів».

Сканування документів здійснюється з роздільною здатністю 300 dpi.

Формати копіювання –  pdf, djvu, jpg.

Розпізнавання тексту не здійснюється, замовникові направляється графічне зображення.

Замовлення виконується протягом 7 днів.

Електронні копії документів  пересилаються по e-mail на  вказану замовником адресу.

Отримані з бібліотеки електронні копії видань дозволяється використовувати  виключно з науковою і освітньою  метою. Копіювання документів в повному обсязі не виконується. Забороняється тиражувати отримані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразової роздруківки електронного файлу, передавати на будь-якій основі отримані копії іншим особам або організаціям відповідно до Закону про Авторське право і суміжні права. Відповідальність за несанкціоноване використання отриманих від бібліотеки копій документів, відповідно до діючого законодавства, несе користувач.

Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету не несе відповідальність за:

  • використання замовником копії документа з комерційною метою;

  • передання користувачем копії третім особам (як фізичним, так і юридичним);

  • публікацію користувачем копії (як її окремих частин так і у повному обсязі).

Користувач, який отримав електронну копію має право:

• використовувати надіслану інформацію (файл) лише з метою навчання і наукового дослідження;

• одноразово роздруковувати надісланий матеріал (файл) для особистого користування;

• зберігати електронну копію з інформаційною, дослідницькою, навчальною метою.

Заборонено:

• використання матеріалів та надання їх стороннім особам із комерційною метою;

• розміщення матеріалів в Інтернеті чи на серверах, доступних іншим особам;

• тиражування, відтворення отриманих електронних копій у будь-який спосіб.

Для відправки замовлення необхідно завантажити документ з формою замовлення, заповнити її та надіслати за адресою bibliomba@kdpu.edu.ua

968