Анонси і оголошення
Elsevier продовжує активно підтримувати українських учених у складних умовах
У межах проєкту Research4Life регулярно організовують вебінари за посиланням
Міністерство освіти і науки України повідомляє про можливість безкоштовного
ДНТБ України повідомляє, що представники видавництва Bentham Science надають
Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною
Шановні науковці! Компанія Elsevier та ДНТБ України надають можливість працювати
В умовах посилення карантинних обмежень пропонуємо науково-педагогічним
Шановні користувачі! ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує вам скористатися
Шановні користувачі! Під час карантину бібліотека надає такі дистанційні
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники, студенти! Безкоштовний доступ до
Шановні користувачі!
        За професійної допомоги бібліографів бібліотеки КДПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету.
          Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 10 назв, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне питання. Відповіді на складні питання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
        Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
        Перш ніж написати запитання,  уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку»  та  поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі бібліотеки КДПУ.
        Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: [email protected]
 Завжди раді вам допомогти!
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО, КНИГОЗНАВСТВО. ЖУРНАЛІСТИКА
 
Агенційна журналістика. Журналістика мережевих ЗМІ
Державна політика в галузі бібліотечної справи
Довідкова література для дітей і школярів
Історія вивчення бібліотечного спілкування
Журналістика та редакторська майстерність
Комунікативна культура бібліотекаря
Публіцистика
Редагування довідкових видань
Редакторська підготовка наукових і науково-популярних видань
Робота українських бібліографів у процесі формування бібліографічної термінології
Типи поведінки бібліотекарів і читачів
 
НАУКА. ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
 
Академічна доброчесність й академічний етикет
Зороастризм: особливості становлення та розвитку, віровчення і культу
Іудаїзм
Концепції теорії культурних циклів А. Тойнбі
Культурогенез
Лютеранство і кальвінізм як два основні різновиди протестантизму
Мовна природа соціальних інститутів (за дослідженнями Дж. Р. Серла)
Наукові праці Дж. Серля з філософії й психології мови
Праці Я. В. Шрамка з логіки та філософії науки
Родоплемінні вірування
Сенс життя
Синтоїзм
Танатос, Танат, Фанат (бог, уособлення смерті)
 
СОЦІОЛОГІЯ. ПОЛІТИКА. ЕКОНОМІКА. ПРАВО. СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 
Електронне урядування як напрям державної інформаційної політики України
 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
 
Когнітивно-поведінковий напрям в психологічному консультуванні
 
ВІКОВА Й ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
 
Соціальна профілактика поведінки дітей
Соціальна реабілітація підлітків з адиктивною поведінкою
 
ПЕДАГОГІКА. ОСВІТА. ВИХОВАННЯ
 
Метод кейсів як сучасна технологія навчання
Методи навчання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури учнів
Насильство дітей у сім'ї
Науковий доробок академіка В. Г. Кузя, провідного українського вченого-педагога
Освіта в Україні в роки війни (1941-1945 рр.)
Освіта впродовж життя
Освітні трансформації в умовах Нової української школи
Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
Особистісно орієнтована освіта та технологія
Педагогіка партнерства
Педагогічна діагностика навчальних досягнень учнів
Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського
Педагогічні ідеї Томаса Мора
Принципи виховання ціннісних орієнтацій у старшокласників
Принципи організації дистанційного навчання в школі
Професійна педагогіка
Професійний стандарт педагога: нові вимоги і кваліфікаційні характеристики сучасного вчителя
Публікації, присвячені В. Сухомлинському у збірниках наукових праць Криворізького державного педагогічного університету
Розвиток творчої активності дітей в процесі ознайомлення з гончарним мистецтвом
Соціальна робота з дітьми й молоддю з функціональними обмеженнями
Соціальний педагог та інклюзивна освіта
Сторітеллінг як ефективний метод навчання
Технології роботи з дітьми з обмеженими можливостями
Технології роботи з неповними сім'ями
Технології роботи соціального гувернера з неблагополучними сім'ями
Тренінгові вправи та практичні поради вчителям щодо підтримки творчого потенціалу
Тьюторський метод навчання
Філософські передумови формування рефлексивно-критичної парадигми в ідеях Дж. Брунера та Дж. Дьюї
Формування в молодших школярів почуття відповідальності в процесі навчання
Формування мовленнєвої культури
 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
 
Художньо-екологічне виховання дошкільників
 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
 
Педагогіка партнерства як підґрунтя для реалізації провідного принципу в освітньому процесі НУШ
Створення ситуації успіху на уроках в початковій школі
Творчі проекти в курсі «Я досліджую світ» як засіб підвищення пізнавальної мотивації
 
ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 
Специфіка інтегрованих уроків у початковій школі
 
ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
 
Вдосконалення змісту та структури трудового навчання в системі технологічної освіти
Види наочності на уроках української мови
Використання відеоматеріалів на уроках іноземних мов
Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою
Використання підручників / навчально-методичних комплексів з німецької мови в навчальному процесі
Використання проблемного підходу на уроках української мови як засіб пізнавальної самостійності учнів
Внесок Б. Грінченка в розвиток концепції літературної освіти в національній школі
Гра як засіб формування лексичної компетенції в учнів середніх класів на уроках німецької мови
Державна підсумкова атестація з німецької мови у старшій школі
Дидактичне проектування в галузі технологічної освіти
Домашнє читання як засіб розвитку комунікативної компетенції на уроках німецької мови у середніх класах
Досвід навчання хімії у зарубіжних школах для дітей з особливими освітніми потребами
Дослідна робота з біології
Задачі та вправи з хімії
Інноваційні технології навчання хімії, інтерактивні прийоми навчання хімії
Інновації на уроках словесності в аспекті НУШ
Інтерактивні методи навчання історії
Інтерактивні методи навчання на уроках світової літератури
Інтерпретація emoji у педагогічному процесі та технології візуалізації тексту художньої літератури (поезії)
Комп’ютерна підтримка викладання навчальних предметів
Комп’ютерні технології у методиці навчання хімії
Концепція профільного навчання і напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі
Літературні тексти в навчальному процесі з німецької мови
Метод математичної індукції доведення математичних тверджень
Методика білінгвального навчання хімії на сучасних уроках
Методика викладання безпеки життєдіяльності
Методика впровадження ужиткового експерименту на уроках хімії
Методика навчання біології у профільній школі
Методика навчання органічної хімії
Методика постановки дослідницького хімічного експерименту
Методика проведення позакласної роботи із зарубіжної літератури
Методика створення авторських прийомів навчання хімії у сучасних умовах сталого розвитку
Методичні основи організації навчання німецької мови в профільній школі
Методичні особливості вивчення теми «Атмосфера»
Міжпредметні зв’язки в процесі навчання
Нетрадиційні уроки української мови
Олімпіадні задачі з хімії
Організація евристичного навчання на уроках математики
Основи теорії підручника / НМК для навчання іноземних мов
Позакласна робота з образотворчого мистецтва
Прийоми проектної діяльності з хімії
Розвиток творчої активності на уроках образотворчого мистецтва у позаурочний час
Розробка дидактичних матеріалів для навчання другої іноземної мови після англійської
Роль та використання диференційного підходу на уроках фізичної культури
 
ВИЩА ОСВІТА
 
Педагогічний контроль у вищій школі
 
ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР
 
 
МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
 
Анатомо-морфологічна будова листків деревних рослин
Біорозкладні полімери
Будова квіток за морфологічними ознаками
Видатний фізик-ядерник П’єр Кюрі
Вплив та боротьба з побутовими відходами
Гейзери
Ґрунтові водорості
Дощові черв’яки
Застосування титрування у неводних розчинах у практиці хімічного аналізу
Зоологія безхребетних
Зоологія хребетних
Карантинні рослини. Карантин рослин
Комп’ютерне моделювання в біології
Концепції сучасного природознавства та природничо-наукової освіти
Математичне моделювання управління опціонами на основі стохастичного програмування
Навчальні дослідження з використанням системи динамічної математики
Напівпровідники
Нітроген і нітрогеновмісні органічні сполуки
Окислювально-відновні реакції
Основи вищої математики для студентів-біологів
Особливості життєдіяльності мурах
Печери
Підземні води
Побутова хімія
Психічні розлади особистості
Психологія тварин
Рідкісні і зникаючі птахи (ряд соколоподібні)
Родина Бабки (Odonata)
Родина Лускокрилі, або Метелики (Lepidoptera)
Розвиток та функціональна організація квітки
Числові системи
Шумове забруднення
 
МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
 
 
МИСТЕЦТВО. СПОРТ
 
Великий титан і геній російського живопису (До 165-річчя від дня народження В. І. Сурикова)
Декоративні елементи в громадському інтер'єрі, зокрема меблі громадського призначення
Дизайн-проєкт оформлення декоративних елементів в просторі (велопарковки)
Ефективні засоби відновлення спортсменів
 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
 
 
МОВОЗНАВСТВО
 
Афоризми
Вставні синтаксичні конструкції в поетичному мовленні сучасних письменників
Вставні та вставлені синтаксичні конструкції
Граматична категорія заперечення
Динаміка мовних норм і проблеми кодифікації
Духовний вимір національної афористики
Залежність суспільних функцій мови від конкретно-історичних соціальних умов функціонування мови
Засоби гумору, іронії та сатири в художньому тексті
Засоби словотвору в художньому мовленні Остапа Вишні
Іменники віддієслівного походження у словотворі поч. ХХІ ст.
Лінгводидактика
Ментальні репрезентації у власне пареміях
Мова і стиль та значення поеми «Енеїда» І. Котляревського
Мова й стиль творів Василя Шкляра
Мовлення політиків у засобах масової інформації
Мовна картина світу
Молодіжний сленг німецької мови: соціолінгвістичний аспект
Начиння поеми І. П. Котляревського «Енеїда»
Неологічна лексика сучасної німецької мови в соціально-політичній та економічній сферах
Основи лінгвокультурології
Особливості перекладу текстів наукового стилю
Особливості підготовки наукових жанрів: наукова стаття, рецензія, відгук
Періодизація історії української мови
Поняття «концепт». Концепт «раціональність»
Походження української мови
Проблеми давньоруської мови
Проблемні питання сучасної української літературної мови
Професійне спілкування в аспекті державотворчої ролі мови та культури мовлення
Психолінгвістика
Публіцистичні тексти та їх особливості в сучасній німецькій мові
Релігійна лексика у сучасному поетичному мовленні Василя Стуса
Синтаксис і пунктуація англійської мови
Словотвірні типи нових прикметників в українській мові початку ХХІ ст.
Словотворча активність лексико-морфем з кількісно-оцінним значенням (міні-,мікро-,моно-,бі-,полі- тощо) в українській мові початку XXI ст.
Староукраїнська мова
Стилістична роль паронімії в художньому тексті (на матеріалі мови творів письменників-шістдесятників)
Сутність тез. Особливості написання тез
Сучасне нормативне слововживання
Сучасні правописні модифікації (Новий Український правопис)
Українська пареміологія
Урбаноніми
Філософія мови Вільгельма фон Гумбольдта
Фразеологізми з гастрономічними компонентами – назвами страв
Фразеологізми у творах українських письменників
Функціонування кольоролексики в літературі
Ціннісні акценти в семантиці паремій
Шляхи розвитку лексики української мови
 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 
Байка як жанр. Байка Езопа "Двоє приятелів та ведмідь"
Історія руху опору в Німеччині у романі «Кожен помирає поодинці» Ганса Фаллади
Критика роману Вільяма Голдінга «Володар мух»
Критика творчості Габрієля Гарсія Маркеса
Лірика вагантів епохи Середньовіччя
Магічний реалізм у творчості Г. Г. Маркеса
Образи героїв-праведників у літературі
Пафос нескоренності та романтичного духу у поезії Дж. Байрона
Повоєнна література Німеччини
Творчість Чеслава Мілоша – польського письменника, лауреата Нобелівської премії
Умберто Еко «Ім'я троянди»: правила гри в часі і просторі
Юліуш Словацький – польський поет і драматург українського походження
 
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 
Богдан Жолдак і його творчість
«Великий терор» у творах українських письменників
Відтворення рис українського національного характеру у творах для дітей Івана Франка
Віра Ворскло (Юлія Триріг) – поетеса, перекладач, літературний критик
Володимир Підпалий – поет-шістдесятник
Всеволод Нестайко – дитячий письменник
Галина Вдовиченко. Життя і творчість
Голодомор у художніх творах українських письменників
Громадянсько-патріотичні концепти в поезії Івана Франка (поема «Мойсей», збірка «З вершин і низин»)
Дитина у воєнні часи. Г. Тютюнник «Климко»
Дитячі образи у творчості Т. Г. Шевченка
Діма (Діамара Олексіївна Ходимчук (Комілевська) – українська (в діаспорі) письменниця, актриса, драматург
Дослідження літературної творчості Володимира Яворівського
Дослідження роману Григорія Гусейнова «Повернення в Портленд»
Дослідження твору «Станційні пасторалі» Г. Гусейнова
Дослідження творчості Галини Пагутяк
Елементи психологізму у творах малої прози Михайла Коцюбинського
Митці Розстріляного Відродження
Ретро-роман української літератури
Скіфська доба в художніх творах української літератури
Степан Васильченко: життєвий шлях та критичні дослідження літературної творчості
Тарас Шевченко – поет любові (інтимна лірика)
 
КРАЄЗНАВСТВО
 
Історично-географічна характеристика етно-демографічного процесу Криворіжжя
 
ІСТОРІЯ. ГЕОГРАФІЯ
 
Більшовизм - одна із форм тоталітаризму
Викладання історії руху за гендерну рівність у ХІХ – на поч. ХХ ст. в школі (фемінізм та інші гендерні рухи)
Голод 1921–1923 рр. в Україні
Голод 1946–1947 рр. в Україні
Депортація населення України у 30-50-х роках. Операція «Вісла»
Діяльність української греко-католицької церкви в ХХ столітті
Дмитро Вишневецький
Кар’єри та відвали як основа гірничопромислових ландшафтів
Маруся Чурай
Метод усної історії
Методи біографістики та просопографії при вивченні історії ХХ століття в школі
Низькогір’я
Петро Сагайдачний та Хотинська битва 1621 р.
 
896