Анонси і оголошення

 

Шановні користувачі!

        За професійної допомоги бібліографів бібліотеки КДПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету.

          Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 10 назв, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне питання. Відповіді на складні питання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).

        Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).

        Перш ніж написати запитання,  уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку»  та  поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі бібліотеки КДПУ.

        Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: biblio_inf@kdpu.edu.ua

 Завжди раді вам допомогти!

 Архів виконаних довідок

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО, КНИГОЗНАВСТВО. ЖУРНАЛІСТИКА

Агенційна журналістика. Журналістика мережевих ЗМІ
Державна політика в галузі бібліотечної справи
Довідкова література для дітей і школярів
Історія вивчення бібліотечного спілкування
Журналістика та редакторська майстерність
Комунікативна культура бібліотекаря
Публіцистика
Робота українських бібліографів у процесі формування бібліографічної термінології
Типи поведінки бібліотекарів і читачів

НАУКА. ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

 
СОЦІОЛОГІЯ. ПОЛІТИКА. ЕКОНОМІКА. ПРАВО

ПСИХОЛОГІЯ

Аутизм. Аутичні діти
Вирішення сімейних конфліктів
Військова психологія
Внесок Анни Фрейд у дитячий психоаналіз
Вплив гендерних стереотипів на вибір професії
Діагностика та корекція віктимної поведінки підлітка
Екоцентрована свідомість і сталий розвиток
Емоційна сфера підліткового віку
Завдання організаційного консультанта та шляхи їх вирішення
Ігри з м'ячем як засіб сенсомоторного розвитку дошкільників
Ігрова залежність
Індивідуальні особливості спілкування в підлітковому віці
Інтелектуальна активність
Історія виникнення телефонної консультативної допомоги за кордоном
Критичне мислення як психолого-педагогічна проблема
Материнство як психологічна проблема
Основи психології комунікативного моделювання
Особливості емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку
Особливості забування професійно спрямованого тексту
Підвищення самооцінки
Психологічний зміст репрезентативних систем сприймання рекламної інформації в юнацькому віці
Психологічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку
Психологічні умови розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи
Психологія мотивації

ПЕДАГОГІКА. ОСВІТА

Емоційний фактор у навчанні
Здоров’язберігаючі технології як один із чинників успішної соціалізації молодших школярів
Інноваційні технології вивчення Всесвіту дошкільниками
Інтеграція навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів
Інтелектуальний розвиток молодших школярів
Інтерактивні технології, як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Інформаційно-комунікаційні технології
Козацька педагогіка - душа українського народу
Корекційна педагогіка
Корекційна психопедагогіка
Криза освіти в Україні
Лихослів’я в навчальному середовищі
Методика використання мультфільмів у ознайомленні дітей з природою
Методика використання природничої літератури в освітньому просторі ДНЗ
Моральне виховання молодших школярів засобом технологій групового навчання
Морально-вольове виховання молодших школярів
Музично-ритмічне виховання
Насильство дітей у сім'ї
Науковий доробок академіка В. Г. Кузя, провідного українського вченого-педагога
Невербальні засоби спілкування в педагогічній діяльності
Освіта в Україні в роки війни (1941-1945 рр.)
Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
Особистісно орієнтована освіта та технологія
Педагогіка партнерства
Педагогічна діагностика навчальних досягнень учнів
Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського
Педагогічні ідеї Томаса Мора
Переваги групової консультативної роботи з батьками учнів у контексті шкільної психологічної служби
Підготовка компетентного вчителя трудового навчання (технологій)
Підготовка майбутнього інженера в технічному ВНЗ
Принципи виховання ціннісних орієнтацій у старшокласників
Проблема формування в учнів початкової школи наукової картини світу (наукового світогляду)
Професійна педагогіка
Професійний стандарт педагога: нові вимоги і кваліфікаційні характеристики сучасного вчителя
Психологічна підготовка сучасного вчителя української мови та літератури
Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальної активності в учнів початкової школи
Публікації, присвячені В. Сухомлинському у збірниках наукових праць Криворізького державного педагогічного університету
Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку (ЗПР)
Розвиток логічного мислення молодших школярів засобом ігрових технологій
Розвиток мислення молодших школярів засобами дидактичних ігор
Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників
Розвиток творчої активності дітей в процесі ознайомлення з гончарним мистецтвом
Самоорганізація особистості
Самостійна робота як чинник розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи
Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді
Сенсорне виховання дошкільників
Системно-цілісний та діяльнісний підходи у дошкільній та початковій освіті
Соціалізація молодших школярів в сучасних умовах
Соціалізація студентів в етнокультурному середовищі
Соціалізація учнів через створення ситуації успіху в творчій діяльності
Cоціально-педагогічна робота в сфері дозвілля
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій
Сюжетно-рольова гра в навчанні й вихованні дошкільників
Технології роботи з дітьми з обмеженими можливостями
Технології роботи з неповними сім'ями
Технології роботи соціального гувернера з дітьми молодшого шкільного віку
Технології роботи соціального гувернера з неблагополучними сім'ями
Тренінгові вправи та практичні поради вчителям щодо підтримки творчого потенціалу
Тьюторський метод навчання
Управління самоосвітньою діяльністю студентів
Формування вмінь і навичок самостійної роботи молодших школярів
Формування математичної компетентності у студентів - майбутніх учителів
Формування оціночного ставлення до мистецтва в процесі художньої діяльності (дошкільний вік)
Формування професійно мобільного фахівця
Формування професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки
Формування творчої особистості школяра
Художньо-екологічне виховання дошкільників
Художньо-мовленнєвий розвиток старших дошкільників засобами малих фольклорних жанрів

ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Вдосконалення змісту та структури трудового навчання в системі технологічної освіти
Види наочності на уроках української мови
Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою
Використання проблемного підходу на уроках української мови як засіб пізнавальної самостійності учнів
Внесок Б. Грінченка в розвиток концепції літературної освіти в національній школі
Гра як засіб формування лексичної компетенції в учнів середніх класів на уроках німецької мови
Дидактичні ігри на уроках математики як чинник розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи
Домашнє читання як засіб розвитку комунікативної компетенції на уроках німецької мови у середніх класах
Дослідна робота з біології
Екологічна освіта молодших школярів на уроках природознавства
Комп’ютерна підтримка викладання навчальних предметів
Методика викладання безпеки життєдіяльності
Методика навчання біології у профільній школі
Методика проведення позакласної роботи із зарубіжної літератури
Методика роботи над есе на уроках української мови в початковій школі
Міжпредметні зв’язки в процесі навчання
Нетрадиційні уроки української мови
Орігамі як засіб художньо-творчого розвитку дітей у процесі навчання художньої праці
Педагогічні умови формування природознавчої компетентності молодших школярів
Робота над культурою міжособистісного спілкування учнів на уроках української мови у 5-7 класах
Розвиток критичного мислення на інтегрованих уроках "Я у світі"
Розвиток навичок самостійної роботи під час домашнього читання з німецької мови у середніх класах
Розвиток творчого мислення засобами ІКТ на уроках музики
Самостійна робота на уроках математики як чинник розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи
Система творчих завдань як засіб активізації критичного мислення учнів середньої (старшої) шкільної ланки
Специфіка інтегрованих уроків у початковій школі
Спостереження на уроках природознавства в початкових класах
Теоретичні засади дидактики багатомовності
Формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів на уроках літературного читання
Формування країнознавчої компетенції учнів на уроках іноземної мови (німецької)

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Анатомо-морфологічна будова листків деревних рослин
Видатний фізик-ядерник П’єр Кюрі
Вплив Wi-Fi променів на живі організми
Гейзери
Застосування титрування у неводних розчинах у практиці хімічного аналізу
Зоологія безхребетних
Зоологія хребетних
Карантинні рослини. Карантин рослин
Концепції сучасного природознавства та природничо-наукової освіти
Математичне моделювання управління опціонами на основі стохастичного програмування
Напівпровідники
Нітроген і нітрогеновмісні органічні сполуки
Окислювально-відновні реакції
Основи вищої математики для студентів-біологів
Особливості життєдіяльності мурах
Печери
Підземні води
Психологія тварин
Родина Бабки (Odonata)
Родина Лускокрилі, або Метелики (Lepidoptera)
Розвиток та функціональна організація квітки
Шумове забруднення

МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

Клініка інтелектуальних порушень

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

Великий титан і геній російського живопису (До 165-річчя від дня народження В. І. Сурикова)
Музична імпровізація
Нові технології у фізичному вихованні. Фізично-спортивне вдосконалення

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Риторика
Розвиток ораторського мистецтва в Україні

МОВОЗНАВСТВО

Афоризми
Вставні синтаксичні конструкції в поетичному мовленні сучасних письменників
Вставні та вставлені синтаксичні конструкції
Духовний вимір національної афористики
Залежність суспільних функцій мови від конкретно-історичних соціальних умов функціонування мови
Засоби гумору, іронії та сатири в художньому тексті
Засоби словотвору в художньому мовленні Остапа Вишні
Іменники віддієслівного походження у словотворі поч. ХХІ ст.
Мова і стиль та значення поеми «Енеїда» І. Котляревського
Мовна картина світу
Начиння поеми І. П. Котляревського «Енеїда»
Неологічна лексика сучасної німецької мови в соціально-політичній та економічній сферах
Основи лінгвокультурології
Особливості перекладу текстів наукового стилю
Періодизація історії української мови
Поняття «концепт». Концепт «раціональність»
Проблема давньоруської мови
Проблемні питання сучасної української літературної мови
Публіцистичні тексти та їх особливості в сучасній німецькій мові
Релігійна лексика у сучасному поетичному мовленні Василя Стуса
Словотвірні типи нових прикметників в українській мові початку ХХІ ст.
Словотворча активність лексико-морфем з кількісно-оцінним значенням (міні-,мікро-,моно-,бі-,полі- тощо) в українській мові початку XXI ст.
Стилістична роль паронімії в художньому тексті (на матеріалі мови творів письменників-шістдесятників)
Українська пареміологія
Філософія мови Вільгельма фон Гумбольдта
Фразеологізми з компонентами - назвами страв
Фразеологізми у творах українських письменників
Функціонування кольоролексики в літературі
Ціннісні акценти в семантиці паремій
Шляхи розвитку лексики української мови

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Байка в українській дитячій літературі
Байка як жанр. Байка Езопа "Двоє приятелів та ведмідь"
Богдан Жолдак і його творчість
«Великий терор» у творах українських письменників
Відтворення рис українського національного характеру у творах для дітей Івана Франка
Віра Ворскло (Юлія Триріг) – поетеса, перекладач, літературний критик
Володимир Підпалий – поет-шістдесятник
Всеволод Нестайко – дитячий письменник
Галина Вдовиченко. Життя і творчість
Громадянсько-патріотичні концепти в поезії Івана Франка (поема «Мойсей», збірка «З вершин і низин»)
Дитина у воєнні часи. Г. Тютюнник «Климко»
Дитячі образи у творчості Т. Г. Шевченка
Діма (Діамара Олексіївна Ходимчук (Комілевська) – українська (в діаспорі) письменниця, актриса, драматург
Дослідження роману Григорія Гусейнова «Повернення в Портленд»
Елементи психологізму у творах малої прози Михайла Коцюбинського
Етнічні коди в українській літературі
Євген Білоусов – український письменник
«Жіноче» питання в художній інтерпретації Ольги Кобилянської
Засоби словотвору в художньому мовленні Остапа Вишні
Зв'язок драматургії й театру в Україні другої половини ХІХ століття
Індивідуальний стиль українських письменників
Інтертекстуальність в українській літературі
Інтертекстуальність творів Миколи Хвильового
Історія руху опору в Німеччині у романі «Кожен помирає поодинці» Ганса Фаллади
Критика роману Вільяма Голдінга «Володар мух»
Критика творчості Габрієля Гарсія Маркеса
Лірика вагантів епохи Середньовіччя
М. Куліш «Патетична соната»
Магічний реалізм у творчості Г. Г. Маркеса
Митці Розстріляного Відродження
Національний колорит поезій Дмитра Павличка
Образ дітей війни у творах "Землянка" В. Близнеця, "Первінка" М. Вінграновського
Оповідання як провідний жанр української дитячої літератури 20 ст. Його жанрові різновиди
Особистісно психологічна тема як вияв романтичного розуміння у поезіях Віктора Забіли
Особливості характеротворення образів старців в українській літературі ХІХ століття
Пафос нескоренності та романтичного духу у поезії Дж. Байрона
Перекладацька діяльність М. Бажана
Повоєнна література Німеччини
Події Майдану в художніх творах
Поетика байок Г. Сковороди
Поетика творів для дітей Л. Боровиковського
Проблема вибору в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні"
Творчість Чеслава Мілоша – польського письменника, лауреата Нобелівської премії
Трактування поняття поетика різними науковцями
Українська дитяча література ХХ століття
Українська дитяча література ХІХ століття
Українські дитячі письменники та поети Іван Андрусяк, Олександр Дерманський
Умберто Еко «Ім'я троянди»: правила гри в часі і просторі
Фольклорно-казкова основа та сюжетна самобутність творів  "Метелик", "Біда навчить", "Лілея"  Лесі Українки
Юліуш Словацький – польський поет і драматург українського походження
Юрій Ярмиш – дитячий письменник

ІСТОРІЯ. ГЕОГРАФІЯ. КРАЄЗНАВСТВО

Бігуни. Неформальний рух у Кривому Розі
Більшовизм - одна із форм тоталітаризму
Віра Бабенко – діячка українського повстанського руху на Придніпров’ї
Гірничопромислові відвали
Гірничопромислові ландшафти
Голод 1946–1947 рр. в Україні
Депортація населення України у 30-50-х роках. Операція «Вісла»
Діяльність української греко-католицької церкви в ХХ столітті
Дмитро Вишневецький
Історично-географічна характеристика етно-демографічного процесу Криворіжжя
Книги Олександра Олександровича Мельника - археолога, краєзнавця, дослідника історії Криворіжжя
Кость Пестушко (Степовий-Блакитний) – головний отаман Холодного Яру
Метод усної історії
Низькогір’я
Окупація Криворіжжя 14 серпня 1941 р. – 22 лютого 1944 р.
Тетяна Мєліхова – криворізька літераторка, головний редактор альманаху «Символ»
896