Анонси і оголошення
 
Шановні користувачі!
        За професійної допомоги бібліографів бібліотеки КДПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету.
          Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 10 назв, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне питання. Відповіді на складні питання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
        Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
        Перш ніж написати запитання,  уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку»  та  поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі бібліотеки КДПУ.
        Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: biblio_inf@kdpu.edu.ua
 Завжди раді вам допомогти!
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО, КНИГОЗНАВСТВО. ЖУРНАЛІСТИКА
 
 
НАУКА. ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
 
 
СОЦІОЛОГІЯ. ПОЛІТИКА. ЕКОНОМІКА. ПРАВО
 
 
 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
 
 
ВІКОВА Й ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
 
Соціальна реабілітація підлітків з адиктивною поведінкою
 
 
ПЕДАГОГІКА. ОСВІТА. ВИХОВАННЯ
 
Козацька педагогіка - душа українського народу
Корекційна педагогіка
Криза освіти в Україні
Лихослів’я в навчальному середовищі
Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури учнів
Насильство дітей у сім'ї
Науковий доробок академіка В. Г. Кузя, провідного українського вченого-педагога
Освіта в Україні в роки війни (1941-1945 рр.)
Освіта впродовж життя
Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
Особистісно орієнтована освіта та технологія
Педагогіка партнерства
Педагогічна діагностика навчальних досягнень учнів
Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського
Педагогічні ідеї Томаса Мора
Принципи виховання ціннісних орієнтацій у старшокласників
Професійна педагогіка
Професійний стандарт педагога: нові вимоги і кваліфікаційні характеристики сучасного вчителя
Публікації, присвячені В. Сухомлинському у збірниках наукових праць Криворізького державного педагогічного університету
Розвиток творчої активності дітей в процесі ознайомлення з гончарним мистецтвом
Технології роботи з дітьми з обмеженими можливостями
Технології роботи з неповними сім'ями
Технології роботи соціального гувернера з неблагополучними сім'ями
Тренінгові вправи та практичні поради вчителям щодо підтримки творчого потенціалу
Тьюторський метод навчання
Філософські передумови формування рефлексивно-критичної парадигми в ідеях Дж. Брунера та Дж. Дьюї
 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
 
 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
 
Творчі проекти в курсі «Я досліджую світ» як засіб підвищення пізнавальної мотивації
 
ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 
Специфіка інтегрованих уроків у початковій школі
 
ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
 
Вдосконалення змісту та структури трудового навчання в системі технологічної освіти
Види наочності на уроках української мови
Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою
Використання проблемного підходу на уроках української мови як засіб пізнавальної самостійності учнів
Внесок Б. Грінченка в розвиток концепції літературної освіти в національній школі
Гра як засіб формування лексичної компетенції в учнів середніх класів на уроках німецької мови
Домашнє читання як засіб розвитку комунікативної компетенції на уроках німецької мови у середніх класах
Дослідна робота з біології
Комп’ютерна підтримка викладання навчальних предметів
Методика викладання безпеки життєдіяльності
Методика навчання біології у профільній школі
Методика проведення позакласної роботи із зарубіжної літератури
Міжпредметні зв’язки в процесі навчання
Нетрадиційні уроки української мови
Розвиток творчої активності на уроках образотворчого мистецтва у позаурочний час
 
ВИЩА ОСВІТА
 
 
 
ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР
 
 
МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
 
Анатомо-морфологічна будова листків деревних рослин
Видатний фізик-ядерник П’єр Кюрі
Гейзери
Застосування титрування у неводних розчинах у практиці хімічного аналізу
Зоологія безхребетних
Зоологія хребетних
Карантинні рослини. Карантин рослин
Концепції сучасного природознавства та природничо-наукової освіти
Математичне моделювання управління опціонами на основі стохастичного програмування
Напівпровідники
Нітроген і нітрогеновмісні органічні сполуки
Окислювально-відновні реакції
Основи вищої математики для студентів-біологів
Особливості життєдіяльності мурах
Печери
Підземні води
Психологія тварин
Родина Бабки (Odonata)
Родина Лускокрилі, або Метелики (Lepidoptera)
Розвиток та функціональна організація квітки
Шумове забруднення
 
МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
 
 
МИСТЕЦТВО. СПОРТ
 
 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
 
 
МОВОЗНАВСТВО
 
Афоризми
Вставні синтаксичні конструкції в поетичному мовленні сучасних письменників
Вставні та вставлені синтаксичні конструкції
Граматична категорія заперечення
Духовний вимір національної афористики
Залежність суспільних функцій мови від конкретно-історичних соціальних умов функціонування мови
Засоби гумору, іронії та сатири в художньому тексті
Засоби словотвору в художньому мовленні Остапа Вишні
Іменники віддієслівного походження у словотворі поч. ХХІ ст.
Мова і стиль та значення поеми «Енеїда» І. Котляревського
Мовна картина світу
Начиння поеми І. П. Котляревського «Енеїда»
Неологічна лексика сучасної німецької мови в соціально-політичній та економічній сферах
Основи лінгвокультурології
Особливості перекладу текстів наукового стилю
Особливості підготовки наукових жанрів: наукова стаття, рецензія, відгук
Періодизація історії української мови
Поняття «концепт». Концепт «раціональність»
Проблема давньоруської мови
Проблемні питання сучасної української літературної мови
Публіцистичні тексти та їх особливості в сучасній німецькій мові
Релігійна лексика у сучасному поетичному мовленні Василя Стуса
Словотвірні типи нових прикметників в українській мові початку ХХІ ст.
Словотворча активність лексико-морфем з кількісно-оцінним значенням (міні-,мікро-,моно-,бі-,полі- тощо) в українській мові початку XXI ст.
Стилістична роль паронімії в художньому тексті (на матеріалі мови творів письменників-шістдесятників)
Сутність тез. Особливості написання тез
Українська пареміологія
Філософія мови Вільгельма фон Гумбольдта
Фразеологізми з компонентами - назвами страв
Фразеологізми у творах українських письменників
Функціонування кольоролексики в літературі
Ціннісні акценти в семантиці паремій
Шляхи розвитку лексики української мови
 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 
Байка як жанр. Байка Езопа "Двоє приятелів та ведмідь"
Історія руху опору в Німеччині у романі «Кожен помирає поодинці» Ганса Фаллади
Критика роману Вільяма Голдінга «Володар мух»
Критика творчості Габрієля Гарсія Маркеса
Лірика вагантів епохи Середньовіччя
Магічний реалізм у творчості Г. Г. Маркеса
Пафос нескоренності та романтичного духу у поезії Дж. Байрона
Повоєнна література Німеччини
Творчість Чеслава Мілоша – польського письменника, лауреата Нобелівської премії
Умберто Еко «Ім'я троянди»: правила гри в часі і просторі
Юліуш Словацький – польський поет і драматург українського походження
 
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 
Богдан Жолдак і його творчість
«Великий терор» у творах українських письменників
Відтворення рис українського національного характеру у творах для дітей Івана Франка
Віра Ворскло (Юлія Триріг) – поетеса, перекладач, літературний критик
Володимир Підпалий – поет-шістдесятник
Всеволод Нестайко – дитячий письменник
Галина Вдовиченко. Життя і творчість
Голодомор у художніх творах українських письменників
Громадянсько-патріотичні концепти в поезії Івана Франка (поема «Мойсей», збірка «З вершин і низин»)
Дитина у воєнні часи. Г. Тютюнник «Климко»
Дитячі образи у творчості Т. Г. Шевченка
Діма (Діамара Олексіївна Ходимчук (Комілевська) – українська (в діаспорі) письменниця, актриса, драматург
Дослідження роману Григорія Гусейнова «Повернення в Портленд»
Елементи психологізму у творах малої прози Михайла Коцюбинського
Етнічні коди в українській літературі
Євген Білоусов – український письменник
«Жіноче» питання в художній інтерпретації Ольги Кобилянської
Засоби словотвору в художньому мовленні Остапа Вишні
Індивідуальний стиль українських письменників
Інтертекстуальність в українській літературі
Інтертекстуальність творів Миколи Хвильового
Степан Васильченко: життєвий шлях та критичні дослідження літературної творчості
Тарас Шевченко – поет любові (інтимна лірика)
 
КРАЄЗНАВСТВО
 
 
ІСТОРІЯ. ГЕОГРАФІЯ
 
896