Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

Тематика кваліфікаційних робіт на 2022-2023 н.р.

наукового керівника -  доцента Гнілуші Н.В.

 1. Ботанічна характеристика багаторічних декоративних рослин як чинник формування пізнавального інтересу учнів.
 2. Ботанічна характеристика однорічних декоративних рослин як чинник формування пізнавального інтересу учнів.
 3. Біологічна характеристика мікроорганізмів вірусної інфекції як засіб попередження захворювань учнів.
 4. Вегетативне розмноження рослин як чинник формування творчої самостійності учнів в процесі вивчення шкільного предмета «Біологія».

наукового керівника – асистента Перерви В.В.

 1. Навчальні ігри на уроках біології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
 2. Проєктна медіадіяльність як засіб формування пізнавального інтересу на уроках біології.
19596

Орієнтовна тематика курсових робіт з ландшафтної екології 

для студентів спеціальності 101 Екологія на 2022-2023 н.р.

 1. Антропогенне навантаження та стійкість геосистем.
 2. Ландшафтно-екологічне прогнозування та моніторинг.
 3. Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території.
 4. Стійкість природних геосистем.
19595

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики навчання біології

для студентів IV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

на 2022-2023 н.р.

 1. Форми та методи позаурочної роботи з біології.
 2. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення шкільного предмета «Біологія».
 3. Методика формування екологічної культури учнів в процесі вивчення шкільного предмета «Біологія».
 4. Форми та методи самостійної роботи учнів при вивченні шкільного предмета «Біологія».
 5. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів 10-11-х класів.
 6. Вдосконалення форм і методів екологічного виховання учнів в процесі вивчення біології.
 7. Вивчення біології в школі за допомогою програмованого навчання.
 8. Використання ігрових моментів на уроках біології.
 9. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні біології в школі.
 10. Використання краєзнавчого матеріалу при викладанні біології в __ класі.
 11. Дидактичні умови використання ігрових технологій в процесі вивчення біології.
 12. Дидактичні умови розвитку творчої активності учнів __ класу засобами самостійної роботи з біології.
 13. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення біології у __класі.
 14. Інноваційні технології формування науково-дослідницької діяльності учнів 10-11 класів у процесі навчання біології.
 15. Інтерактивні методи навчання та їх використання в процесі вивчення біології.
 16. Методика викладання теми «Клітинна будова рослин» при вивченні біології.
 17. Методика дослідницької діяльності на уроках біології та в позаурочний час.
 18. Методика дослідницької роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці.
 19. Методика естетичного виховання учнів в процесі вивчення біології.
 20. Методика застосування засобів наочності під час вивчення ботаніки.
 21. Методика організації біологічних екскурсій.
 22. Методика організації позашкільної роботи з біології.
 23. Методика організації та проведення заходу «Тиждень біології».
 24. Методика організацій ботанічних екскурсій.
 25. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні ботаніки.
 26. Методика проведення фенологічних спостережень у позаурочній роботі з біології.
 27. Методика роботи вчителя біології з обдарованими учнями на уроках біології.
 28. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення біології.
 29. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення флори Криворіжжя.
 30. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення біології.
 31. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення рудеральної флори Криворіжжя.
 32. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення сегетальної флори Криворіжжя.
 33. Методика організації пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення біології.
 34. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення біології.
 35. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів старших класів.
 36. Проектування змісту науково-дослідницької діяльності учнів __ класів у процесі навчання біології та екології.
 37. Розвиток професійних компетентностей на уроках біології та в позаурочний час.
 38. Систематизація і узагальнення знань учнів під час вивчення біології в __ класі.
 39. Факультативи в системі формування науково-дослідницьких компетенцій учнів __класів в процесі вивчення біології та екології.
 40. Формування наукового світогляду та переконань учнів у процесі вивчення біології.
19594

Орієнтовна тематика курсових робіт з моніторингу довкілля

для студентів ІІІ курсу спеціальності 101 Екологія

2022-2023н.р.

1. Моніторинг стану території підприємства___________________________.   (назва)

2. Моніторинг впливу на довкілля підприємства________________________.  (назва)

3. Моніторинг стану атмосферного повітря ____________________________.(міста, району)

4. Моніторинг стану ґрунтів__________________. (міста, району)

5. Моніторинг впливу автотранспорту на стан повітряного середовища____________.  (міста, району).

6. Моніторинг впливу навколишнього середовища на здоров’я мешканців ___________.(міста, району).

7. Моніторинг надзвичайних екологічних ситуацій (НЕС) та їх наслідків.

8. Моніторинг радіаційного забруднення території міста.

9. Особливості та функціонування системи громадського моніторингу довкілля міста Кривий Ріг.

10. Моніторинг стану поверхневих вод ________________________________.  (міста, району).

11. Моніторинг стану природоохоронних територій на прикладі___________. (назва об’єкту)

12. Санітарно-гігієнічний моніторинг – як засіб управління здоров’ям населення.

13. Біомоніторинг стану довкілля з використанням методів ліхеноіндикації.

14. Біомоніторинг стану довкілля з використанням рослинних індикаторів.

15. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів.

19577

Орієнтовна тематика

кваліфікаційних робіт бакалаврів

за спеціальністю 101 екологія (2021-2022 н. р.)

 

 1. Рівень забруднення автотранспортом атмосферного повітря м. Кривий Ріг.
 2. Особливості таксономічного складу деревно-чагарникових рослин урбанофлори Кривого Рогу.
 3. Культурфітоценози мікрорайону «Східний» та заходи їх оптимізації.
 4. Фітоіндикація стану атмосферного повітря м. Кривий Ріг.
 5. Біоіндикація якості поверхневих вод м. Кривий Ріг.
 6. Ботаніко-екологічні основи ландшафтного проєктування кам’яних композицій.
 7. Фітоіндикація антропогенного навантаження м. Кривий Ріг за Diplotaxis muralis (L.) DC.
 8. Особливості стану деревно-чагарникових насаджень житлової зони 44 кварталу м. Кривий Ріг.
18053

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

КАФЕДРИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 (2021-2022 н. р.)

 

 1. Біоіндикація стану едафотопів міста Кривий Ріг.
 2. Біорізноманіття флори напівприродних екосистем природоохоронних територій Кривбасу.
 3. Ботанічна характеристика однорічних декоративних рослин як чинник формування пізнавальної діяльності учнів.
 4. Варіабельність морфометричних показників виду Acer negundo L. на фоні техногенного навантаження.
 5. Біоіндикація стану атмосферного повітря міста Кривий Ріг.
 6. Визначення стану едафотопів міста Кривий Ріг методами індикації.
 7. Дендрометричні характеристики лісових культурфітоценозів Криворіжжя.
 8. Дидактичні умови формування інтегрованих знань при вивченні загальної біології.
 9. Екологічна обумовленість сучасного стану садово-паркового культурфітоценозу.
 10. Екологічний склад та життєвий стан деревно-чагарникових угруповань території ПАТ ЦГЗК.
 11. Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду деревно-чагарникових видів садово-паркового культурфітоценозу.
 12. Еколого-ботанічна характеристика листків як засіб формування екологічних знань учнів.
 13. Еколого-ботанічні особливості деревно-чагарникових видів садово-паркового культурфітоценозу.
 14. Еколого-таксономічний склад культурфітоценозів ПАТ «ПівдГЗК».
 15. Еколого-таксономічні спектри рослинних угруповань напівприродних екосистем Криворіжжя.
 16. Еколого-таксономічні спектри рослинних угруповань техногенних екосистем.
 17. Життєвість деревостану лісового культурфітоценозу.
 18. Інвазійні види флори техногенних екотопів: специфіка занесення, наслідки та перспективи управління.
 19. Культивування декоративних рослин на пришкільній ділянці як чинник формування екологічної культури учнів.
 20. Культивування дикоростучих рослин на пришкільній ділянці як чинник формування екологічної культури учнів.
 21. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні ботаніки.
 22. Морфологічна характеристика листків як засіб формування біологічних знань учнів.
 23. Навчальні ігри на уроках біології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
 24. Об’єкти живої природи як засіб формування екологічної культури та свідомості учнів старших класів під час навчально-польових практик.
 25. Організація і методика проведення узагальнюючих уроків під час вивчення розділу «Ботаніка».
 26. Організованість та організація рослинних угруповань техногенних екотопів.
 27. Порівняльна технотолерантність деревно-чагарникових видів промислових підприємств Кривбасу (на прикладі ПАТ «ПівдГЗК»).
 28. Порівняльні екоморфічні спектри флори Дніпропетровської області.
 29. Проєктна медіадіяльність як засіб формування пізнавального інтересу на уроках біології.
 30. Різноманіття таксонів та життєвих форм флори техногенних екотопів Кривбасу.
 31. Robinia pseudoacacia як біоіндикатор стану забруднення навколишнього середовища.
 32. Стійкість деревних видів до забруднення навколишнього середовища.
 33. Структурна організація деревостану лісового культурфітоценозу.
 34. Сукцесійні явища та процеси техноекотопів Кривбасу як об’єкт дослідницької роботи під час польових практик з ботаніки.
 35. Утилітарна цінність різноманіття флори порушених земель Криворіжжя.
 36. Фонд таксонів та життєвих форм покритонасінних рослин піонерної стадії заростання техногенних екотопів відвалів.
16228

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з методики навчання біології для студентів ІV курсу спеціальності

014 Середня освіта (Біологія) (2021-2022  н. р.)

 1. Вдосконалення форм і методів екологічного виховання учнів в процесі вивчення біології.
 2. Вивчення біології в школі за допомогою програмованого навчання.
 3. Використання ігрових моментів на уроках біології.
 4. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні біології в школі.
 5. Використання краєзнавчого матеріалу при викладанні біології в 6 класі.
 6. Дидактичні умови використання ігрових технологій в процесі вивчення біології.
 7. Дидактичні умови розвитку творчої активності учнів 6-го класу засобами самостійної роботи з біології.
 8. Дослідницька робота учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці.
 9. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення біології у 6-му класі.
 10. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення біології в 11-му класі.
 11. Інноваційні технології формування науково-дослідницької діяльності учнів 10-11 класів у процесі навчання біології.
 12. Інтерактивні методи навчання та їх використання в процесі вивчення біології.
 13. Методика викладання теми «Клітинна будова рослин» при вивченні біології.
 14. Методика дослідницької діяльності на уроках біології та в позаурочний час.
 15. Методика дослідницької роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці.
 16. Методика естетичного виховання учнів в процесі вивчення біології.
 17. Методика застосування засобів наочності під час вивчення ботаніки.
 18. Методика організації біологічних екскурсій.
 19. Методика організації екологічних екскурсій.
 20. Методика організації позашкільної роботи з біології.
 21. Методика організації та проведення заходу «Тиждень біології».
 22. Методика організацій ботанічних екскурсій.
 23. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні ботаніки.
 24. Методика проведення фенологічних спостережень у позаурочній роботі з біології.
 25. Методика роботи вчителя біології з обдарованими учнями на уроках біології.
 26. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення біології.
 27. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення флори Криворіжжя.
 28. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення біології.
 29. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення рудеральної флори Криворіжжя.
 30. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення сегетальної флори Криворіжжя.
 31. Методика організації пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення біології.
 32. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення біології.
 33. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів старших класів.
 34. Організація самостійної роботи учнів 10-11 класів з предмету «Біологія і екологія».
 35. Організація та зміст позакласної роботи з біології.
 36. Проектування змісту науково-дослідницької діяльності учнів 10-11 класів у процесі навчання біології та екології.
 37. Розвиток професійних компетентностей на уроках біології та в позаурочний час.
 38. Систематизація і узагальнення знань учнів під час вивчення біології в 6 класі.
 39. Факультативи в системі формування науково-дослідницьких компетенцій учнів 10-11 класів в процесі вивчення біології та екології.
 40. Форми і методи позакласної екологічної діяльності учнів.
 41. Форми та методи позашкільної роботи з біології.
 42. Форми та методи самостійної роботи учнів при вивчені біології.
 43. Формування наукового світогляду та переконань учнів у процесі вивчення біології.
16162

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ландшафтної екології

для студентів ІІ курсу спеціальності 101 Екологія

на 2021-2022 н.р.

 

 1. Аналіз сучасного стану поверхневих вод України.
 2. Антропогенні ландшафти Криворіжжя.
 3. Вміст гумусу в ґрунтах садово-паркового культурфітоценозу.
 4. Геоекологічна характеристика ландшафтів помірного поясу.
 5. Деградація та фрагментація ландшафтів як загрози для біорізноманіття.
 1. Закономірності трансформації речовин та енергії в межах агрогеосистеми.
 1. Кислотність ґрунтів лісового культурфітоценозу.
 1. Культурні ландшафти Криворіжжя: властивості та структура.
 1. Ландшафтна організація промислових об’єктів.
 1. Моделювання функціонування агроландшафтних комплексів.
 2. Оптимізація техногенних ландшафтів.
 1. Організація сітьової ландшафтно-територіальної структури Кривого Рогу.
 2. Особливості формування водної мережі Криворіжжя.
 3. Оцінка впливу антропогенного навантаження на геосистему Кривого Рогу.
 4. Оцінка ступеню антропізації (синантропізації) геосистеми Кривого Рогу.
 5. Природно-ресурсний потенціал Кривого Рогу: мінеральні ресурси.
 6. Природно-ресурсний потенціал Кривого Рогу: рослинні ресурси.
 7. Промислові ландшафти Кривого Рогу: історія формування, структура, екологічні проблеми.
 1. Просторово-часова організація агроландшафтів.
 1. Селітебні ландшафти Кривого Рогу: історія формування, структура, екологічні проблеми.
 2. Соціально-економічні функції геосистеми Кривого Рогу.
 3. Стан та розвиток штучних водойм Криворіжжя.
 4. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень.
 5. Структура антропогенних ландшафтів геосистеми Кривого Рогу.
 6. Сучасний стан поверхневих вод Криворіжжя.
 7. Таксономія лісових антропогенних ландшафтів.
 8. Таксономія рекреаційних ландшафтів.
 9. Техногенез і техногенна трансформація ландшафтів.
 10. Типологія та характеристика міських ландшафтів.
 11. Характеристика агроландшафтів Криворіжжя.
16161

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з біології для студентів І курсу

спеціальності 101 Екологія

2021-2022 н.р.

 1. Абіологічні тенденції в організації життя сучасної людини.
 2. Анатомо-морфологічні особливості водних рослини України.
 3. Аранеофауна Дніпропетровської області.
 4. Біологічне значення пігментів у рослин та тварин.
 5. Будова листків і стебел гетерофільних рослин.
 6. Будова та функції кореневих систем.
 7. Видовий склад трав’янистих рослин міського озеленення.
 8. Вівіпарія в рослинному світі.
 9. Вітаміни та їх біологічна роль.
 10. Вразливі тварини Дніпропетровської області у Червоній книзі України.
 11. Ген - функціональна одиниця спадковості.
 12. Гідробіонти водних екосистем Криворіжжя.
 13. Дощовий черв’як - біоіндикатор екологічного стану урбоземів.
 14. Життєві форми рослинних організмів.
 15. Екологічні групи павуків  Дніпропетровщини.
 16. Екологічні особливості рослин альпінарію.
 17. Екологічні стратегії рослин / тварин.
 18. Екологія та розмірно-вікова структура ….. (наприклад, озерних жаб Pelophylax ridibundus Pallas).
 19. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин.
 20. Карантинні бур’яни: поширення, шкодо чинність та засоби боротьби.
 21. Класифікація способів поширення плодів та насіння.
 22. Комахоїдні рослини України: видовий склад, специфіка анатомо-морфологічної будови.
 23. Лікарські рослини, що містять вітамінні та інші групи корисних речовин.
 24. Модифікаційна мінливість організмів на прикладі…..
 25. Морфогенез плодів Magnoliophyta.
 26. Морфологія та екологія плодів.
 27. Організація та розвиток заповідної справи на Криворіжжі.
 28. Органографія квітки як генеративного органу рослин.
 29. Особливості біології  ……. України (наприклад,  дикої свині Правобережної України).
 30. Особливості ритмів сезонної вегетації рослин.
 31. Особливості та біологічне значення меристем.
 32. Особливості та біологічне значення механічної тканини рослин.
 33. Особливості та біологічне значення покривної тканини рослин.
 34. Отруйні рослини України: видовий склад, особливості анатомо-морфологічної будови.
 35. Павуки урбанізованих територій.
 36. Парк/сад як об’єкт озеленення та культурфітоценоз.
 37. Рідкісні та зникаючі види рослин Криворіжжя, Дніпропетровщини, України.
 38. Рідкісні та зникаючі види тварин Криворіжжя, Дніпропетровщини, України.
 39. Роль рослиноїдних риб в екосистемі Дніпровських водосховищ.
 40. Рослинність засолених ґрунтів України, її розвиток, використання та оптимізація.
 41. Сегетальні та рудеральні рослини флори Криворіжжя.
 42. Секреторні структури рослин.
 43. Синантропна флора зони житлової забудови м. Кривий Ріг.
 44. Спадкові хвороби людини.
 45. Структура та морфогенез чагарників.
 46. Структура та функціонування провідної тканини.
 47. Структурні особливості підземних органів рослин.
 48. Структурно-функціональні особливості прояву гетерофілії у вищих водних і суходільних рослин.
 49. Ферменти як біологічні каталізатори процесів метаболізму.
 50. Форми росту та габітус у формуванні біоморф.
16160

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з моніторингу довкілля

для студентів ІІІ курсу спеціальності 101 Екологія

на 2021-2022 н.р.

  

 1. Державний моніторинг навколишнього середовища України.
 2. Регіональний екологічний моніторинг.
 3. Регіональні особливості моніторингу атмосферного повітря.
 4. Моніторинг впливу навколишнього середовища на здоров’я людей.
 5. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів.
 6. Моніторинг промислових об’єктів – невід’ємна складова попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 7. Моніторинг стану рослин, занесених до ЧКУ на території Криворіжжя.
 8. Моніторинг ЧЕС та їх наслідків.
 9. Моніторинг урбанофлори Криворіжжя.
 10. Санітарно – гігієнічний моніторинг – як засіб управління здоров’я населення.

 

16159
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31