Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

 ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

на 2023-2024 н.р.

1. Сукцесійні явища техноекотопів Кривого Рогу як об’єкт дослідницької роботи під час польових практик з екології.

2. Морфологічні особливості будови квітки як засіб формування біологічних знань здобувачів середньої освіти.

3. Проектування елементів озеленення урботериторій як чинник формування екологічної культури учнів.

4. Формування пізнавальної діяльності підчас організації і проведення біологічного експерименту на уроках біології і екології 11-ого класу.

5. Вивчення рослинних угруповань у шкільному предметі «Біологія іекологія» (профільний рівень) на засадах регіонального підходу (тема на вибір студента). 

23436

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ на 2023-2024 н.р.

1. Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря м. Кривий Ріг.

2. Ботаніко-екологічні основи природоорієнтованих проектів на прикладі створення зелених стін та фасадів.

3. Штучні водойми Кривого Рогу у водозабезпеченні міста: екологічні та комунальні проблеми.

4. Вуглецевий баланс Дніпропетровської області: екологічна оцінка, заходи з регулювання.

5. Утилітарна цінність різноманіття флори_______ Криворіжжя.

6. Еколого-таксономічні спектри ____ екосистем Криворіжжя.

23435

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

на 2023-2024 н.р.

1. Моніторинг радіаційного забруднення території міста Кривий Ріг.

2. Моніторинг стану поверхневих вод р. Інгулець в районі міста Кривий Ріг.

3. Моніторинг впливу навколишнього середовища на здоров’я мешканців міста Кривий Ріг.

23434

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

на  2023-2024 н.р.

 

1. Аналіз сучасного стану водосховищ Кривого Рогу.

2. Трансформація ландшафтів як загроза для біорізноманіття.

3. Закономірності трансформації речовин та енергії в межах агрогеосистеми.

4. Культурні ландшафти Криворіжжя: властивості та структура.

5. Ландшафтна організація промислових об’єктів Кривого Рогу.

23432

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ) НА 2023-2024 н.р.

1. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів 10-11 класів.
2. Методика позашкільної роботи з біології.
3. Методика формування екологічних компетенцій в процесі вивчення біології.
4. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення біології.
5. Форми та методи самостійної роботи учнів при вивченні біології.
6. Проектування змісту науково-дослідницької діяльності з біології учнів 10-11 класів

23431

Тематика кваліфікаційних робіт на 2022-2023 н.р.

наукового керівника -  доцента Гнілуші Н.В.

 1. Ботанічна характеристика багаторічних декоративних рослин як чинник формування пізнавального інтересу учнів.
 2. Ботанічна характеристика однорічних декоративних рослин як чинник формування пізнавального інтересу учнів.
 3. Біологічна характеристика мікроорганізмів вірусної інфекції як засіб попередження захворювань учнів.
 4. Вегетативне розмноження рослин як чинник формування творчої самостійності учнів в процесі вивчення шкільного предмета «Біологія». наукового керівника – асистента Перерви В.В.
 5. Навчальні ігри на уроках біології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
 6. Проєктна медіадіяльність як засіб формування пізнавального інтересу на уроках біології. 
19596

Орієнтовна тематика курсових робіт з ландшафтної екології 

для студентів спеціальності 101 Екологія на 2022-2023 н.р.

 1. Антропогенне навантаження та стійкість геосистем.
 2. Ландшафтно-екологічне прогнозування та моніторинг.
 3. Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території.
 4. Стійкість природних геосистем.
19595

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики навчання біології

для студентів IV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

на 2022-2023 н.р.

 1. Форми та методи позаурочної роботи з біології.
 2. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення шкільного предмета «Біологія».
 3. Методика формування екологічної культури учнів в процесі вивчення шкільного предмета «Біологія».
 4. Форми та методи самостійної роботи учнів при вивченні шкільного предмета «Біологія».
 5. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів 10-11-х класів. 
  19594

Орієнтовна тематика курсових робіт з моніторингу довкілля

для студентів ІІІ курсу спеціальності 101 Екологія

2022-2023н.р.

1. Моніторинг стану території підприємства___________________________.   (назва)

2. Моніторинг впливу на довкілля підприємства________________________.  (назва)

3. Моніторинг стану атмосферного повітря ____________________________.(міста, району)

4. Моніторинг стану ґрунтів__________________. (міста, району)

5. Моніторинг впливу автотранспорту на стан повітряного середовища____________.  (міста, району).

19577

Орієнтовна тематика

кваліфікаційних робіт бакалаврів

за спеціальністю 101 екологія (2021-2022 н. р.)

 

 1. Рівень забруднення автотранспортом атмосферного повітря м. Кривий Ріг.
 2. Особливості таксономічного складу деревно-чагарникових рослин урбанофлори Кривого Рогу.
 3. Культурфітоценози мікрорайону «Східний» та заходи їх оптимізації.
 4. Фітоіндикація стану атмосферного повітря м. Кривий Ріг.
 5. Біоіндикація якості поверхневих вод м. Кривий Ріг.
 6. Ботаніко-екологічні основи ландшафтного проєктування кам’яних композицій.
 7. Фітоіндикація антропогенного навантаження м. Кривий Ріг за Diplotaxis muralis (L.) DC.
 8. Особливості стану деревно-чагарникових насаджень житлової зони 44 кварталу м. Кривий Ріг.
18053
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30