Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

За ініціативи фахівців кафедри ботаніки та екології 3 лютого 2022 р. проведено семінар, присвячений розбудові Смарагдової мережі (Мережі Емеральд) України.

У заході взяли участь:

  • здобувачі вищої освіти (студенти академічних груп ЕКО-20, ЕКО-19, ЕКО-18, БХ-20, БП-18),
  • викладачі кафедри ботаніки та екології (зав.кафедри Я.В.Маленко, доц. Е.О.Євтушенко, доц. Н.В.Гнілуша, ст.викл. О.О.Кобрюшко, ст.викл. І.О.Комарова, асистент В.В.Перерва, асистент Є.В.Поздній);
  • наукові співробітники Криворізького ботанічного саду НАН України (наукові співробітники відділу оптимізації техногенних ландшафтів к.б.н. О.О.Красова,  к.б.н. М.О.Баранець, к.б.н. Т.А.Артюшенко; наукові співробітники відділу природної та культурної флори к.б.н. Г.Н. Шоль та к.б.н. О.М.Зубровська).

Під час зустрічі к.б.н., ст.науковий співробітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів Красова Ольга Олександрівна презентувала грунтовну доповідь «Оселищна (біотопічна) концепція збереження біорізноманіття».

В ході обговорення проаналізовано особливості формування екомережі Дніпропетровської області та причорноморської частини басейну річки Інгулець.

Закцентовано на провідній ролі нової для України форми охорони природи, що впроваджується в рамках виконання вимог ратифікованої в Україні Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції) Мережі Емеральд (Смарагдова мережа).

Студенти природничого факультету виявили зацікавленість проблематикою дослідження та висловили подяку науковцям і викладачам за можливість дізнатися про хід реалізації актуальних сучасних розробок науковців Криворіжжя.

1 3

  7      9

 

 

18352

Узагальнена інформація про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

кафедри ботаніки та екології за 2017-2021 рр.

№ з/п

Прізвище та ініціали працівника, дисципліни, які викладає

Форма підвищення професійного рівня

Тема підвищення професійного рівня

Місце

підвищення професійного рівня

Термін підвищення професійного рівня

Кількість годин/

кредитів

1

2

3

4

5

6

7

1

Маленко Я.В.,

Основи наукових досліджень в біології,

Основи екології та охорони природи,

Екологічне інспектування,

Організація управління в екодіяльності,

Біосферологія,

Екологія людини,

Основи наукових досліджень,

Проблеми фундаментальної екології,

Біорізноманіття та стратегія сталого розвитку

Стажування

«Аспекти теорії, розвитку та динамки рослинних угруповань»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, кафедра екології та охорони навколишнього середовища.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048224-17 від 20.03.2017 р.

20 лютого 2017 –

20 березня 2017

 

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Індикація стану едафотопів міста Кривий Ріг за цитогенетичними та морфометричними показниками рослин

Toronto, Canada

Certificate

23-25 грудня 2020 р.

24/0,8

Науково-педагогічне стажування

«Природничі науки»

Університет природничих наук, Люблін, Польща,

Сертифікат

№ NSI-152606-UPL dated 26.03.2021

15 лютого – 26 березня 2021

180/6

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Аспекти алелопатичної взаємодії рослин

London, United Kingdom,

Certificate

14-16 січня 2021

24/0,8

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Термінологічна компетентність еколога: деякі аспекти проблематики

Boston, USA

Certificate

17-19 лютого 2021

24/0,8

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Порівняльний аналіз еколого-таксономічних спектрів видів різних груп ареалів серійних угруповань рослин порушених земель

Madrid, Spain

Certificate

4-6 квітня 2021

24/0,8

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Таксономічний фонд родини Asteraceae урбaнофлори міста Кривий Ріг

Kyiv, Ukraine

Certificate

18-20 квітня 2021

24/0,8

   

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Екоморфи – втілення адаптивних властивостей біосистем

Rome, Italy

Certificate

25-27 квітня 2021

24/0,8

Самоосвіта, як форма професійного навчання

Еколого-таксономічні спектри – комплексні показники організованості складу рослинних угруповань

Tel Aviv, State of Israel

Certificate

7 травня 2021

3/0,1

2

Гнілуша Н.В.,

Ботаніка з основами геоботаніки,

Фітодизайн,

Вступ до фаху,

Міжнародне та національне екоправо,

Ландшафтна архітектура,

Організація управління в екодіяльності,

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

Підвищення кваліфікації

 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»: базовий рівень

КДПУ,

внутрішні курси,

свідоцтво серія ІТ

№ 40787802/12-21

12.10.2020-31.01.2021

150/5

Участь у ІІІ симпозіумі

«Освіта і здоров’я підростаючого покоління»

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, факультет педагогіки і психології, Київ Україна,

Свідоцтво № 578/21

Сертифікат №579/21

11-14 травня

2021 року

30/1

VIII International Scientific and Practical Conference

Участь у конференції

“Actual trends of modern scientific research”

Munich, Germany

Certificate

14-16 march 2021

 24/0,8

3

Савосько В.М., (не працює з 20.09.2021)

Комп’ютерне моделювання в біології,

Фізіологія рослин,

Моделювання і прогнозування стану довкілля,

Основи садово-паркового господарства,

Ґрунтознавство,

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

Літня мовна школа (Summer English Institute)

Англійська мова

КДПУ, сертифікат Trinity Western University (Longley, British Columbia, Canada) від 27.07.2018

09.07.2018-27.07.2018

 

4

Євтушенко Е.О. (внутрішній сумісник)

Ботаніка з основами геоботаніки,

Комп’ютерне моделювання в біології,

Ландшафтна екологія,

Меліорація та фіторекультивація земель

Стажування

«Екологічна обумовленість формування потенціальної бур’янової рослинності»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, кафедра екології та охорони навколишнього середовища.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

ПК № 00493675/048223-17

від 20.03.2017 р.

20 лютого 2017 –

20 березня 2017

 

Підвищення кваліфікації

«Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності та управління персоналом освітніх організацій»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ,

свідоцтво

СП35830447/1103-18.

15.01.2018 – 15.06.2018

210/7

5

Комарова І.О.,

Моніторинг довкілля,

Урбоекологія,

Моделювання і прогнозування стану довкілля,

Генетика з основами селекції,

Ґрунтознавство,

Біоіндикація,

Техноекологія,

Методи вимірювання параметрів НС, Основи сільського господарства

Післядипломне міжнародне стажування

«Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами»

Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Республіка Польща) у співпраці з фундацією Central European Academy Studies and Sertificacions (CEASC),

Сертифікат №2021/02/0027.21

грудень 2020-лютий 2021 рр.

180/6

Підвищення кваліфікації

Англійська мова

Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa, Republic of Poland

Certificate B2 level English №KJ-A 21/04/42

Issue date: 28.01.2021

 

6

Кобрюшко О.О.,

Ботаніка з основами геоботаніки,

Екологічні ризик та безпека,

Загальна екологія та неоекологія,

Основи екології, Загальна екологія,

Екологічна безпека,

Рослинність Криворіжжя

Підвищення кваліфікації

 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»

КДПУ,

внутрішні курси,

свідоцтво серія ІТ №40787802/14-20

07.10.2019-24.01.2020

150/5

Підвищення кваліфікації

 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»: просунутий рівень

КДПУ,

внутрішні курси,

свідоцтво серія ІТ №40787802/10-21

15.02.2021-11.06.2021

150/5

7

Поздній Є.В.,

Мікробіологія та вірусологія,

Екологія рослин,

Економіка природокористування,

Лікарські рослини (фітоіндикація)

Підвищення кваліфікації

 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»

КДПУ,

внутрішні курси

свідоцтво серія ІЕ №40787802/01-20

07.10.2019-24.01.2020

150/5

8

Перерва В.В.,

Фізіологія рослин,

Фізіологія та захист рослин,

Біологія,

Основи сільського господарства,

Ботаніка з основами геоботаніки,

Агроекологія

Літня мовна школа (Summer English Institute)

Англійська мова

КДПУ, сертифікат Trinity Western University (Longley, British Columbia, Canada) від 27.07.2018

09.07.2018-27.07.2018

 

Підвищення кваліфікації

 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»

КДПУ,

внутрішні курси,

свідоцтво серія ІТ №40787802/20-19

11.02.2019-21.06.2019

108/3,6

Захист кандидатського дисертаційного дослідження

«Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Диплом кандидата наук

ДК №061391

Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

Спеціалізована вчена рада

К 08.120.02

06.05.2021 р.

 

Стажування

«Інфографіка на уроках з використанням Canva»

Участь у конференції «Діджиталізація освіти – вимога цифрової ери»

Сертифікат № 957266500208

07-08 травня

2021 р.

15/0,5

 

18324

31 січня 2022 р. відбувся методичний семінар "MOODLE: питання-відповіді", під час якого методист навчально-методичного відділу Польгун К.В. роз'яснила зміст та особливості  Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітній діяльності КДПУ. В ході спілкування з викладачами кафедри ботаніки та екології розглянуто основні проблеми організації дистанційного навчання та окреслено шляхи їх вирішення.

1

2

3

 

18291

28 січня 2022 р. у рамках співпраці з Професійною асоціацією екологів України (ПАЕУ) та Центру Зелених Іновацій доцент кафедри ботаніки та екології Євтушенко Е.О. взяв участь у семінарі-практикумі «ОВД і бізнес: ціна помилок та розбір кейсів».

Під час доповідей і їх  обговорення розглянуто різноманітні аспекти підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля, які дозволяють осучаснити навчальні матеріали дисциплін науково-предметної та професійної підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія».

 

Овд і бізнес 2

овд і бізнес

18252

26.01.2022 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.005 та захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Каритки В.В. «Екологічна відповідальність молоді як детермінанта сталого розвитку промислових регіонів: соціологічний вимір (на прикладі Дніпропетровської області)" за спеціальністю 054 – Соціологія.

У роботі засідання як рецензент взяв участь к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології Євтушенко Едуард Олексійович. В ході плідної дискусії окреслено проблему екологічної культури та відповідальності молоді промислових регіонів.

изображение viber 2022 01 26 14 17 09 568   изображение viber 2022 01 26 14 17 11 637

  изображение viber 2022 01 26 14 17 12 207         изображение viber 2022 01 26 14 17 11 132

18237

23 грудня 2021 р. відбувся захід, організований  викладачами педагогічного університету для ліцеїстів КНВК №129 «ГЛАС» .

Однією із чисельних пізнавальних станцій цього космічного квесту стала зустріч у навчально-науковій лабораторії  екологічних та біологічних досліджень.

Викладачі кафедри ботаніки та екології: завідувачка Я.В.Маленко, ст.викладач О.О.Кобрюшко та асистент Є.В.Поздній підготували ряд цікавих дослідів за мотивами кінофільму «Марсіане».

3 4

Учні мали змогу власноруч провести мікроскопічне дослідження мікробіологічних препаратів. За результатами спостережень та дискусії -  виявити особливості мікроорганізмів як потенційних переселенців на інші планети через їх високу пристосованість до екстремальних умов.

Викладачі ознайомили з матеріально-технічною базою лабораторії та її можливостями в проведенні наукових досліджень.

1 2

Більше фото - див. ФОТОГАЛЕРЕЯ

17962

8 грудня 2021 до навчально-наукової лабораторії екологічних та біологічних досліджень КДПУ завітали старшокласники КЗШ №119 КМР ДО.

Колектив кафедри ботаніки та екології у складі: завідувачки кафедри, к.б.н. Я.В.Маленко, к.пед.н. Н.В.Гнілуші, к.пед.н. О.О.Кобрюшко та к.пед.н. В.В.Перерви радо зустрів учнів-майбутніх абітурієнтів. 

13 

Про досить широкий спектр можливостей досліджень компонентів навколишнього середовища розповів О.О.Кобрюшко, окресливши групи приладів лабораторії.

 

11

Опрацювати методику дослідження стану продихів дикорослих рослин запропонувала  Перерва В.В. Учні долучилися до процесу безпосереднього виготовлення мікропрепататів епідерми листових пластинок, а також провели порівняльне мікроскопічне дослідження відповідних об'єктів.

 изображение viber 2021 12 09 08 27 09 161      изображение viber 2021 12 09 08 27 09 027

Більше фото - див. ФОТОГАЛЕРЕЯ

17931

15.11.2021 9.30 відбулася відкрита онлайн-лекція на тему «Букет як форма квіткових композицій» з навчальної дисципліни «Фітодизайн» для студентів академічної групи ЕКО-20. Лектор – к.пед.н., доцент Гнілуша Н.В.

Основною метою лекції є формування професійних компетенцій щодо призначення букетів та їх характеристик; формування еколого-естетичної культури та флористичного етикету.

Лектором влучно підібраний ілюстративний матеріал щодо видів букетів, значення кольору та кількості квітів  в букетах. Досконало роз’яснено основи складання букетів, наголошено на основних принципах флористичного етикету.

Гнілуша лекція 1 Гнілуша лекція 2

Гнілуша лекція 3 Гнілуша лекція 4

17486

22 вересня - всесвітній День без автомобіля. Викладач кафедри ботаніки та екології к.пед.н. О.О.Кобрюшко обговорював актуальну тему в студії ТРК "Рудана" з ведучою інформаційно-розважальної програми "10 хвилин". Інтерв'ю можна переглянути за посиланням: сайт КДПУ, ТРК "Рудана.

16788

21 вересня 2021 р. на базі навчально-наукової лабораторії з екологічних та біологічних дослідженькафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету проведено захід, присвячений щорічній Всеукраїнській акції «День натураліста».

Організацію проведення заходу здійснено представниками навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.

изображение viber 2021 09 21 19 49 27 390

изображение viber 2021 09 21 13 03 39 970

Основна мета заходу – активізація роботи з учнівською та студентською молоддю щодо формування екологічної культури, залучення її до практичної природоохоронної роботи, різноманітних біологічних та екологічних досліджень, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів та студентів і задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

изображение viber 2021 09 21 19 49 31 050

 

До дружнього колективу кафедри ботаніки та екології, яку представляли завідувачка кафедри Маленко Яна Вячеславівна та асистент Перерва Вікторія Вікторівна, завітали студенти закладу професійно-технічної освіти міста. 

Декан природничого факультету КДПУ Євтушенко Едуард Олексійович наголосив на вагомому значенні екологічної свідомості у формуванні майбутнього фахівця незалежно від його професійної спеціалізації.

изображение viber 2021 09 21 19 49 30 433

Студенти мали змогу ознайомитися з широкими можливостями сучасної навчально-наукової лабораторії КДПУ та долучитися до наукового експерименту, який був презентований асистентом Перервою В.В. на тему «Специфіка будови продихового апарату рослин техногенно змінених територій (на прикладі м. Кривий Ріг)». Результати мікроскопічних досліджень було представлено для загального ознайомлення у широкому форматі на екрані.  Безпосередньо виготовлені під час заходу тимчасові мікропрепарати студенти  мали змогу вивчати  із використанням сучасного лабораторного обладнання, бінокулярних мікроскопів.

 2      1

 изображение viber 2021 09 21 19 49 26 225

16773
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29