Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ландшафтної екології для студентів ІІ курсу спеціальності 101 Екологія

2019-2020 н.р.

 1. Аналіз сучасного стану поверхневих вод України.
 2. Вміст гумусу в ґрунтах садово-паркового культурфітоценозу.
 3. Деградація та фрагментація ландшафтів як загрози для біорізноманіття.
 4. Кислотність ґрунтів лісового культурфітоценозу.
 5. Ландшафтна організація промислових об’єктів.
 6. Організація сітьової ландшафтно-територіальної структури Кривого Рогу.
 7. Особливості формування водної мережі Криворіжжя.
 8. Оцінка впливу антропогенного навантаження на геосистему Кривого Рогу.
 9. Оцінка ступеню антропізації (синантропізації) геосистеми Кривого Рогу.
 10. Природно-ресурсний потенціал Кривого Рогу: мінеральні ресурси.
 11. Природно-ресурсний потенціал Кривого Рогу: рослинні ресурси.
 12. Промислові ландшафти Кривого Рогу: історія формування, структура, екологічні проблеми.
 13. Селітебні ландшафти Кривого Рогу: історія формування, структура, екологічні проблеми.
 14. Соціально-економічні функції геосистеми Кривого Рогу.
 15. Стан та розвиток штучних водойм Криворіжжя.
 16. Структура антропогенних ландшафтів геосистеми Кривого Рогу.
 17. Сучасний стан поверхневих вод Криворіжжя.
 18. Таксономія лісових антропогенних ландшафтів.
 19. Таксономія рекреаційних ландшафтів.
 20. Техногенез і техногенна трансформація ландшафтів.
 21. Типологія та характеристика міських ландшафтів.
8165
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша