Факультет педагогічної освіти
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА.

otd logo

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Факультет педагогічної освіти бере початок як факультет загальнотехнічних дисциплін (1974 р.), пізніше – індустріально-педагогічний (1995 р.), з 2008 р. – технолого-педагогічний.

01 вересня 2014 р. факультет дошкілької і технологічної освіти був утворений шляхом приєднання до нього кафедри дошкільної освіти (2009 р.), виокремленню з психолого-педагогічного факультету.

У 2024 році факультет дошкільної і технологічної освіти перейменовано у факультет педагогічної освіти,

Першим деканом факультету був доцент М. М. Кобозєв. Далі у різні роки деканат очолювали: професор В. В. Корольський, доценти Я.Я.Зверховський, В.В.Коноваленко, професор В.С.Пікельна, доцент В.М.Гільченко. З 2006 по 2020 роки посаду декана обіймав доцент О.І. Кучма. У 2020 році виконували обов'язки декана  доценти А.Є. Іншаков та А.В. Возняк, а з 2021 року - Ю.С.Кулінка. З травня 2023 року факультет очолює доцент Ю.С. Кулінка.

Набір студентів поступово збільшувався: якщо у 1979 р. навчалося 125 осіб на денному відділенні та 90 – на заочному, то у 2015 р. здобувало освіту 380 студентів на денному та 290 – на заочному відділенні.

Упродовж усього часу функціонування факультету змінювалася кількість кафедр та їх назви. Першою від дня заснування факультету була кафедра загальнотехнічних дисциплін (ЗТД), яка спочатку входила до складу фізико-математичного факультету (1972 р., завідувач – Я. Я. Зверховський).

Пізніше відкрилася кафедра трудового навчання (ТН) (1977 р., завідувач – М. М. Кобозєв), але у 1997 р. її було анульовано. Кафедри ЗТД та ТН забезпечували випуск спеціалістів кваліфікації «Вчитель праці та фізики», а у наступні роки ХХ сторіччя готували вчителів праці з додатковою спеціалізацією «Машинобудування», з додатковою спеціальністю «Механізація сільського господарства», вчителів образотворчого мистецтва, вчителів обслуговуючої праці, вчителів праці та інформатики.

З 1992 р. на факультеті було створено кафедру педагогіки та методики трудового і професійного навчання (ПМТПН) (завідувач – доц. П. І. Шевченко).

З 2006 р. завідувачем кафедри є доктор пед. наук, проф. Л.О.Савченко. У 2013 р. перейменовано на кафедру педагогіки та методики технологічної освіти (ПМТО). Вона є випусковою за спеціальностями 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з додатковою спеціальністю «Інформатика»та 015 Професійна.освіта (Сфера обслуговування).

У 2014 р. кафедру ЗТД перейменовано на кафедру загально технічних дисциплін та професійного навчання (ЗТДПН), з 2015 по 2020 роки її очолювала доктор пед. наук, доц. О. О. Лаврентьєва. З вересня 2020 року і донині кафедру очолює канд. пед. наук, доцент О.О. Цись. Кафедра ЗТДПН є випусковую для спеціальностей 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з додатковою спеціальністю «Інформатика» та 015.38 Професійна освіта (Транспорт)

З 2014 р. на факультеті функціонує кафедра дошкільної освіти (ДО), завідувачем якої є доктор. пед. наук, проф. О. В. Ковшар.. Вона є випусковою для підготовки фахівців за спеціальністю «Дошкільна освіта» для здобуття кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку, інструктор з фізичної культури», а також додатковою спеціальністю «Практична психологія» з кваліфікацією «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку, інструктор з фізичної культури, практичний психолог закладу освіти». З 2018 року кафедра ДО починає підготовку здобувачів за бакалаврським рівнем вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта із спеціалізацією "Логопедія", у 2022 році відкривається маістратура за цією ж спеціальністю.

У 2024 році на факультеті здійснюють свою роботу кафедри дошкільної і спеціальної освіти, технологічної та професійної освіти. Обидві кафедри здійснюють підготовку студентів за трьома рівнями вищої освіти. Також до складу факультету входить загальноуніверситетська кафедра педагогіки, яка здійснює випуск магістрів  за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

На факультеті створено всі умови для продуктивного навчання, розвитку пізнавальних творчих можливостей студентів, їхнього інтелекту, духовності, зміцнення здоров’я та прищеплення здорового способу життя. Пропагується масовість фізкультурного руху. Щорічно студенти беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, Всеукраїнських конкурсах і предметних олімпіадах, під час яких неодноразово займали призові місця. Також серед студентів факультету є призери університетських спартакіад. 

Сучасна діяльність професорсько-викладацького колективу факультету спрямована на підвищення якості викладання за рахунок упровадження в освітній процес сучасних методів і технологій, на вдосконалення виховної роботи серед студентів – майбутніх педагогів.

Активно працює студентське самоврядування.Студенти факультету беруть активну участь у фестивалях і концертах художньої самодіяльності, проводять творчі вечори та інтелектуальні ігри.

323
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30