Факультет дошкільної і технологічної освіти
Трудове навчання та технології. Дошкільна освіта. Професійна освіта.

otd logo

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ДТО

Факультет дошкільної і технологічної освіти (ДТО) бере початок як факультет загальнотехнічних дисциплін (1974 р.), пізніше – індустріально-педагогічний (1995 р.), а з 2008 р. – технолого-педагогічний.

01 вересня 2014 р. факультет ДТО був утворений шляхом приєднання до нього кафедри дошкільної освіти (2009 р.), виокремленню з психолого-педагогічного факультету.

Першим деканом факультету був доцент М. М. Кобозєв. Далі у різні роки деканат очолювали: професор В. В. Корольський, доценти Я. Я. Зверховський, В. В. Коноваленко, професор В. С. Пікельна, доцент В. М. Гільченко. З 2006 по 2020 роки посаду декана обіймав доцент О.І. Кучма. З 2020 року деканом став доцент А.В. Возняк, який донині працює на цій посаді.

Набір студентів поступово збільшувався: якщо у 1979 р. навчалося 125 осіб на денному відділенні та 90 – на заочному, то у 2015 р. здобувало освіту 380 студентів на денному та 290 – на заочному відділенні.

Упродовж усього часу функціонування факультету змінювалася кількість кафедр та їх назви. Першою від дня заснування факультету була кафедра загальнотехнічних дисциплін (ЗТД), яка спочатку входила до складу фізико-математичного факультету (1972 р., завідувач – Я. Я. Зверховський).

Пізніше відкрилася кафедра трудового навчання (ТН) (1977 р., завідувач – М. М. Кобозєв), але у 1997 р. її було анульовано. Кафедри ЗТД та ТН забезпечували випуск спеціалістів кваліфікації «Вчитель праці та фізики», а у наступні роки ХХ сторіччя готували вчителів праці з додатковою спеціалізацією «Машинобудування», з додатковою спеціальністю «Механізація сільського господарства», вчителів образотворчого мистецтва, вчителів обслуговуючої праці, вчителів праці та інформатики.

З 1992 р. на факультеті було створено кафедру педагогіки та методики трудового і професійного навчання (ПМТПН) (завідувач – доц. П. І. Шевченко).

З 2006 р. завідувачем кафедри є доктор пед. наук, доц. Л. О. Савченко. У 2013 р. перейменовано на кафедру педагогіки і методики технологічної освіти (ПМТО). Вона є випусковою за напрямами підготовки «Технологічна освіта» (конструювання та моделювання одягу, технічна та комп’ютерна графіка, кулінарія та сервіс у ресторанному бізнесі) зі спеціалізаціями: «Дизайн», «Фізична культура», «Інформатика», «Основи підприємництва».

У 2014 р. кафедру ЗТД перейменовано на кафедру загально технічних дисциплін та професійного навчання (ЗТДПН), з 2015 по 2020 роки її очолювала доктор пед. наук, доц. О. О. Лаврентьєва. З вересня 2020 року і донині кафедру очолює канд. пед. наук, доцент О.О. Цись.

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Автосправа» з додатковою спеціальністю «Інформатика» та спеціалізацією «Фізична культура». Також кафедра випускає студентів за спеціальністю "Професійна освіта", спеціалізацією "Транспорт".

З 2014 р. на факультеті функціонує кафедра дошкільної освіти (ДО), завідувачем якої є доктор. пед. наук, доц. О. В. Ковшар.. Вона є випусковою для підготовки фахівців за спеціальністю «Дошкільна освіта» для здобуття кваліфікації «Організатор дошкільної освіти. Вихователь дошкільного закладу» зі спеціалізацією «Хореографія», а також додатковою спеціальністю «Практична психологія».

Сучасна діяльність професорсько-викладацького колективу факультету спрямована на підвищення якості викладання за рахунок впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій, на вдосконалення виховної роботи серед студентів – майбутніх педагогів.

У 2016-2017 навчальному році на факультеті працюють: 4 доктори наук, 21 кандидат наук, 17 викладачів із вченим званням «доцент».

На факультеті ДТО створено всі умови для продуктивного навчання, розвитку пізнавальних творчих можливостей студентів, їхнього інтелекту, духовності, зміцнення здоров’я та прищеплення здорового способу життя. Пропагується масовість фізкультурного руху. Щорічно студенти беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, Всеукраїнських конкурсах і предметних олімпіадах, під час яких неодноразово займали призові місця. Також серед студентів факультету є призери університетських спартакіад. 

Активно працює студентське самоврядування.Студенти факультету беруть активну участь у фестивалях і концертах художньої самодіяльності, проводять творчі вечори та інтелектуальні ігри.

323
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31