Факультет іноземних мов
Мова і література: англійська, німецька, російська.

ПЕРЕЛІК

ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ НА ЗИМОВУ  СЕСІЮ

1 семестр 2018– 2019  нав. рік  по факультету іноземних мов

 

І курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Практичний курс основної мови

Фізвиховання (ат)

Актуальні проблеми Української історії та культури

Практична фонетика основної мови

Вступ до мовознавства

Практична граматика основної мови

Історія зарубіжної літератури

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

ІІ  курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Практичний курс основної мови

Фізвиховання (ат)

Історія зарубіжної літератури

Практична граматика основної мови

Практичний курс другої мови

Лінгвокраїнознавство

ІІІ  курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Вікова і педагогічна психологія

Теоретична фонетика основної мови

Практична граматика основної мови

Логіка

Практичний курс основної мови

Історія зарубіжної літератури

Соціально-політичні студії

Друга іноземна мова 

 

Практичний курс третьої мови (для НАФ)

 

Курсова робота з педагогіки або психології

ІV  курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Методика навчання зарубіжної літератури

Лексикологія першої мови

Методика навчання основної мови 

Історія зарубіжної літератури

Практичний курс основної мови

Соціологія сім`ї та шлюбу   

Стилістика основної мови

Друга іноземна мова

 

Курсова робота з філології або літератури

1  курс (АНФ, НАФ магістри)

Екзамени

Заліки

Методики навчання іноземної мови у профільній школі

Психологічні засади управління навчальним процесом

Практичний курс основної мови

Соціолінгвістика

Практичний курс другої мови

Міжкультурна комунікація

 

Філософія освіти

 І курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми Української історії

та культури 

Фізвиховання  (ат.)

Вступ до мовознавства

Практикум та культура мовлення

Усна народна творчість

Практичний курс англійської мови

Історія зарубіжної літератури 

Основи медичних знань і безпеки життєдіяльності

 

Практикум з виразного читання

ІІ  курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Сучасна російська літературна мова

Фізвиховання (ат.)

Практичний курс англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Практикум та культура мовлення

Історія російської літератури

ІІІ  курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Вікова та педагогічна психологія

Логіка

Соціально-політичні студії

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання російської та зарубіжної літератури

Історія російської літератури

Практичний курс англійської мови

Сучасна російська літературна мова

 

Курсова робота з заг.психології/заг.педагогіки

ІV  курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Стилістика (функціональна) російської мови

Практичний курс англійської мови 

Історія російської літератури

Історична граматика російської мови

Практичний курс англійської мови

Лексикологія англійської мови

Методика навчання англійської мови

 

1  курс (РАФ магістри)

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми методики навчання мови і літератури

Психологічні засади управління навчальним процесом

Новітній етап історії російської літератури та літературної критики

Аналіз поетики тексту

Загальне мовознавство

Філософія освіти

Практичний курс англійської мови

Порівняльна типологія англійської та української мов

 

Основи міжкультурної комунікації

  1  курс   (АНП)

Екзамени

Заліки

Актуальні проблеми української історії та культури

Основи медичних знань і охорони здоров’я

Вступ до мовознавства

Сучасна українська література

Практичний курс першої мови

Практичний курс другої мови та переклад

Сучасна українська мова

Фізвиховання

2  курс   (АНП)

Екзамени

Заліки

Практичний курс англійської мови

Сучасна зарубіжна література

Сучасна українська мова

Практика перекладу

Практичний курс другої мови та переклад

 

3  курс   (АНФ) 2-га вища освіта

Екзамени

Заліки

Загальна педагогіка

Логіка

Вікова та педагогічна психологія

Історія педагогіки

Загальне мовознавство

Загальна психологія

Практичний курс основної мови

Вступ до мовознавства

Історія зарубіжної літератури

Практична граматика основної мови

 

Практична фонетика основної мови

 

Спецкурс із психології (ат.)

4  курс   (АНФ) 2-га вища освіта

Екзамени

Заліки

Методика навчання зарубіжної літератури

Основи охорони праці

Методика навчання основної мови 

Вікова фізіологія, шкільна гігієна, валеологія

Практичний курс основної мови

Практична фонетика основної мови

Лексикологія основної мови

Теоретична граматика основної мови

Історія зарубіжної літератури

Історія основної мови

 

Спецсемінар за фахом

 

Курсова робота з мови

5766

ПЕРЕЛІК

ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ НА ЛІТНЮ  СЕСІЮ 

2 семестр 2017– 2018 нав. рік  по факультету іноземних мов

 

І курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Українська мова (за професійним спрямуванням) 60/2

Фізвиховання 36

Вступ до літературознавства 90/3

Латинська мова 90/3

Практичний курс першої мови  226/7,5

Практична фонетика основної мови 120/4

Практична граматика першої мови 150/5

Історія зарубіжної літератури 90/3

 

Практичний курс другої мови 76/2,5

ІІ  курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Практична граматика основної мови

Фізвиховання 36

Філософія 120/4

Друга іноземна мова

Загальна педагогіка 120/4,0

Історія зарубіжної літератури

Практичний курс основної мови 

Загальна психологія 120/4

 

Психолого-педагогічна практика 60/2

ІІІ  курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Практичний курс основної мови

Основи економічних знань 60/2

Практичний курс другої мови

Методика виховної роботи 60/2

Історія зарубіжної літератури 90/3,0

Методика навчання іноземної мови 60/2

 

Історія першої мови 60/2

 

Соціологічні дослідженняв системі освіти 90,3

 

Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі

ІV  курс (АНФ, НАФ)

Екзамени

Заліки

Практичний курс основної мови 60/2,0

Практика перекладу   72/2,0

Стилістика основної мови 72/2,0

Історія зарубіжної літератури   90/3,0

Література країни основної мови   198/5,5

Аналітичне читання      108/3,0

Друга мова 60/2,0

С/с з англійської мови   36/1,0

 

Курсова робота з методики

 

Практика у школі   216/6,0

1  курс   (АНП)

Екзамени

Заліки

Сучасна українська література

Основи теорії мовної комунікації

Практичний курс першої мови

Латинська мова

Практичний курс другої мови та переклад

Сучасна українська мова

І курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Вступ до літературознавства

Фізвиховання  (Ат.)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Сучасна російська літературна мова

Практичний курс англійської мови

Історія російської літератури

Практикум і культура мовлення

Історія зарубіжної літератури

 

Літературно-краєзнавча практика

   

ІІ  курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Загальна педагогіка

Фізвиховання

Філософія

Сучасна російська літературна мова

Історія зарубіжної літератури

Практичний курс англійської мови

Історія російської літератури

Старослов’янська мова

 

Загальна психологія

 

Соціолінгвістична практика

 

Психолого-педагогічна практика

ІІІ  курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Історія російської літератури

Основи економічних знань 60/2

Історія зарубіжної літератури

Методика виховної роботи 60/2

Методика навчання російської мови

Практичний курс англійської мови

Сучасна російська літературна мова

Соціологічні дослідження в освіті 90/3

 

Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі

 

Курсова робота з рос.мови/літ-ри

ІV  курс (РАФ)

Екзамени

Заліки

Сучасна російська літературна мова

Практичний курс англійської мови

Історія російської літературної мови

Стилістика англійської мови

Історія російської літератури

С/к з російської мови

Історія зарубіжної літератури

С/с з літератури

 

Педагогічна практика у школі

 

Інформаційно-комунікаційні

засоби навчання

 

Курсова робота з методики навчання

ПЕРЕЛІК

ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ НА ЛІТНЮ  СЕСІЮ 2017– 2018  нав. рік 

по факультету іноземних мов

 

1 курс магістри (АНФм, НАФм)

Екзамени

Заліки

Практичний курс першої мови

Сучасні освітні парадигми та технології

Світова література

Теорія та практика перекладу з першої мови

Практичний курс другої мови

Порівняльна типологія першої та української мов

Міжкультурна комунікація

Сучасні лінгвістичні теорії

 

1 курс магістри  V  курс (РАФм)

Екзамени

Заліки

Теорія літератури

Сучасні освітні парадигми та технології

Сучасна зарубіжна література

Теоретичний курс англійської мови

Проблемні питання сучасної російської мови

Література Англії

Практичний курс англійської мови

Основи лінгвокультурології

Декан факультету                                                                 Г.Б.Штельмах 

4639
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31