Факультет мистецтв (Музично-хореографічне відділення)
Музичне мистецтво. Хореографія.

672580294

 

 

Шановні колеги, аспіранти, студенти!

Запрошуємо Вас до участі в роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

(14 травня 2021 року, участь дистанційна)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інформаційний лист

 

Шановні колеги,

аспіранти, студенти!

Запрошуємо Вас до участі в роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

здобувачів вищої освіти та молодих учених

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

(14 травня 2021 року, участь дистанційна)

Напрямки роботи конференції:

1. Культурологічні проблеми мистецької освіти.

2. Актуальні питання професійної компетентності майбутніх фахівців.

3. Традиції, сучасні тенденції та перспективи мистецької освіти.

4. Інноваційні технології в мистецькій освіті.

 

Організатор конференції:

Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 1 травня 2021 року подати на e-mail оргкомітету конференції (fedorenko.helen@ukr.net):

1. Заявку учасника конференції (форма 1). У темі вказати: «Конференція, ПІБ».

2. Електронний варіант матеріалів.

3. Відсканована копія документа про оплату.

Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за рахунок одержувача на зазначену в заявці адресу відділення «Нової пошти» або «Укрпошти».

 

Вимоги до оформлення матеріалів.

  1. Обсяг матеріалів – від 4 сторінок.
  2. Електронний текст подається у вигляді документа Word (редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman (кегль 14, інтервал – 1,5; поля – по 2 см, абзац – 1,25 см), збереження у форматі doc або Допускається виділення символів (фрагменту тексту) курсивом.
  3. Матеріал розташовується у такій послідовності:
  • УДК (для статті) в лівому верхньому кутку.
  • Ім’я та прізвище автора або співавторів, у дужках вказати курс, навчальний заклад, вчене звання, посаду, ПІБ наукового керівника.
  • Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом назва матеріалів.
  • Текст.
  • Література (в алфавітному порядку, оформлювати відповідно до НаціональногостандартуУкраїни ДСТУ 8302:2015).     

Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику наукових праць факультету мистецтв КДПУ «Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти». Вартість друку 1 сторінки матеріалів – 35 грн.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 70 грн. (програма конференції, сертифікат та інші організаційні витрати на проведення конференції).

Участь у конференції з наданням електронного варіанту програми і без отримання сертифікату – безкоштовна.

 

Оргвнесок та оплата публікації здійснюються на ім’я члена оргкомітету Власенко Ірини Миколаївни (карта Приватбанку № 4731 2196 1764 7601).

Контактні телефони:

0962136556 – Міщанчук Вікторія Миколаївна, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

0963772866 – Власенко Ірина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Початок конференції 14 травня 2021 р. о 14.00

Запрошення на конференцію Zoom буде надіслано на електронну пошту учасника, вказану в заявці

Оргкомітет конференції

 

форма 1

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

здобувачів вищої освіти та молодих учених

«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

Прізвище: _________________________________________________________

Ім’я:______________________________________________________________

По-батькові учасника:         __________________________________________________________________                      

Курс, назва організації:______________________________________________

Науковий ступінь, звання, ПІБ наукового керівника __________________________________________________________________

Назва доповіді:_____________________________________________________

Запланована секція (напрямок)________________________________________

Контактний телефон, телефон Viber:___________________________________

Адреса «Нової почти»

або «Укрпошти»:___________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Форма участі у конференції:

– публікація матеріалів + усна доповідь

  • тільки усна доповідь

Обов’язково у заявці вказати – з отриманням чи без отримання сертифікату та друкованого примірника програми конференції.

 

15391
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша