Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра початкової освіти психолого-педагогічного факультету КДПУ проводить щорічний випуск збірника наукових праць студентів «Актуальні питання теорії і практики початкового навчання». До друку приймаються матеріали, в яких розглядається коло найрізноманітніших питань щодо впровадження нових методів і прийомів навчання, використання інноваційного навчання, яке ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості засобами сучасних освітніх технологій навчання у загальноосвітній початковій школі.  

       Перспективними видаються такі напрямки дослідження:

 • шляхи формування творчої особистості учнів початкової школи ;
 • формування ключових і предметних компетентностей в учнів початкової школи;
 • розвиток творчої особистості майбутніх учителів;
 • перспективність і наступність становлення творчої особистості: загальноосвітня (початкова,) школа;
 • розвиток якостей мислення (гнучкість, самостійність, критичність, логічність);
 • інтегрований підхід до формування творчої особистості в загальноосвітніх закладах;
 • розвиток мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфер особистості учня;
 • розвиток естетичних смаків та художнього мислення;
 • розвиток образної пам’яті, уяви особистості;
 • формування творчої особистості у процесі вивчення шкільних дисциплін;
 • розвиток комунікативної компетентності;
 • розвиток інтелектуальної культури особистості;
 • розвиток пізнавальних інтересів;
 • формування інтересу учнів у здобутті нових знань;
 • компетентнісний підхід у навчанні і вихованні в освітніх закладах;
 • інтеграція змісту і форм навчання як важлива умова реалізації компетентнісного підходу у сучасній освіті;
 • особливості використання інтегрованих завдань у початковій школі, їх роль у формуванні мовних знань і мовленнєвих умінь молодших школярів;
 • методи і прийоми розвитку навчально-інтелектуальних умінь учнів початкових класів під час використання змодельованих ситуацій тощо.

Статті приймаються до друку українською мовою до 01.05.2020 р. Електронний варіант тексту обсягом 3-5 сторінок у форматі А4, набраних у редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Список літератури – до 5 джерел.

       Список літератури в алфавітному порядку подавати згідно з державним стандартом.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.

Потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Після слова в тексті перед розділовим знаком пробіл не робити.

Зразок оформлення статті

 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

ХБогдан

Науковий керівник – канд.пед.наук, доц. Лисевич О.В.

Література (за алфавітом до 6 джерел)

 1. Савченко О.Я. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти / О.Я. Савченко // Рідна школа. – 2011.– № 8-– С. 4-8.

Матеріали надсилати електронною поштою на адресу: [email protected] окремим файлом з назвою *doc.

За довідками звертатися за телефонами: (0564) 470-12-37 – кафедра початкової освіти або 0964981681Лисевич Олександра Вікторівна (відповідальна за випуск збірника), 0963996131 – Соболь Ольга Віталіївна.

11263
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31