Кафедра зоології та методики навчання біології
Природничий факультет

спостереженняjpgМета польової практики - формування системи умінь у студентів з організації практичної, дослідницької роботи на навчально-дослідній ділянці, проведення екскурсій та природоохоронної роботи з учнями.

Завдання польової практики: 

навчити студентів правильно організовувати й проводити навчально-виховну роботу з учнями на шкільних ділянках;

навчити студентів планувати територію і роботу учнів у відділках навчально-дослідної ділянки;

відповідно до шкільних програм з природознавства, біології, навчити студентів визначати тематику навчальних і юннатських дослідів та спостережень за рослинами й тваринами;

 • підготувати студентів до проведення різних форм роботи (уроків, практичних занять, екскурсій в природу та сільськогосподарське виробництво, літніх завдань та суспільно-корисної праці);
 • підготувати студентів до здійснення природоохоронної роботи в школі.

Програма навчальної польової практики з методики навчання біології

 ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Тема 1. Загальна характеристика фахової (навчальної) практики з методики навчання біології.

 • Мета та завдання польової практики;
 • Звітність з польової практики;
 • Практична робота №1 на ділянці: «Весняний обробіток ґрунту, висівання насіння, висадження розсади»;

Тема 2. Вимоги до функціонування пришкільної навчально-дослідної земельної ділянки.

 • Аналіз «Положення про навчально-дослідну ділянку»;
 • Практична робота № 2: «Складання плану НДД. Складання плану роботи на НДД»

Тема 3. Зміст роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці. Зміст роботи на колекційній ділянці та ділянці систематики.

 • Методика та техніка постановки польових дослідів;
 • Тематика та методика постановки дослідів з рослинами;
 • Щоденник польового досліду з рослинами;
 • Практична робота № 3: «Планування польового та юнатського досліду з рослинами».

Тема 4. Навчально-дослідна робота з юннатами-старшокласниками. Польовий практикум у профільних класах.

 • Тематика та методика постановки дослідів у селекційно-генетичному відділі ділянки;
 • Практична робота № 4: «Розробка програми для польового практикуму у 10-х класах за програмою профільного рівня навчання біології».

Тема 5. Методика проведення фенологічних спостережень.

 • Значення проведення фенологічних спостережень у школі;
 • Зміст фенологічних спостережень над рослинами;
 • Зміст фенологічних спостережень над тваринами;
 • Практична робота № 5: «Моделювання щоденника фенологічних спостережень».

Тема 6. Дослідницька робота з рослинами і тваринами кутка живої природи.

 • Значення КЖП у викладанні біології;
 • Організація та обладнання КЖП;
 • Використання КЖП у навчально-виховному процесі з біології: при вивченні ботаніки, зоології, загальної біології;
 • Практична робота № 6: «Етикетування та паспортизація об’єктів КЖП».

Тема 7. Озеленення шкіл і позашкільних закладів.

 • Зовнішнє озеленення школи;
 • Вимоги до оформлення шкільних квітників;
 • Озеленення кабінету біології та шкільних приміщень;
 • Практична робота № 7: «Моделювання шкільного квітника»; «Підбір кімнатних рослин для кабінету біології з урахуванням їх навчальних можливостей».

Тема 8. Підведення підсумків польової практики з методики навчання біології, виконання самостійних та групових завдань, здача звітної документації.

Теми для самостійної роботи студентів над груповими проектами

з/п

Назва теми

1.                 

Складання екологічної характеристики місцевих видів рослин і тварин.

2.                 

Вивчення видового складу, структури та використання екосистеми (водної чи наземної) своєї місцевості. Ланцюги живлення та трофічні рівні.

3.                 

Спостереження і виявлення пристосувань організмів до впливу різних екологічних чинників.

4.                 

Спостереження і опис сукцесійних змін екосистем (своєї місцевості).

5.                 

Вивчення видового складу агроценозів.

6.                 

Проведення підживлення культурних рослин.

7.                 

Вивчення стану фітоценозів (своєї місцевості) та їх зміни під впливом антропогенних чинників.

8.                 

Ознайомлення із методами вивчення біорізноманітності.

9.                 

Вивчення біорізноманітності екосистем. Екосистемний моніторинг.

10.            

Вивчення видового складу екосистем (своєї місцевості). Видова біорізноманітність.

11.            

Моделювання екологічної ситуації в навколишньому середовищі та прогнозування її змін.

12.            

Вивчення динаміки рослинності екосистем з використанням ботанічного моніторингу.

Рекомендована література

11154
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша