Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

14 травня 2020 року у Криворізькому державному педагогічному університеті відбулась звітна конференція студентів за допомогою платформи Zoom. Студенти факультету іноземних мов долучилися до заходу та прийняли участь у дискусії секції «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство», яка пройшла на базі кафедри англійської філології.

студ конф

11817

Кафедрою англійської філології було проведено олімпіади серед студентів І-ІІІ курсів. Завдання для студентів включало лексико-граматичний тест, читання, написання есе та аудіювання.

4013


Керівник: к.ф.н., доц. Клименко І.М.
Староста: Леванідова Яна

Список учасників

(АНФ-м)

Зміст роботи

засідання гуртка

Термін виконання

Результати

Усі учасники гуртка

Організаційне засідання

Жовтень

 

Леванідова Яна

Особливості репрезентації концептів в сучасній лінгвістиці

Листопад

Розділ магістерської роботи

Рябоконь Ольга

Науково-технічний текст у порівняльному аспекті

Грудень

Розділ магістерської роботи

Жило Вікторія

Лексичний аспект  концепту «Intellectual process» в сучасній англійській мові

Лютий

Розділ магістерської роботи

Кияшко Олена

Проблеми мовної варіативності (на матеріалі англійської мови)

Березень

Розділ магістерської роботи

Мірошниченко

Валерія

Проблема функціонально-семантичної категорії в сучасній англійській мові

Квітень

Розділ кваліфікаційної роботи

2568

Керівник: к.ф.н., Федоряка Л.Д.

Староста: Портянко Анастасія

Список учасників

(АНФ-м, с)

Зміст роботи

засідання групи

Термін виконання

Результати

Усі учасники гуртка

Організаційне засідання

Вересень

Розділ магістерської роботи

Портянко Анастасія

Типологія жіночих образів у англійській романістиці ХІХ століття

Жовтень

Розділ магістерської роботи

Мороз Любов

Специфіка реалізації «англійського гумору» у творчості Джерома К. Джерома

Листопад

Розділ магістерської роботи

Куранова Марина

Концепт війни у творах представників «втраченого покоління»

Грудень

Розділ магістерської роботи

Караповський Станіслав

Середньовічна література та її роль у становленні англійської літератури

Лютий

Доповідь

Кучинська Олександра

Етико-філософський смисл «Різдвяної пісні» Ч.Діккенса

Березень

Доповідь   

Дєдушев Сергій

Актуальність звучання роману Р.Олдінгтона «Смерть героя»

Квітень

Доповідь

 

2569

Список учасників

3 курс, АНФ-15-1-1

Зміст роботи

засідання гуртка

Термін

виконання

Результати

Усі учасники гуртка

Організаційне засідання

Introduction: “The role of a teacher in a classroom”

Жовтень

 

Усі учасники гуртка

Four stages of competence

Грудень

Презентації

Усі учасники гуртка

Common Errors of English teachers

Лютий

Круглий стіл

Усі учасники гуртка

Traditional vs learner centered classrooms

Лютий

Дебати

Усі учасники гуртка

Доктрина «Шкільний учитель нового покоління»

Допроектне базове дослідження грудень 2013-2014 рр.

Березень

Переосмислення ролі вчителя

Усі учасники гуртка

Bloom’s Taxonomy: HOT/LOT

Березень

Презентації

Усі учасники гуртка

Effective aims

Квітень

Написання цілей уроків

Усі учасники гуртка

Lessons components, lessons stages

Квітень

План уроків у відповідності з вимогами до сучасного уроку

Усі учасники гуртка

Three main components to a well-written learning outcome.

Writing effective aims

травень

Написання цілей уроків у відповідності з вимогами до сучасного уроку.

2636

2014-2015 н. р.

№ п/п Назва Фак-т Курс Переможці
1

Проведення конкурсу з фонетики

АНФ 2

І-Куранова М.

 ІІ-Бєлошапка Г.

 ІІ-Білозьорова Г.

 ІІІ-Барабаш В.

2

Проведення олімпіади з англійської мови 1 етап – лексико-граматичне завдання;

2 етап – завдання з аудіювання

АНФ 3

І-Леванідова Я.

 ІІ-Портянко К.

 ІІІ-Чикгирпа А.

3

Проведення олімпіади з англійської мови 1 етап – лексико-граматичне завдання;

2 етап – завдання з літератури

АНФ 4

І-Сухоребрий Д.

 ІІ-Няттієва Г.

ІІІ-Макуха А.

Завдання для студентів ІІІ курсу АНФ включало лексико-граматичний тест, читання та аудіювання.

988

2015-2016 н. p.

№ п/п Назва Фак-т Курс Переможці
1

Проведення конкурсу з фонетики

АНФ 2

І-Кучинська О.

ІІ-Передерій А.

ІІІ-Копійка Г.

2

Проведення олімпіади з англійської мови 1 етап – лексико-граматичне завдання;

2 етап – завдання з аудіювання

АНФ 3

І-......................

ІІ- Куранова М.

ІІ. Кияшко О.

ІІІ-Бондаренко В.

3

Проведення олімпіади з англійської мови 1 етап – лексико-граматичне завдання;

2 етап – завдання з літератури

АНФ 4

І- ---------------

ІІ-Хоцька К.

ІІ-Лагода В.

ІІІ-Приходько О.

ІІІ-Фролова К.

Завдання для студентів ІІІ курсу АНФ передбачало лексико-граматичний тест, читання та аудіювання. Лексично-граматичний тест виявив недоліки в знаннях студентів, зокрема труднощі у вживанні прийменників та артиклів.

989

2016-2017 н. р.

№ п/п Назва Фак-т Курс Переможці
1

Проведення олімпіади з англійської мови

1 етап – лексико-граматичне завдання;

2 етап – завдання з аудіювання

АНФ 3

І-Торгунакова Л.

І-Бородкіна Г.

ІІ- Кучинська О.

ІІ. Проценко А.

ІІІ-Ковальчук В.

ІІІ-Ведькал Л.

2

Проведення олімпіади з англійської мови

1 етап – лексико-граматичне завдання;

2 етап – завдання з літератури

АНФ 4

І-Бєлошапка А.

ІІ-Мірошніченко В.

ІІІ-Титаренко О.

ІІІ-Барабаш В.

 

Завдання для студентів ІІІ курсу АНФ передбачало лексико-граматичний тест, читання та аудіювання. Лексично-граматичний тест виявив недоліки в знаннях студентів, зокрема труднощі у вживанні прийменників та артиклів.

990

Керівництво студентськими науковими статтями

Федоряка Л.Д., к.ф.н., доцент

 1. Портянко А. Специфіка поетизації ренесансного кохання ( на прикладі сонетів Ф. Петрарки та В. Шекспіра) /  А. Портянко // Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ, 2016. – С.189-197.
 2. Лагода В. Вплив сімейного виховання Ш. Бронте на формування образу Джен Ейр ( на прикладі одноіменного роману письменниці) / В. Лагода // Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ, 2016. – С.203-211.
 3. Скрипник К. Жіночі образи у драматургії В. Шекспіра / К. Скрипник // Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ, 2016. – С. 185-188.
 4. Торяник М. В., Федоряка Л. Д, Специфіка використання зоонімів у літературних творах // Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи: збірник матеріалів VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Вип.8. – Кривий Ріг, 2015. – С.70-73.  
  937

Наукова робота студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри англійської філології ведеться за такими напрямками:

 • робота наукових гуртків та проблемних груп;
 • участь студентів в олімпіадах;
 • участь студентів у конференціях, семінарах та інших заходах;
 • написання конкурсних робіт;
 • друкування студентами публікацій (науково-методичні статті, тези, методичні посібники та ін.);
 • співробітництво студентів з іншими навчальними закладами. 
764
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша