Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

№ п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий  керівник

Рецензент

1.

Жило Вікторія Олегівна

Лексична репрезентація концепту «Intellectual Process» в сучасній англійській мові

Зоренко І.С., к.п.н., доц.

Мельничук Г.М., к.ф.н., доц.

2.

Караповський Станіслав Євгенійович

Вербалізація стратегій і тактик негативної ввічливості в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі промов Маргарет Тетчер)

Луценко Л.О.,

к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

3.

Мирошниченко Валерія Григорівна

Лексико-семантичні та прагматичні особливості англомовного дискурсу ток-шоу (на матеріалі програми Грема Нортона)

Луценко Л.О.,

к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

4.

Кияшко Олена Олександрівна

Аспекти варіювання лексичної системи сучасної англійської мови

Клименко І.М., к.ф.н., доц.

Мельничук Г.М., к.ф.н., доц.

5.

Куранова Марина Сергіівна

Концепт війни у творах представників «втраченого покоління»

Федоряка Л.Д., к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

524

№ п\п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий  керівник

Рецензент

1.

Малюга Анастасія Віталіївна

Вербалізація стратегій позитивної і негативної ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі  ток-шоу (на матеріалах програми «Вечірнє ток-шоу з Девідом Леттерманом»

Луценко Л.О.,

к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

2.

Мороз Любов Сергіївна

Специфіка реалізації «англійського гумору» у творчості Джерома К. Джерома

Федоряка Л.Д., к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

3.

Портянко Анастасія Анатоліївна

Типологія жіночих образів у англійській романістиці ХІХ століття

Федоряка Л.Д., к.ф.н., доц.

Дудніков М.О.,

к.ф.н., доц.

4.

Леванідова Яна Вадимівна

Особливості репрезентації концепту темпоральності в сучасній англійській мові

Клименко І.М., к.ф.н., доц.

Мельничук Г.М., к.ф.н., доц.

5.

Рябоконь Ольга Олегівна

Англійський морфологічний словотвір у діахронічному аспекті

Клименко І.М., к.ф.н., доц.

Мельничук Г.М., к.ф.н., доц.

3642

АНФ 4 курс

1.Лицарський роман як основа куртуазної середньовічної літератури.

2.Драматурги  «шекспірівського кола» ; основні персоналії та їхні твори.

3641

1.Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.

2.Формування соціокультурної компетенції учнів у процесі позакласної роботи з іноземної мови.

3.Проблема учёта родного языка при изучении иностранного.

4.Оволодіння вимовою в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.

5.Оволодіння інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.

3640

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання кваліфікаційної роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балівставиться, якщо студент:

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балів) ставиться, якщо студент:


1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.

821
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31