Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

п/п

ПШБ

студента

Тема кваліфікаційної роботи

Керівник

1.      

АЛЄКСЄЄВА

Анна

Іванівна

 Жанрово-стилістичні особливості феномену англомовного травелогу (з розробкою комплексу завдань для профільної школи)

Томіліна А.О.

2.      

ВОЛОВИЧ

Данило

Олексійович

Історичний розвиток складного речення в англійській мові

Клименко І.М.

3.      

КИСЕЛЬОВ

Владислав

Аленович

Формування ключових компетентностей учнів базової середньої школи у процесі вивчення іноземної мови

Зоренко І.С.

4.      

МАРТИНЮК

Марія

Андріївна

Лінгвістичні особливості інтернет дискурсу на прикладі платформи Instagram (з розробкою комплексу завдань для профільної школи)

Дирда І.А.

5.      

МАРУСИЧ

Вікторія

Юріївна

Феномен заголовків англомовного дискурсу на прикладі Daily Mail та New York Times (з розробкою комплексу завдань для профільної школи)

Дирда І.А.

6.      

РИБАЛЬЧЕНКО

Марія

Сергіївна

Методика формування діалогічного мовлення учнів у процесі засвоєння лексики англійської мови

Пальчикова О.О.

7.      

ЧЕРНЕЦОВА

Валерія

Едуардівна

Формування культурної компетентності учнів у процесі навчання лексики англійської мови в 6 класі

Пальчикова О.О.

8.

ПАШКОВА

Єкатерина

Сергіївна
Особливості функціонування гендерного аспекту дискурсивних елементів у англомовній лінгвокультурі  (з розробкою комплексу завдань для профільної школи) Малоіван М.В.
24832

Прізвище та ім’я студента, шифр групи

Тема курсової роботи

Науковий керівник

1

Семенова Наталія АНФ-20

Особливості полікодового тексту як засобу маніпуляції свідомістю на матеріалах інтернет-мемів

Томіліна А.О.

2

Мкртчян Ася ЗАМ-20

Лінгвостилічні особливості англомовного коміксу (на матеріалі MARVEL)

Томіліна А.О.

3

Нестеренко Наталя АНФ-20

Імплементація гендерного аспекту в англомовному кінодискурсі (на матеріалах кінострічки «Барбі»)

Малоіван М.В.

4

Власенко Нікіта АНФ-20

Неологізми у сучасному англомовному медіапросторі

Пальчикова О.О.

5

Срібна Ганна АНФ-20

Вербалізація емотивних концептів Love – Hate в англомовних сучасних текстах

Дирад І.А.

6

Гордєєв Микита ЗАМ-20

Мовна репрезентація гендерних стереотипів у медійному інтернет-дискурсі

Дирда І.А.

7

Волкова Дар’я ЗАМ-20

Вербалізація поняття «війна» у сучасному політичному дискурсі

Дирда І.А.

8

Бобровнича  Марія ЗАМ-20

Особливості лексичної синтагматики в англійській мові

Клименко І.П.

9

Гилюк Руслана ЗАМ-20

Відношення антонімії в англійській мові

Клименко І.П.

10

Іваніна  Софія ЗАМ-20

Функціонально-семантична категорія роду в сучасній англійській мові

Зоренко І.С.

11

Кіковка Дмитро ЗАМ-20

Особливості територіальної варіативності британського варіанта англійської мови

Клименко І.М.

12

Кучер Павло ЗАМ-20

Лексичні особливості префіксальних неологізмів англійської мови

Клименко І.М.

13

Мелкумян Ксенія ЗАМ-20

Особливості субстандартного творення англійської лексики

Клименко І.М.

14

Чумак Марина ЗАМ-20

Англійський інфінітив та його відповідності в українській мові

Зоренко І.С.

15

Шуст Ірина ЗАМ-20

Семантичні зміни в денотативному компоненті значення в  англійській мові

Зоренко І.С.

24833

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

1.      

Васильченко Анастасія Владиславівна

Розвиток соціальних та громадянських компетентностей під час навчання граматики англійської мови в профільній школі

Доц., к.пед.н. Пальчикова О.О.

Доц., к.пед.н.

Гладка О. В.

2.      

Чередник

Ганна

Сергіївна

Розвиток культурної компетентності учнів профільної школи під час навчання лексики англійської мови

Доц., к.пед.н. Пальчикова О.О.

Доц., к.пед.н.

Гладка О. В.

3.      

Корнієнко Володимир Владиславович

Інтертекстуальність як засіб впливу в політичному дискурсі (з розробкою комплексу завдань для профільної школи)

Доц., к.пед.н.

Томіліна А.О.

Ст.викл., к.пед.н. Лопатич Р.В.

4.      

Баженов

Богдан

Русланович

Технології персуазивності в політичному дискурсі (з розробкою комплексу завдань для профільної школи)

Доц., к.пед.н.

Малоіван М. В.

Ст.викл., к.пед.н. Лопатич Р.В.

5.      

Мінаєва

Поліна

Андріївна

Порівняльний та лінгвокультурний аспекти паремій у системі фразеології (з розробкою комплексу завдань для профільної школи)

Ст.викл., к.пед.н. Дирда І.А.

Доц., к.пед.н.  Мацепура Л. Л.

21749

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання кваліфікаційної роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балівставиться, якщо студент:

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).


Оцінка А «відмінно» (91-100 балів) ставиться, якщо студент:


1. Показав глибокі теоретичні знання з вивчених дисциплін, з яких виконана курсова робота;
2. Оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати їх, формулювати висновки;
3. Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
4. Виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
5. Оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
6. На захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.

821
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31