Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

Статті у фахових виданнях

1) Титаренко А. А. Місце урбанонімів в ономастичному просторі /
А. А. Титаренко // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Вип. 12 / [редкол.: Корпанюк М. П. (співред.), Мазоха Г. С.,
Селіванова О. О. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, Фоп Лукашевич О. М. 2012. – С. 235–239.

2) Титаренко А. А. Структурно-семантичні особливості фірмонімів Кривого Рогу / А. А.Титаренко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 7. Ч. 2 / [редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред), П. І. Білоусенко,
В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : ТОВ «Центр-Принт», 2012. – С. 72–82.

3) Титаренко А. А. Місце урбанонімів у загальній класифікації онімів / А. А. Титаренко // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 9. Ч. 2 / [редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С. 171–180.

4) Титаренко А. А. Годоніми Кривого Рогу, що репрезентують персоналії вітчизняного значення / А. А. Титаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: зб. наук. праць. – Вип. 10, том 2 /  [редкол.: Н. В. Бардіна, Ш. Р. Басиров, О. А. Жаборюк та ін.]. – Одеса, 2014. – С. 71–74.

5) Титаренко А. А. Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу / А. А. Титаренко // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 13. / [редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 211–218.

6) Титаренко А. А. Лексико-семантичний спосіб продукування урбанонімів / А. А. Титаренко // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 14. / [редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 117–124.

7) Титаренко А. А. Формування комунікативної компетенції студентів ЗВО крізь призму сучасних інформаційних технологій / А. А. Титаренко // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету іменіІвана Франка – Вип. 30 / [редактори-упорядники: М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Одеса, 2020. – С. 109–114

 

Публікації у виданнях інших держав

  • Титаренко А. А. Принципи класифікації топонімів / А. А. Титаренко // Science and education a new dimension. – Vol. 2. March 2013 [editors: Dr. Vamos X., Dr Barkats J., Dr Tarasenkova N., Kotis L.]. – Budapest 2013 – p. 141–146.
  • Anastasiia A. Tytarenko, Viktoriia Revenko, Ludmila L. Matsepura, Yuliia V. Panasiuk (2021). STEAM Approach to the Development of Future Teachers’ English Language Skills. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(3). PP.155–164.

Публікації в інших виданнях

1) Титаренко А. А. Гідроніми Інгулецького басейну / А. А. Титаренко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск XXIX-XXXI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. – 482 с.

2) Титаренко А. А Структурно-семантичні особливості літературно-художніх антропонімів у романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» /
А. А. Титаренко // Матеріали наукових читань з нагоди 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха : зб. Наук. Праць / [редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг, 2012. – С. 82–86.

3) Титаренко А. А. Назви вулиць Кривого Рогу / А. А. Титаренко // Молодий науковець ΧΧΙ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2012. – С. 239–242.

4) Титаренко А. А.  Шопоніми Кривого Рогу / А. А. Титаренко / «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 15-16 травня 2015 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2015. – С. 34–37. 

5) Колоїз Ж. В., Титаренко А. А. Годоніми із глорифікаційною семантикою в урбанонімному просторі Кривого Рогу / Ж. В Колоїз., А. А. Титаренко. / Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – С. 72–83

21751
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30