Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Ревенко В. В.  Інтерактивні технології як засіб формування граматичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / В. В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 38. – С. 90-93.
 2. Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєвому акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників / В.В.Ревенко // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2013. – Вип..№5(107). – С. 67-70.
 3. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання.Особливості позиції викладача та студентів / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 24. – С.78-86.
 4. Ревенко В.В.Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів засобами інтерактивного навчання / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / гол. ред. – Буряк В.К. – Кривий Ріг: КДПУ,2009. – № 25. – С.455-461.
 5. Ревенко В.В.Інтерактивне навчання як засіб оптимізації гуманітарної підготовки майбутніх учителів-словесників / В.В. Ревенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : [зб. наук. праць] / за заг.ред.М.Б.Євтуха.– Київ : Вид.центр КНЛУ,2009. – № 39. – С.111-114.
 6. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі.Теорія і практика / В.В.Ревенко // Наукові записки. – Випуск 88. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,2010. – С.206-209.
 7. Ревенко В.В. Дидактичні умови ефективного використання інтерактивного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів / В.В. Ревенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць] / відп. ред. Н.В. Гузій.– Вип.11(21). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.161-164.
 8. Ревенко В.В. Інтерактивна взаємодія як одна з умов ефективної організації процесу навчання у ВНЗ/ В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Саморозвиток особистості в освітній системі України:концепції,технології, стратегії”, 22 квітня 2010р. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – № 29. – С.301-305.
 9. Ревенко В.В. Інтерактивне навчання: психолого-педагогічний аспект / В.В. Ревенко // Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства : зб. навчально-методичних матеріалів (за підсумками Регіональної науково-практичної конференції педагогічних ВНЗ I – IV рівнів акредитації Південного регіону України (м.Нікополь, 10 січня 2008р.)). – Нікополь : ПП Канцур,2008. – С.16-21.
 10. Ревенко В.В. До питання про суть та класифікацію інтерактивних технологій / В.В. Ревенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми формування педагогічного професіоналізму студентів університетів в умовах кредитно-модульного навчання”, 15-16 жовтня 2008р.). – Кривий Ріг : КДПУ,2008. – № 21. – С.228-234.
 11. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / В.В.Ревенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць (за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів”, 13-14 листопада 2009р.). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Випуск 30. – С.301-305.
 12. Ревенко В.В. Інтерактивні технології навчання в професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: проблеми та перспективи / В.В.Ревенко // Дидаскал : матеріали Міжнародних наукових читань „Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті Болонських реформ”, 15-16 грудня 2009р. – Полтава : ПНПУ, 2010. – №10. – С. 95-98.
793
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31