Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. № 1 – С. 34–39.
 2.  Дирда І. А. Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2014. – №41 – С. 334–339.
 3. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – № 1 – С. 113–117.
 4. Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми / Дирда І. А. // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2015. – № 46 – С. 146–151.
 5. Дирда І. А. Особливості методів навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету». – 2016. – № 14 – С.310–318.
 6.  Bakum Z. Lingvodidactic fundamentals of the development of foreign students’ polycultural competence during the Ukrainian language training / Zinaida Bakum, Iryna Dyrda // Association 1901 “SEPIKE”. – 2016. – № 13. – P. 8–10.
 7. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // II Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» : тези / І.А. Дирда //Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Островського, 2014. – С. 161–163.
 8. Дирда І. А. Виникнення та подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства» 2014. С. 21 – 23. (http://ktu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/stal2014/stal2014_tom2.pdf)
 9. Дирда І. А. Особливості процесу адаптації іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-практична конференція для студентів, магістрів, молодих дослідників «Молодий науковець XXI ст.», 2014. – С. 60 – 62.
 10. Дирда І. А. Сутність формування полікультурної компетентності іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу», 2014. – С. 204 – 207.
 11. Дирда І. А. Мовна картина світу у процесі формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців / І. А. Дирда // III Міжнародний симпозіум «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація», 2015. – С. 213 – 218.
 12. Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // IV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших словянських: етнологічні та граматичні параметри», 2015. – Кривий Ріг.
 13.  Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі», 15 – 16 січня 2016

 

803
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша