Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Малоіван М. В. Формування кроскультурної комунікативної компетенції студентів-філологів / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2011. – № 32. – С. 444 – 449.
 2. Малоіван М. В. Зміст і сутність індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск. – 2012. – № 27, том IX(42). – С. 378 – 384.
 3. Малоиван М. В. Теоретические аспекты индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов / М. В. Малоиван // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 1 – 2. – С. 48 – 50.
 4. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей / М. В. Малоіван // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. –  2015. – №. 46. – С. 179 – 183.
 5.  Малоіван М. В. Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності у вищий школі / М. В. Малоіван // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2016. – № 4 (135). – С. 161 – 164.
 6. Малоіван М. В. Становлення проблеми індивідуалізації та диференціації навчального процесу / М. В. Малоіван // International scientific journal Science and Education a New Dimension (Pedagogy and Psychology). – 2016. – № 79. – С. 47 – 52.
 7.  Малоіван М. В. Дидактичні умови процесу індивідуалізації самостійної навчальноної діяльності студентів філологічних спеціальностей  / М. В. Малоіван // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і Психологія : наук. журн. – 2016. – № 1(11) – С. 261 – 265.
 8. Малоіван М. В. Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема / М. В. Малоіван // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 року) : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 5. – С. 90 – 93.
 9. Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів / М. В. Малоіван // Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 4 – 7 червня 2014 року). – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 156 – 157.
 10. Малоіван М. В. Розробка варіативності завдань самостійної навчальної діяльності та активізації у студента на цій основі рефлексивних механізмів / М. В. Малоіван // Провідна наука – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія,15 – 22 квітня 2016 року). – Софія : Вид-во «Бял ГРАД-БГ», 2016. – Ч. 9. – С. 34 – 36.
 11. Малоіван М. В. Розробка індивідуальних освітніх маршрутів як одна з сукупності дидактичних умов / М. В. Малоіван // Науковий простір Європи – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 7 – 15 квітня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka I Studia», 2016. – Ч. 7. – С. 46 – 48.
 12. Малоіван М. В. Асинхронізація самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій / М. В. Малоіван // Ефективні інструменти сучасних наук : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Перемишль, 07 – 15 серпня 2016 року). – Перемишль : Вид-во «Nauka i Studia», 2016.– Ч. 2. – С. 14 – 16.
 13. Малоіван М. В. Принципи індивідуалізації та диференціації самостійної навчальної діяльності / М. В. Малоіван // Наука – без границь 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд, 1 – 7 квітня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 8. – С. 53 – 56.
 14. Малоіван М. В. Фрактал змістово-предметної індивідуалізації самостійного навчання філологічних дисциплін / М. В. Малоіван // Тенденції сучасної науки – 2016 : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Шеффілд,  1 – 7 травня 2016 року). – Шеффілд : Вид-во Science and Education Ltd, 2016. – Ч. 11. – С. 28 – 30.
808
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28