Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Зоренко І.С. Формування культури спілкування як засобу становлення професійної компетентності майбутнього вчителя // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. Наук. Праць. – Вип. 22. – Кривий Ріг, 2008. – С.51-57.
 2. Зоренко І.С. Ігрове навчання на заняттях з іноземної мови як складова професійно-педагогічного становлення майбутнього вчителя // Зб. Наук. Праць. – Вип. 30. – Кривий Ріг, 2010. – С. 114-118.
 3. Зоренко І.С.Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – Вип. 7(9). – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 289-300.
 4. Зоренко І.С. Розвиток мовної компетенції майбутніх педагогів засобами використання лінгвокраїнознавчого підходу на практичних заняттях з англійської мови // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наукю праць. – Вип. 27. – Кривий Ріг, 2010. – С. 228-233.
 5. Зоренко І.С. Сутність системного підходу при проектуванні самостійної роботи студентів як інтелектуального фактору навчання // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. – Вип.32. – Кривий Ріг, 2011. – С.157-163.
 6. Зоренко І.С. Робота над проектами на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації // Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 11 с.
 7. Зоренко І.С. Методичні рекомендації щодо формування лінгвістичної компетенції учнів старшої школи під час організації гурткової роботи з іноземної мови // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг, 2012. – С. 192-204.
 8. Зоренко І.С. Педагогічні умови ефективного формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць. - Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Спецвип. 8. – Ч. І. – С. 132–139.
 9. Зоренко І.С. Англійські фразеологізми в мас-медійній сфері // Лінгвістика: збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 1 (25). – Частина І. – С. 180–186.
 10. Зоренко І.С. Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ: Зб.наук.пр. – Вип. 8. – Кривий Ріг, 2013. – С. 84-90.
 11. Зоренко І.С. Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб.наук.пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2015. – С.9-13. Режим доступу elibrary.krpd.edu.ua
 12. Науково-практичні конференції КПІ, секція філологічних дисциплін 2014, 2015, 2016 р, Кривий Ріг.
827
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31