Анонси і оголошення

26 жовтня 2017 р. фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу і фахівцями відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення проведено День бібліографії на засіданні секції молодих дослідників кафедри педагогіки.

Присутні:  викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки.

У програмі заходу:

- ознайомлення з сайтом, ресурсами, послугами і сервісами бібліотеки, новими надходженнями (щоквартальними інформаційними бюлетенями, віртуальними виставками нових надходжень книг викладачів КДПУ, новими надходженнями авторефератів дисертацій);

- представлено нові надходження: монографії, навчальні посібники, автореферати дисертацій з психолого-педагогічних проблем; фахові періодичні видання; нові книги краєзнавчої тематики (56 джерел);

-  проінформовано присутніх про бібліографічну продукцію (рекомендаційні списки літератури, рекомендаційні та науково-допоміжні бібліографічні покажчики, анотовані інформаційні огляди);

- надано інформацію про послуги бібліотеки (визначення індексів УДК, оформлення бібліографічного списку літератури, віртуальну бібліографічну довідку);

- проінформовано про можливості наукометричної бази даних Web of Science та репозитарію КДПУ.

2944