Анонси і оголошення

16 o

26 лютого 2018 р. фахівці інформаційно-бібліографічного відділу провели День кафедри англійської мови з методикою викладання.

Присутні: викладачі кафедри (17 осіб).

Під час заходу:

- ознайомлено із сайтом, ресурсами, послугами й сервісами бібліотеки, новими надходженнями (щоквартальними інформаційними бюлетенями, віртуальними виставками нових надходжень книг викладачів КДПУ, новими публікаціями з проблем дослідження англійської мови та методики викладання);

- представлено нові книги з філологічних дисциплін (27 джерел інформації);

- презентовано науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Лінгвокультурологія як інтегрована галузь мовознавства»;

- надано інформацію про послуги бібліотеки (визначення індексів УДК, оформлення бібліографічного списку літератури);

- надано практичну консультацію з отримання науково-педагогічними працівниками кафедри коду ORCID і реєстрації в наукометричній базі Google Scholar; розміщення публікацій викладачів у репозитарії; надання безкоштовного доступу до Web of Science.

16 o

4143