Анонси і оголошення
У червні та в липні компанія Clarivate пропонує нові безоплатні україномовні вебінари з
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ! Бібліотека КДПУ працює в обмеженому режимі з 09.00 до 16.00, субота
Elsevier продовжує активно підтримувати українських учених у складних умовах
У межах проєкту Research4Life регулярно організовують вебінари за посиланням
Міністерство освіти і науки України повідомляє про можливість безкоштовного
Шановні науковці! Компанія Elsevier та ДНТБ України надають можливість працювати
В умовах посилення карантинних обмежень пропонуємо науково-педагогічним
Шановні користувачі! ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує вам скористатися
Шановні користувачі! Під час карантину бібліотека надає такі дистанційні
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники, студенти! Безкоштовний доступ до

Авраменко Ольга Юріївна, провідний бібліотекар

2020

Авраменко О. Ю. Прес-центр як інструмент інформаційного забезпечення діяльності закладу вищої освіти (з досвіду Криворізького державного педагогічного університету) / О. Ю. Авраменко, О. О. Лебедюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2020 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2020. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/21996

2019

Авраменко О. Ю. Науково-допоміжна діяльність сучасної бібліотеки: нові інформаційні сервіси для розвитку наукової комунікації / О. Ю. Авраменко, О. О. Лебедюк // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186904/187377

2016

Авраменко О. Ю. Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. Ю. Авраменко, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

2015

Авраменко О. Ю. Культурно-просвітницька діяльність: роль і значення у сучасному вихованні студентської молоді / О. В. Кулаковська, О. Ю. Авраменко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар.наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 208–211. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33689

Авраменко О. Ю. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: інформаційні продукти і послуги / О. О. Лебедюк,О. Ю. Авраменко // Волейбол у фізичному вихованні студентської та учнівської молоді : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конф. – Кривий Ріг, 2015. – С. 179–184.

Авраменко О. Ю. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко / Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Авраменко О. Ю. Нові інформаційні технології в обслуговуванні користувачів наукової бібліотеки (з досвіду роботи електронної читальної зали наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. Ю. Авраменко, Л. В. Титаренко // Бібліотека як інформаційно-культурний осередок навчального закладу : матер. IV Міської наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, Наукова бібліотека КПІ ДВНЗ «КНУ», 30 вересня 2015 року. – Режим доступу: http://kdpu-library.ucoz.ru/news/avramenko_o_ju_titarenko_l_v/1-0-10

Авраменко О. Ю. Сучасні тенденції обслуговування користувачів (з досвіду роботи електронної читальної зали наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. Ю. Авраменко, Л. В. Титаренко // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 63–65.

2013

Авраменко О. Ю. Веб-сайт бібліотеки ВНЗ як інструмент інформаційного обслуговування О. Ю. Авраменко // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, Наукова бібліотека Дон. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 17–18 жовтня 2013 року. – Донецьк, 2013. – С. 25–29.

 

Вдовіченко Ольга Олександрівна, бібліотекар І категорії

2017

Вдовіченко О. О. Електронні інформаційні ресурси бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. О. Вдовіченко // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 53–54. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/xmlui/handle/ntb/38080?show=full

2015

Вдовіченко О. О. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: історія становлення і розвитку (до 85-річного ювілею бібліотеки) / О. О. Вдовіченко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 70–73. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29641

2013

Вдовіченко О. О. Споживачі бібліографічної інформації та особливості їх інформаційних потреб / О. О. Вдовіченко, О. В. Кулаковська // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 року. – Львів, 2013. – С. 484–490. – Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21387/1/49-484-490.pdf

 

Головко Лариса Василівна, бібліотекар

2018

Головко Л. В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2018. — С. 121-127. — (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5). – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

2017

Головко Л. В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22, № 2 (18). – С. 260-274. – Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118359

Головко Л. В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Інформаційний простір бібліотеки (18-19 травня 2017 р.). - Львів, 2017. - С. 64-66. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/38085/1/23_64-66.pdf

2015

Головко Л. В. Використання традиційного карткового та електронного каталогів на сучасному етапі розвитку бібліотечного ресурсу / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 192–198. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29637

Головко Л. В. Співіснування традиційного карткового та електронного каталогів в науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 55–59.

2012

Головко Л. В. Перспективи використання Open Journal Systems у бібліотеках України / Л. В. Головко // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, Наукова бібліотека Таврійського нац. ун-ту ім. В. Вернадського, 22–24 травня 2012 р. – Сімферополь, 2012. – Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/golovko.pdf

 

Грамм Олена Миколаївна, завідувач відділу

2019

Грамм О. М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О. М. Грамм, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154–163. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6049

2017

Грамм О. М. Виховання студентської молоді як складова культурно-просвітницької роботи бібліотеки ВНЗ / О. М. Грамм // Матеріали VI міської науково-практичної конференції "Культурно-просвітницька робота сучасної бібліотеки: традиції та інновації". - Кривий Ріг, 2017. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1355

2014

Грамм О. М. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу / О. М. Грамм // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 188–193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_20

Грамм О. М. Роль бібліотеки ВНЗ в організації самостійної роботи студентів / О. М. Грамм // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 21–23 жовтня 2014 року / НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – С. 230–233.

2013

Грамм О. М. Виховна функція бібліотеки ВНЗ / О. М. Грамм // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 87–92. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/1766/1/009_gramm.pdf

Грамм О. М. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молоді / О. М. Грамм // Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Севастопольського Нац. техн. ун-ту / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, 8–10 жовтня 2013 р.– Севастополь, 2013. – С. 16–20. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf#page=16

2012

Грамм О. М. Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування О. М. Кравченко, О. М. Грамм // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 513–522. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16559/1/53-513-522.pdf

 

Дікунова Олена Анатоліївна, завідувач відділу

2021

Дікунова О. А. Історія Криворіжжя в дзеркалі сучасної краєзнавчої бібліографії / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Криворіжжя: погляд у минуле... : матеріали VІІ Історико-краєзнавчих читань. Том 2 / ред. кол.: Н. Печеніна (голова), В. Фінічева (упорядник), А. Дробот, Р. Шляхтич. - Кривий Ріг, 2021. - С. 65-70. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4516

Дікунова О. А. Шлях у 90 років: до ювілею бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матер. ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. – Харків, 2021. – С. 153–157. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/5129

2020

Дікунова О. А. Формування системи бібліографічних електронних ресурсів з краєзнавства (на прикладі бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. А. Дікунова // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матер. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, Ужгородський нац. ун-т, Наукова бібліотека, 15–19 червня 2020 р. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29401

Дікунова О. А. Біобібліографія вчених-істориків КДПІ/КДПУ - джерельна база дослідження наукової спадщини / О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. - Кривий Ріг, 2020. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3686

2019

Дікунова О. А. Інноваційний потенціал фахівців бібліотеки сучасного закладу вищої освіти / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару, м. Київ, КНУКіМ, 26–27 вересня 2019 р. – Вип. 2. – С. 29–31. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3656

Дікунова О. А. (упоряд.) Шевченко Павло Іванович : штрихи до портрета (до 90-річчя від дня народження ректора (1979-2000 рр.) Криворізького державного педагогічного інституту/університету : біобібліографічний нарис / упоряд.: Т. Г. Крамаренко, О. А. Дікунова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 92 c. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3235

Методичні рекомендації щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних друкованих наукових виданнях: для редакційних колегій наукових видань Криворізького державного педагогічного університету / упоряд. О. А. Дікунова – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу ; за ред. В. А. Гаманюк – проректора з наукової роботи, доктора пед. наук, професора, Г. М. Віняр – директора бібліотеки, канд. філол. наук, доцента. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 11 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3715

2018

Дікунова О. А. Фахівці бібліотеки як інтелектуально-креативний ресурс формування інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 8 лютого 2018 р.). – Рівне, 2018. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3833 

Дікунова О. А. Віртуальне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів університетської бібліотеки / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару, м. Київ, КНУКіМ, 24–25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 65-66. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2200

2017

Дікунова О. А. Система краєзнавчих електронних бібліографічних ресурсів бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька), м. Київ, Національна історична бібліотека України, 2 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - С. 67-70. - Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf

2016

Дікунова О. А. Бібліографування праць учених – науково-інформаційний проект бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4781/1431

Дікунова О. А. Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. А. Дiкунова, О. О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 14–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5

Дікунова О. А. Електронний бібліотечно-бібліографічний сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. ІІ наук.-практ. конф., м. Харків, Наукова бібліотека ХНМУ, 24–31 жовтня 2016 року. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/900

Дікунова О. А. Інформаційно-технологічна підготовка у системі професійного розвитку фахівців бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рівне, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 10 лютого 2016 року. – Рівне, 2016. – С. 97–99. – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf

2015

Дікунова О. А. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 241–248. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33694

Професори Криворізького педагогічного/ упоряд.: О. А. Дікунова [та ін.] ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – 204 с.

Дікунова О. А. Досвід створення бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 69–74.

Дікунова О. А. Мотивація професійного саморозвитку бібліотечних фахівців: ключові концепти / О. А. Дікунова // Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матер. / Українська бібліотечна асоціація. – Київ, 2015. – C. 45–48. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/902

Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків – складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. Міжнар. наук. конф., м. Київ, НБУ імені В. І. Вернадського, 6–8 вересня 2015 року. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/535

Дікунова О. А. Модель фахівця-бібліографа бібліотеки вищого навчального закладу: професіологічні та соціально-психологічні аспекти / О. А. Дікунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. наук.-практ. конф., м. Харків, Наукова бібліотека ХНМУ, 5–12 жовтня 2015 р. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/904

Дікунова О. А. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство». – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 283–287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_56

Дікунова О. А. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! /О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Дікунова О. А. Програма підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ: організаційно-психологічні фундації / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги : доповіді та презентації пленарної сесії V Всеукр. наук.-практ. конф., 18–25 лютого 2015 р., Славсько (Львівська обл.) / Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/223

2014

Дікунова О. А. Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 21–23 жовтня 2014 р. – Полтава, 2014. – С. 178–186. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1453

Дікунова О. А. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища / О. А. Дікунова // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 194–199. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_21

Дікунова О. А. Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності / О. А. Дікунова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 (Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу). – С. 300–305. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/64137

Дікунова О. А. (укладач) Основи інформаційної культури програма для студентів І курсу всіх спеціальностей Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / уклад. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу ; за ред. О. М. Кравченко, заступника директора Наукової бібліотеки КПІ. – Кривий Ріг, 2014. – 13 с.

2013

Дікунова О. А. Корпоративна культура як чинник формування позитивного іміджу бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 35–38. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1767/1/010_dikun.pdf

Дікунова О. А. Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору / О. А. Дікунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 474–483. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21386/1/48-474-483.pdf

Дікунова О. А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матер. наук.-практ. конф., ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 23–26  квітня 2013 року. – Харків, 2013. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/Lebedjuk_Dikunova.pdf

2012

Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти / О. А. Дікунова // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 286–290. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_23

Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки ВНЗ / О. А. Дікунова // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Хмельницького нац. ун-ту, 15–16 березня 2012 року. – Хмельницький, 2012. – С. 66–71.

Дікунова О. А. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 (Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи). – С. 52–61. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/79529/81642

2011

Дікунова О. А. Бібліограф бібліотеки вищого навчального закладу: становлення професіонала / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 17–18 березня 2011 р. – Луганськ, 2011. – С. 149–155. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1537

Дікунова О. Інформаційно-аналітичний супровід як засіб удосконалення змісту фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ / О. Дікунова, О. Лебедюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф., Херсон. держ. ун-т, 22–23 вересня 2011 р. – Херсон, 2011. – С. 35–36.

2010

Садохіна (Дікунова) О. А. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності ВНЗ / О. А. Садохіна // Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків , 16 листопада 2010 р. / Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій ; ХДУХТ. – Харків, 2010. – С. 64-66.

2009

Садохіна (Дікунова) О. А. Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки ВНЗ як засіб підвищення інформаційної культури викладачів і студентів / О. А. Садохіна // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства : матер. всеукр. наук.-практ. семінару, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2009. – С. 216–222. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/NDR_zbirnyk_2009.pdf

 

Кравченко Олена Миколаївна, в. о. директора

2019

Кравченко О. М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О. М. Кравченко, О. М. Грамм, О. О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154–163. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6049

2016

Кравченко О. М. Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. М. Кравченко, О. Ю. Авраменко,  О. О. Лебедюк // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

2015

Кравченко О. М. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Кравченко О. М. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство». – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 234–238. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_44.

2014

Кравченко О. М. Комплектування фонду бібліотеки ВНЗ у сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 211–215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_24

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 21–23 жовтня 2014 р.– Полтава, 2014. – С. 203–210.

2013

Кравченко О. М. Інформаційна культура та культура читання працівників бібліотек вищої школи в епоху Інтернет (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко // Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Севастопольського Нац. техн. ун-ту / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, 8–10 жовтня 2013 р.– Севастополь, 2013. – С. 42–47. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf#page=42

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації працівників бібліотек вищої школи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко //Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 78–82. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1779/1/022_Kravchenko.pdf

2012

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. М. Кравченко // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Таврійського нац. ун-ту ім. В. Вернадського, 22–24 травня 2012 року. – Сімферополь, 2012. – Режим доступу : http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/kravchenko.pdf

Кравченко О. М. Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування / О. М. Кравченко, О. М. Грамм // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 513–522. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16559/1/53-513-522.pdf

 

Лебедюк Олена Олександрівна, завідувач відділу

2021

Лебедюк О. О. Історія Криворіжжя в дзеркалі сучасної краєзнавчої бібліографії / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Криворіжжя: погляд у минуле... : матеріали VІІ Історико-краєзнавчих читань. Том 2 / ред. кол.: Н. Печеніна (голова), В. Фінічева (упорядник), А. Дробот, Р. Шляхтич. - Кривий Ріг, 2021. - С. 65-70. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4516

Лебедюк О. О. Шлях у 90 років: до ювілею бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матер. ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. – Харків, 2021. – С. 153–157. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/5129

2020

Лебедюк О. О. Прес-центр як інструмент інформаційного забезпечення діяльності закладу вищої освіти (з досвіду Криворізького державного педагогічного університету) / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2020 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2020. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/21996

2019

Лебедюк О. О. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О. О. Лебедюк, О. М. Грамм, О. М. Кравченко // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154–163. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6049

Лебедюк О. О. Науково-допоміжна діяльність сучасної бібліотеки: нові інформаційні сервіси для розвитку наукової комунікації / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186904/187377

2016

Лебедюк О. О Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. Ю. Авраменко, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

Лебедюк О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. О. Лебедюк // Матеріали семінару «Система обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ: традиції та інновації», м. Дніпропетровськ, Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, 25 травня 2016 р. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B088BviTJ1SHa0hfRmsyY1h6Zms/view

Лебедюк О. О. Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. А. Дiкунова, О. О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 14–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5

2015

Лебедюк О. О. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 241–248. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33694

Лебедюк О. О. Досвід створення бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк// Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 69–74.

Лебедюк О. О. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: інформаційні продукти і послуги / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко// Волейбол у фізичному вихованні студентської та учнівської молоді : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конф. – Кривий Ріг, 2015. – С. 179–184.

Лебедюк О. О. Створення бібліографічних покажчиків – складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. Міжнар. наук. конф., Київ, НБУ імені В. І. Вернадського, 6–8 вересня 2015 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/535

Лебедюк О. О. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Лебедюк О. О. Програма підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ: організаційно-психологічні фундації / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги : доповіді та презентації пленарної сесії V Всеукр. наук.-практ. конф., 18-25 лютого 2015 р., Славсько (Львівська обл.) / Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/223

Лебедюк О. О. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство». – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 234–238. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_44

2014

Лебедюк О. О. Бібліотека вищого навчального закладу в системі фізичного виховання студентів / О. О. Лебедюк // Баскетбол у навчальному процесі фізичного виховання : зб. матер. регіональної наук.-метод. конф., Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 29 травня 2014 року. – Кривий Ріг, 2014. – С. 136–140.

Лебедюк О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 216–220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_25

Лебедюк О. О. Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 21–23 жовтня 2014 р.– Полтава, 2014. – С. 203–210.

2013

Лебедюк О. О. Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова ефективного функціонування інформаційно-бібліографічної служби наукової бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, Наукова бібліотека Дон. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 17–18 жовтня 2013 року. – Донецьк, 2013. – С. 96–99.

Лебедюк О. О. Методична діяльність наукової бібліотеки вищого навчального закладу (з досвіду роботи науково-методичного відділу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 87–92. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/289

Лебедюк О. О. Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. П’ятої наук.-практ. конф., НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 року. – Львів, 2013. – С. 536–547. – Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf

Лебедюк О. О. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матер. наук.-практ. конф., ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. 23–26 квітня 2013 року. – Харків, 2013. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/Lebedjuk_Dikunova.pdf

 

2012

Лебедюк О. О. Виховний потенціал творчих зустрічей у бібліотеці ВНЗ / Г. М. Віняр, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 65–71. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16486/1/6-65-71.pdf

Лебедюк О. О. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці ВНЗ / О. О. Лебедюк // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 291–296. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/291-296.pdf

Лебедюк О. О. Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів / О. О. Лебедюк // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Хмельницького нац. ун-ту, 15–16 березня 2012 року. – Хмельницький, 2012. – С. 179–185.

2011

Лебедюк О. О. Забезпечення інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ у процесі науково-дослідної роботи / О. О. Лебедюк // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 235–242. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_34_26

Лебедюк О. О. Інформаційно-аналітичний супровід як засіб удосконалення змісту фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф., Херсонський державний університет, 22–23 вересня 2011 року. – Херсон, 2011. – С. 35–36.

Лебедюк О. О. Моделювання інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка»,
17–18 березня 2011 року. – Луганськ, 2011. – С. 110–117.

2010

Лебедюк О. О. Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова якісного інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи студентів / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, ХДАК, квітень 2010 р. – Харків, 2010. – С. 110–111.

Лебедюк О. О. Науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ педагогічного профілю як джерело формування інформаційних потреб / О. О. Лебедюк // Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту, квітень 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 58.

2009

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як інформаційна модель та інформаційна система / О. О. Лебедюк // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства : матер. всеукр. наук.-практ. семінару, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2009. – С. 191–201. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/datas/upload/files/806885970.doc

Лебедюк О. О. Вплив інформаційного забезпечення на стан науково-дослідної роботи студентів / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, ХДАК, квітень 2009 р. – Харків, 2009. – С. 99–101.

Лебедюк О. О. Інформаційне обслуговування в бібліотечному центрі ВНЗ, орієнтоване на користувача-науковця / О. О. Лебедюк // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матер. Всеукр. наук. ювілейної конф. (до 110-річчя бібліотеки Нац. гірничого ун-ту), 1–3 жовтня 2009 р. – Дніпропетровськ , 2009. – С. 27–29.

Лебедюк О. О. Інформаційний супровід процесу формування здорового способу життя студентської молоді / О. О. Лебедюк // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання». – Кривий Ріг, 2009. – Т. 23(4). – С. 85–89.

Лебедюк О. О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки ВНЗ як показник діяльності її роботи / О. О. Лебедюк // Діяльність бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., СевНТУ, 19–21 травня 2009 року. – Севастополь, 2009. – С. 131–134.

Лебедюк О. О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування науково-дослідницької роботи студентів ВНЗ / О. О. Лебедюк // Соціальні комунікації сучасного світу : матер. І міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 19–20 лютого 2009 р. – Запоріжжя, 2009. – С. 309–312.

Лебедюк О. О. Система інформатизації бібліотеки ВНЗ та її застосування в науково-дослідній роботі студентів / О. О. Лебедюк // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів : матер. V наук.-практ. конф. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – С. 102–105.

2008

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів / О. О. Лебедюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 15–17.

Лебедюк О. О. Науково-дослідницька робота як засіб підвищення професіоналізму студентів педагогічного університету / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, ХДАК, 24–25 квітня 2008 року. – Харків, 2008. – С. 248–249.

2007

Лебедюк О. О. Удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування в бібліотеці ВНЗ / О. О. Лебедюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 20. – С. 227–253.

Лебедюк О. О. Інформаційне забезпечення наукової роботи студентів ВНЗ / О. О. Лебедюк // Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матер. наук.-практ. конф. в межах Великого проекту «Григорій Сковорода – 300», ХДСГУ, 18–19 жовтня 2007 р. – Харків, 2007. – С. 27–31.

Лебедюк О. О. Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як засіб підвищення ефективності її роботи / О. О. Лебедюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 19. – С. 249–253.

2006

Лебедюк О. О. Діяльність вузівських бібліотек з інформаційного забезпечення наукової роботи / О. О. Лебедюк // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2006. – С. 120–121.

 

Поліщук Олена Борисівна, провідний бібліограф

2021

Поліщук О. Анатолій Миколайович Капіносов: від шкільного вчителя до вченого-методиста / О. Поліщук, Т. Крамаренко, Г. Білоусова // Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 23 грудня 2020 р. – Дніпро, 2021. – С. 103–106. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4283

2020

Поліщук О. Б. Біобібліографія вчених-істориків КДПІ/КДПУ - джерельна база дослідження наукової спадщини / О. Б. Поліщук, О. А. Дікунова // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. - Кривий Ріг, 2020. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3686

2019

Поліщук О. Б. Бібліофілія в Україні: історія та сучасний стан / О. Б. Поліщук // Perspectives of Science and Education : VII Міжнар. наук. конференція, м. Нью-Йорк, 15 лютого 2019 р. – Нью-Йорк, 2019. – С. 333–344. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3021

Поліщук О. Б. Роль бібліотеки в організації навчального процесу в закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Б. Поліщук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library/paper/view/18669/10366

2016

Поліщук О. Б. Бібліографування праць учених – науково-інформаційний проект бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету /О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4781/1431

2015

Поліщук О. Б. День кафедри: інформаційне забезпечення навчального процесу (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. Б. Поліщук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 217–221. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29644

Поліщук О. Б. Дні кафедри: творче партнерство наукової бібліотеки з кафедрами Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. Б. Поліщук,Ю. С. Душко// Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65–69.

2013

Поліщук О. Б. Портрет сучасного бібліографа наукової бібліотеки ВНЗ в умовах інформатизації суспільства / О. Б. Поліщук // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 173–176. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1798/1/041_Polishchuk.pdf

2009

Поліщук О. Б. Принцип гуманізації та психологізації педагогічного менеджменту як основа реалізації особистісно-орієнтованого навчання під час процесу професійної перепідготовки педагогічних кадрів / Г. Б. Штельмах, О. Б. Поліщук // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 7. – С. 92–96.

 

Русначенко Тетяна Миколаївна, бібліотекар І категорії

2023

Русначенко Т. М. Біобібліографічні ресурси бібліотеки: погляд через призму сучасності / Т. М. Русначенко // Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського) : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада 2022 р., м. Одеса) / упоряд. О. П. Спасскова, І. В. Панченко, О. А. Максим. – Одеса, 2023. – С. 144-149.

2022

Русначенко Т. М. Біобібліографічні ресурси бібліотеки: погляд через призму сучасності / Т. М. Русначенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — Київ, 2022. — № 4 (30). — С. 31—32.

2021

Русначенко Т. М. Електронні ресурси бібліотеки: традиції та інновації (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / Т. М. Русначенко // Бібліотечна планета. - 2021. - № 1(91). - С. 22-26.

Русначенко Т. М. Електронні ресурси в роботі бібліотеки ВНЗ: стратегія використання для розвитку освітнього та наукового потенціалу вишу (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / Т. М. Русначенко // Тези VI Міжнародної конференції "University Library at a New Stage of Social Communications Development", м. Дніпро, 7-8 жовтня 2021 р. / НТБ ДНУЗТ. - Дніпро, 2021. - Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/14180/1/Rusnachenko_Abstracts_2021.pdf

Русначенко Т. М. Електронні ресурси в роботі сучасної бібліотеки закладу вищої освіти (на прикладі книгозбірні Криворізького державного педагогічного університету) / Т. М. Русначенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2021. - Вип. № 3(25). - С. 26-30.

2016

Русначенко Т. М. Сучасні тенденції обслуговування користувачів / Т. М. Русначенко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4739/1423

1721