Анонси і оголошення
23 травня 2023 року Тема. Бліц «Інструкції для початківців». Як працювати у Web of
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ! Бібліотека КДПУ працює в обмеженому режимі з 09.00 до 16.00, субота
Elsevier продовжує активно підтримувати українських учених у складних умовах
У межах проєкту Research4Life регулярно організовують вебінари за посиланням
Міністерство освіти і науки України повідомляє про можливість безкоштовного
ДНТБ України повідомляє, що представники видавництва Bentham Science надають
Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною
Шановні науковці! Компанія Elsevier та ДНТБ України надають можливість працювати
В умовах посилення карантинних обмежень пропонуємо науково-педагогічним
Шановні користувачі! ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує вам скористатися

Авраменко Ольга Юріївна, провідний редактор

2020

Авраменко О. Ю. Прес-центр як інструмент інформаційного забезпечення діяльності закладу вищої освіти (з досвіду Криворізького державного педагогічного університету) / О. Ю. Авраменко, О. О. Лебедюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2020 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2020. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/21996

2019

Авраменко О. Ю. Науково-допоміжна діяльність сучасної бібліотеки: нові інформаційні сервіси для розвитку наукової комунікації / О. Ю. Авраменко, О. О. Лебедюк // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186904/187377

2016

Авраменко О. Ю. Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. Ю. Авраменко, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

2015

Авраменко О. Ю. Культурно-просвітницька діяльність: роль і значення у сучасному вихованні студентської молоді / О. В. Кулаковська, О. Ю. Авраменко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар.наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 208–211. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33689

Авраменко О. Ю. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: інформаційні продукти і послуги / О. О. Лебедюк,О. Ю. Авраменко // Волейбол у фізичному вихованні студентської та учнівської молоді : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конф. – Кривий Ріг, 2015. – С. 179–184.

Авраменко О. Ю. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко / Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Авраменко О. Ю. Нові інформаційні технології в обслуговуванні користувачів наукової бібліотеки (з досвіду роботи електронної читальної зали наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. Ю. Авраменко, Л. В. Титаренко // Бібліотека як інформаційно-культурний осередок навчального закладу : матер. IV Міської наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, Наукова бібліотека КПІ ДВНЗ «КНУ», 30 вересня 2015 року. – Режим доступу: http://kdpu-library.ucoz.ru/news/avramenko_o_ju_titarenko_l_v/1-0-10

Авраменко О. Ю. Сучасні тенденції обслуговування користувачів (з досвіду роботи електронної читальної зали наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. Ю. Авраменко, Л. В. Титаренко // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 63–65.

2013

Авраменко О. Ю. Веб-сайт бібліотеки ВНЗ як інструмент інформаційного обслуговування О. Ю. Авраменко // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, Наукова бібліотека Дон. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 17–18 жовтня 2013 року. – Донецьк, 2013. – С. 25–29.

 

Вдовіченко Ольга Олександрівна, завідувач сектора

2017

Вдовіченко О. О. Електронні інформаційні ресурси бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. О. Вдовіченко // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 53–54. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/xmlui/handle/ntb/38080?show=full

2015

Вдовіченко О. О. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: історія становлення і розвитку (до 85-річного ювілею бібліотеки) / О. О. Вдовіченко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 70–73. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29641

2013

Вдовіченко О. О. Споживачі бібліографічної інформації та особливості їх інформаційних потреб / О. О. Вдовіченко, О. В. Кулаковська // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 року. – Львів, 2013. – С. 484–490. – Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21387/1/49-484-490.pdf

 

Віняр Ганна Миколаївна, директор бібліотеки

2017

Віняр Г. М. Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету / Г. М. Віняр // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22, № 2 (18). – С. 250-259. – Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118358

2012

Віняр Г. М. Виховний потенціал творчих зустрічей у бібліотеці ВНЗ / Г. М. Віняр, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 65–71. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16486/1/6-65-71.pdf

2010

Віняр Г. М. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу бібліотекою Криворізького державного педагогічного університету / Г. М. Віняр // Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту, квітень 2010 року. – Дніпропетровськ, 2010. –С. 23–24.

Публікації Г. М. Віняр з української філології

 

Головко Лариса Василівна, завідувач відділу

2018

Головко Л. В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2018. — С. 121-127. — (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5). – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

2017

Головко Л. В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22, № 2 (18). – С. 260-274. – Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118359

Головко Л. В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Інформаційний простір бібліотеки (18-19 травня 2017 р.). - Львів, 2017. - С. 64-66. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/38085/1/23_64-66.pdf

2015

Головко Л. В. Використання традиційного карткового та електронного каталогів на сучасному етапі розвитку бібліотечного ресурсу / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 192–198. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29637

Головко Л. В. Співіснування традиційного карткового та електронного каталогів в науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 55–59.

2012

Головко Л. В. Перспективи використання Open Journal Systems у бібліотеках України / Л. В. Головко // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, Наукова бібліотека Таврійського нац. ун-ту ім. В. Вернадського, 22–24 травня 2012 р. – Сімферополь, 2012. – Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/golovko.pdf

 

Грамм Олена Миколаївна, завідувач відділу

2019

Грамм О. М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О. М. Грамм, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154–163. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6049

2017

Грамм О. М. Виховання студентської молоді як складова культурно-просвітницької роботи бібліотеки ВНЗ / О. М. Грамм // Матеріали VI міської науково-практичної конференції "Культурно-просвітницька робота сучасної бібліотеки: традиції та інновації". - Кривий Ріг, 2017. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1355

2014

Грамм О. М. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу / О. М. Грамм // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 188–193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_20

Грамм О. М. Роль бібліотеки ВНЗ в організації самостійної роботи студентів / О. М. Грамм // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 21–23 жовтня 2014 року / НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – С. 230–233.

2013

Грамм О. М. Виховна функція бібліотеки ВНЗ / О. М. Грамм // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 87–92. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/1766/1/009_gramm.pdf

Грамм О. М. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молоді / О. М. Грамм // Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Севастопольського Нац. техн. ун-ту / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, 8–10 жовтня 2013 р.– Севастополь, 2013. – С. 16–20. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf#page=16

2012

Грамм О. М. Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування О. М. Кравченко, О. М. Грамм // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 513–522. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16559/1/53-513-522.pdf

 

Дікунова Олена Анатоліївна, завідувач відділу

2021

Дікунова О. А. Історія Криворіжжя в дзеркалі сучасної краєзнавчої бібліографії / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Криворіжжя: погляд у минуле... : матеріали VІІ Історико-краєзнавчих читань. Том 2 / ред. кол.: Н. Печеніна (голова), В. Фінічева (упорядник), А. Дробот, Р. Шляхтич. - Кривий Ріг, 2021. - С. 65-70. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4516

Дікунова О. А. Шлях у 90 років: до ювілею бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матер. ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. – Харків, 2021. – С. 153–157. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/5129

2020

Дікунова О. А. Формування системи бібліографічних електронних ресурсів з краєзнавства (на прикладі бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. А. Дікунова // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матер. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, Ужгородський нац. ун-т, Наукова бібліотека, 15–19 червня 2020 р. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29401

Дікунова О. А. Біобібліографія вчених-істориків КДПІ/КДПУ - джерельна база дослідження наукової спадщини / О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. - Кривий Ріг, 2020. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3686

2019

Дікунова О. А. Інноваційний потенціал фахівців бібліотеки сучасного закладу вищої освіти / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару, м. Київ, КНУКіМ, 26–27 вересня 2019 р. – Вип. 2. – С. 29–31. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3656

Дікунова О. А. (упоряд.) Шевченко Павло Іванович : штрихи до портрета (до 90-річчя від дня народження ректора (1979-2000 рр.) Криворізького державного педагогічного інституту/університету : біобібліографічний нарис / упоряд.: Т. Г. Крамаренко, О. А. Дікунова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 92 c. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3235

Методичні рекомендації щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних друкованих наукових виданнях: для редакційних колегій наукових видань Криворізького державного педагогічного університету / упоряд. О. А. Дікунова – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу ; за ред. В. А. Гаманюк – проректора з наукової роботи, доктора пед. наук, професора, Г. М. Віняр – директора бібліотеки, канд. філол. наук, доцента. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 11 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3715

2018

Дікунова О. А. Фахівці бібліотеки як інтелектуально-креативний ресурс формування інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 8 лютого 2018 р.). – Рівне, 2018. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3833 

Дікунова О. А. Віртуальне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів університетської бібліотеки / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару, м. Київ, КНУКіМ, 24–25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 65-66. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2200

2017

Дікунова О. А. Система краєзнавчих електронних бібліографічних ресурсів бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька), м. Київ, Національна історична бібліотека України, 2 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - С. 67-70. - Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf

2016

Дікунова О. А. Бібліографування праць учених – науково-інформаційний проект бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4781/1431

Дікунова О. А. Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. А. Дiкунова, О. О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 14–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5

Дікунова О. А. Електронний бібліотечно-бібліографічний сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету / О. А. Дікунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. ІІ наук.-практ. конф., м. Харків, Наукова бібліотека ХНМУ, 24–31 жовтня 2016 року. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/900

Дікунова О. А. Інформаційно-технологічна підготовка у системі професійного розвитку фахівців бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рівне, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 10 лютого 2016 року. – Рівне, 2016. – С. 97–99. – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf

2015

Дікунова О. А. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 241–248. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33694

Професори Криворізького педагогічного/ упоряд.: О. А. Дікунова [та ін.] ; редкол.: Я. В. Шрамко, Г. М. Віняр, М. В. Варданян [та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – 204 с.

Дікунова О. А. Досвід створення бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 69–74.

Дікунова О. А. Мотивація професійного саморозвитку бібліотечних фахівців: ключові концепти / О. А. Дікунова // Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матер. / Українська бібліотечна асоціація. – Київ, 2015. – C. 45–48. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/902

Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків – складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. Міжнар. наук. конф., м. Київ, НБУ імені В. І. Вернадського, 6–8 вересня 2015 року. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/535

Дікунова О. А. Модель фахівця-бібліографа бібліотеки вищого навчального закладу: професіологічні та соціально-психологічні аспекти / О. А. Дікунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. наук.-практ. конф., м. Харків, Наукова бібліотека ХНМУ, 5–12 жовтня 2015 р. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/904

Дікунова О. А. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство». – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 283–287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_56

Дікунова О. А. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! /О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Дікунова О. А. Програма підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ: організаційно-психологічні фундації / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги : доповіді та презентації пленарної сесії V Всеукр. наук.-практ. конф., 18–25 лютого 2015 р., Славсько (Львівська обл.) / Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/223

2014

Дікунова О. А. Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 21–23 жовтня 2014 р. – Полтава, 2014. – С. 178–186. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1453

Дікунова О. А. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища / О. А. Дікунова // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 194–199. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_21

Дікунова О. А. Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності / О. А. Дікунова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 (Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу). – С. 300–305. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/64137

Дікунова О. А. (укладач) Основи інформаційної культури програма для студентів І курсу всіх спеціальностей Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / уклад. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу ; за ред. О. М. Кравченко, заступника директора Наукової бібліотеки КПІ. – Кривий Ріг, 2014. – 13 с.

2013

Дікунова О. А. Корпоративна культура як чинник формування позитивного іміджу бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 35–38. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1767/1/010_dikun.pdf

Дікунова О. А. Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору / О. А. Дікунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 474–483. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21386/1/48-474-483.pdf

Дікунова О. А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матер. наук.-практ. конф., ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 23–26  квітня 2013 року. – Харків, 2013. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/Lebedjuk_Dikunova.pdf

2012

Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти / О. А. Дікунова // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 286–290. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_23

Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки ВНЗ / О. А. Дікунова // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Хмельницького нац. ун-ту, 15–16 березня 2012 року. – Хмельницький, 2012. – С. 66–71.

Дікунова О. А. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 (Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи). – С. 52–61. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/79529/81642

2011

Дікунова О. А. Бібліограф бібліотеки вищого навчального закладу: становлення професіонала / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 17–18 березня 2011 р. – Луганськ, 2011. – С. 149–155. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1537

Дікунова О. Інформаційно-аналітичний супровід як засіб удосконалення змісту фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ / О. Дікунова, О. Лебедюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф., Херсон. держ. ун-т, 22–23 вересня 2011 р. – Херсон, 2011. – С. 35–36.

2010

Садохіна (Дікунова) О. А. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності ВНЗ / О. А. Садохіна // Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків , 16 листопада 2010 р. / Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій ; ХДУХТ. – Харків, 2010. – С. 64-66.

2009

Садохіна (Дікунова) О. А. Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки ВНЗ як засіб підвищення інформаційної культури викладачів і студентів / О. А. Садохіна // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства : матер. всеукр. наук.-практ. семінару, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2009. – С. 216–222. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/NDR_zbirnyk_2009.pdf

 

Кравченко Олена Миколаївна, заступник директора

2019

Кравченко О. М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О. М. Кравченко, О. М. Грамм, О. О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154–163. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6049

2016

Кравченко О. М. Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. М. Кравченко, О. Ю. Авраменко,  О. О. Лебедюк // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

2015

Кравченко О. М. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Кравченко О. М. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство». – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 234–238. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_44.

2014

Кравченко О. М. Комплектування фонду бібліотеки ВНЗ у сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 211–215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_24

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 21–23 жовтня 2014 р.– Полтава, 2014. – С. 203–210.

2013

Кравченко О. М. Інформаційна культура та культура читання працівників бібліотек вищої школи в епоху Інтернет (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко // Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Севастопольського Нац. техн. ун-ту / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, 8–10 жовтня 2013 р.– Севастополь, 2013. – С. 42–47. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf#page=42

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації працівників бібліотек вищої школи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко //Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 78–82. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1779/1/022_Kravchenko.pdf

2012

Кравченко О. М. Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) / О. М. Кравченко // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Таврійського нац. ун-ту ім. В. Вернадського, 22–24 травня 2012 року. – Сімферополь, 2012. – Режим доступу : http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/kravchenko.pdf

Кравченко О. М. Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування / О. М. Кравченко, О. М. Грамм // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 513–522. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16559/1/53-513-522.pdf

 

Лебедюк Олена Олександрівна, завідувач відділу

2021

Лебедюк О. О. Історія Криворіжжя в дзеркалі сучасної краєзнавчої бібліографії / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Криворіжжя: погляд у минуле... : матеріали VІІ Історико-краєзнавчих читань. Том 2 / ред. кол.: Н. Печеніна (голова), В. Фінічева (упорядник), А. Дробот, Р. Шляхтич. - Кривий Ріг, 2021. - С. 65-70. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4516

Лебедюк О. О. Шлях у 90 років: до ювілею бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матер. ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. – Харків, 2021. – С. 153–157. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/5129

2020

Лебедюк О. О. Прес-центр як інструмент інформаційного забезпечення діяльності закладу вищої освіти (з досвіду Криворізького державного педагогічного університету) / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2020 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2020. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/21996

2019

Лебедюк О. О. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О. О. Лебедюк, О. М. Грамм, О. М. Кравченко // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154–163. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6049

Лебедюк О. О. Науково-допоміжна діяльність сучасної бібліотеки: нові інформаційні сервіси для розвитку наукової комунікації / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186904/187377

2016

Лебедюк О. О Інформування науково-педагогічних працівників про інноваційні сервіси (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / О. Ю. Авраменко, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4741/1427

Лебедюк О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету / О. О. Лебедюк // Матеріали семінару «Система обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ: традиції та інновації», м. Дніпропетровськ, Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, 25 травня 2016 р. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B088BviTJ1SHa0hfRmsyY1h6Zms/view

Лебедюк О. О. Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. А. Дiкунова, О. О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 14–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_5

2015

Лебедюк О. О. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ (досвід роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 241–248. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33694

Лебедюк О. О. Досвід створення бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк// Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 69–74.

Лебедюк О. О. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: інформаційні продукти і послуги / О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко// Волейбол у фізичному вихованні студентської та учнівської молоді : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конф. – Кривий Ріг, 2015. – С. 179–184.

Лебедюк О. О. Створення бібліографічних покажчиків – складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу / О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. Міжнар. наук. конф., Київ, НБУ імені В. І. Вернадського, 6–8 вересня 2015 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/535

Лебедюк О. О. Науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 85! / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова, О. Ю. Авраменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 57–59. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/905

Лебедюк О. О. Програма підвищення кваліфікації фахівців бібліотек ВНЗ: організаційно-психологічні фундації / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги : доповіді та презентації пленарної сесії V Всеукр. наук.-практ. конф., 18-25 лютого 2015 р., Славсько (Львівська обл.) / Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/223

Лебедюк О. О. Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Бібліотекознавство. Книгознавство». – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 234–238. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_44

2014

Лебедюк О. О. Бібліотека вищого навчального закладу в системі фізичного виховання студентів / О. О. Лебедюк // Баскетбол у навчальному процесі фізичного виховання : зб. матер. регіональної наук.-метод. конф., Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 29 травня 2014 року. – Кривий Ріг, 2014. – С. 136–140.

Лебедюк О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – C. 216–220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_25

Лебедюк О. О. Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., НТБ ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка ; ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 21–23 жовтня 2014 р.– Полтава, 2014. – С. 203–210.

2013

Лебедюк О. О. Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова ефективного функціонування інформаційно-бібліографічної служби наукової бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, Наукова бібліотека Дон. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 17–18 жовтня 2013 року. – Донецьк, 2013. – С. 96–99.

Лебедюк О. О. Методична діяльність наукової бібліотеки вищого навчального закладу (з досвіду роботи науково-методичного відділу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 87–92. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/289

Лебедюк О. О. Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. П’ятої наук.-практ. конф., НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 11–12 вересня 2013 року. – Львів, 2013. – С. 536–547. – Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf

Лебедюк О. О. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк, О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матер. наук.-практ. конф., ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. 23–26 квітня 2013 року. – Харків, 2013. – Режим доступу: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/Lebedjuk_Dikunova.pdf

 

2012

Лебедюк О. О. Виховний потенціал творчих зустрічей у бібліотеці ВНЗ / Г. М. Віняр, О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 25 жовтня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 65–71. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16486/1/6-65-71.pdf

Лебедюк О. О. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці ВНЗ / О. О. Лебедюк // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології» : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 291–296. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/291-296.pdf

Лебедюк О. О. Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів / О. О. Лебедюк // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матер. наук.-практ. конф., Наукова бібліотека Хмельницького нац. ун-ту, 15–16 березня 2012 року. – Хмельницький, 2012. – С. 179–185.

2011

Лебедюк О. О. Забезпечення інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ у процесі науково-дослідної роботи / О. О. Лебедюк // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 235–242. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_34_26

Лебедюк О. О. Інформаційно-аналітичний супровід як засіб удосконалення змісту фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф., Херсонський державний університет, 22–23 вересня 2011 року. – Херсон, 2011. – С. 35–36.

Лебедюк О. О. Моделювання інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка»,
17–18 березня 2011 року. – Луганськ, 2011. – С. 110–117.

2010

Лебедюк О. О. Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова якісного інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи студентів / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, ХДАК, квітень 2010 р. – Харків, 2010. – С. 110–111.

Лебедюк О. О. Науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ педагогічного профілю як джерело формування інформаційних потреб / О. О. Лебедюк // Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту, квітень 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 58.

2009

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як інформаційна модель та інформаційна система / О. О. Лебедюк // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства : матер. всеукр. наук.-практ. семінару, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2009. – С. 191–201. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/datas/upload/files/806885970.doc

Лебедюк О. О. Вплив інформаційного забезпечення на стан науково-дослідної роботи студентів / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, ХДАК, квітень 2009 р. – Харків, 2009. – С. 99–101.

Лебедюк О. О. Інформаційне обслуговування в бібліотечному центрі ВНЗ, орієнтоване на користувача-науковця / О. О. Лебедюк // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матер. Всеукр. наук. ювілейної конф. (до 110-річчя бібліотеки Нац. гірничого ун-ту), 1–3 жовтня 2009 р. – Дніпропетровськ , 2009. – С. 27–29.

Лебедюк О. О. Інформаційний супровід процесу формування здорового способу життя студентської молоді / О. О. Лебедюк // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання». – Кривий Ріг, 2009. – Т. 23(4). – С. 85–89.

Лебедюк О. О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки ВНЗ як показник діяльності її роботи / О. О. Лебедюк // Діяльність бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., СевНТУ, 19–21 травня 2009 року. – Севастополь, 2009. – С. 131–134.

Лебедюк О. О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування науково-дослідницької роботи студентів ВНЗ / О. О. Лебедюк // Соціальні комунікації сучасного світу : матер. І міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 19–20 лютого 2009 р. – Запоріжжя, 2009. – С. 309–312.

Лебедюк О. О. Система інформатизації бібліотеки ВНЗ та її застосування в науково-дослідній роботі студентів / О. О. Лебедюк // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів : матер. V наук.-практ. конф. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – С. 102–105.

2008

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів / О. О. Лебедюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 15–17.

Лебедюк О. О. Науково-дослідницька робота як засіб підвищення професіоналізму студентів педагогічного університету / О. О. Лебедюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матер. всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, ХДАК, 24–25 квітня 2008 року. – Харків, 2008. – С. 248–249.

2007

Лебедюк О. О. Удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування в бібліотеці ВНЗ / О. О. Лебедюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 20. – С. 227–253.

Лебедюк О. О. Інформаційне забезпечення наукової роботи студентів ВНЗ / О. О. Лебедюк // Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матер. наук.-практ. конф. в межах Великого проекту «Григорій Сковорода – 300», ХДСГУ, 18–19 жовтня 2007 р. – Харків, 2007. – С. 27–31.

Лебедюк О. О. Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як засіб підвищення ефективності її роботи / О. О. Лебедюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 19. – С. 249–253.

2006

Лебедюк О. О. Діяльність вузівських бібліотек з інформаційного забезпечення наукової роботи / О. О. Лебедюк // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2006. – С. 120–121.

 

Погрібна Інна Олексіївна, бібліотекар І категорії

2015

Погрібна І. О. Особливості методики роботи із дитячою книгою в дошкільних навчальних закладах в аспекті формування читацької культури дитини / І. О. Погрібна // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / відп. ред. О. Б. Каневська. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 11. – С. 161–175. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3273

Погрібна І. О. Потреба в читанні як передумова читацької культури особистості / І. О. Погрібна // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 27–31. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3274

 

Поліщук Олена Борисівна, завідувач сектора

2021

Поліщук О. Анатолій Миколайович Капіносов: від шкільного вчителя до вченого-методиста / О. Поліщук, Т. Крамаренко, Г. Білоусова // Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 23 грудня 2020 р. – Дніпро, 2021. – С. 103–106. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4283

2020

Поліщук О. Б. Біобібліографія вчених-істориків КДПІ/КДПУ - джерельна база дослідження наукової спадщини / О. Б. Поліщук, О. А. Дікунова // Історична освіта в Криворізькому педуніверситеті: особистісний вимір : зб. історико-біографічних розвідок та мемуарних матеріалів / редкол.: В. А. Гаманюк, Н. А. Печеніна, О. І. Кожухар, В. А. Фінічева. - Кривий Ріг, 2020. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3686

2019

Поліщук О. Б. Бібліофілія в Україні: історія та сучасний стан / О. Б. Поліщук // Perspectives of Science and Education : VII Міжнар. наук. конференція, м. Нью-Йорк, 15 лютого 2019 р. – Нью-Йорк, 2019. – С. 333–344. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3021

Поліщук О. Б. Роль бібліотеки в організації навчального процесу в закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Б. Поліщук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «University Library at a New Stage of Social Communications Development» (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.) / НТБ Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library/paper/view/18669/10366

2016

Поліщук О. Б. Бібліографування праць учених – науково-інформаційний проект бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету /О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4781/1431

2015

Поліщук О. Б. День кафедри: інформаційне забезпечення навчального процесу (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет») / О. Б. Поліщук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 217–221. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29644

Поліщук О. Б. Дні кафедри: творче партнерство наукової бібліотеки з кафедрами Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» / О. Б. Поліщук,Ю. С. Душко// Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65–69.

2013

Поліщук О. Б. Портрет сучасного бібліографа наукової бібліотеки ВНЗ в умовах інформатизації суспільства / О. Б. Поліщук // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., НТБ ДНУЗТ, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 173–176. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1798/1/041_Polishchuk.pdf

2009

Поліщук О. Б. Принцип гуманізації та психологізації педагогічного менеджменту як основа реалізації особистісно-орієнтованого навчання під час процесу професійної перепідготовки педагогічних кадрів / Г. Б. Штельмах, О. Б. Поліщук // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 7. – С. 92–96.

 

Ростальна Ганна Петрівна, завідувач сектора

2018

Ростальна Г. П. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Г. П. Ростальна, Л. В. Головко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2018. — С. 121-127. — (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5). – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

2017

Ростальна Г. П. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Г. П. Ростальна, Л. В. Головко // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22, № 2 (18). – С. 260-274. – Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118359

Ростальна Г. П. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Г. П. Ростальна, Л. В. Головко // Інформаційний простір бібліотеки (18-19 травня 2017 р.). - Львів, 2017. - С. 64-66. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/38085/1/23_64-66.pdf

2015

Ростальна Г. П. Використання традиційного карткового та електронного каталогів на сучасному етапі розвитку бібліотечного ресурсу / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, НТБ Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 10–11 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 192–198. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29637

Ростальна Г. П. Співіснування традиційного карткового та електронного каталогів в науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Роль вузівських бібліотек в освітянському просторі : матер. засідання круглого столу / Дніпропетр. обл. метод. об’єднання бібліотек. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 55–59.

 

Русначенко Тетяна Миколаївна, завідувач сектора

2021

Русначенко Т. М. Електронні ресурси бібліотеки: традиції та інновації (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / Т. М. Русначенко // Бібліотечна планета. - 2021. - № 1(91). - С. 22-26.

Русначенко Т. М. Електронні ресурси в роботі бібліотеки ВНЗ: стратегія використання для розвитку освітнього та наукового потенціалу вишу (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / Т. М. Русначенко // Тези VI Міжнародної конференції "University Library at a New Stage of Social Communications Development", м. Дніпро, 7-8 жовтня 2021 р. / НТБ ДНУЗТ. - Дніпро, 2021. - Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/14180/1/Rusnachenko_Abstracts_2021.pdf

Русначенко Т. М. Електронні ресурси в роботі сучасної бібліотеки закладу вищої освіти (на прикладі книгозбірні Криворізького державного педагогічного університету) / Т. М. Русначенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2021. - Вип. № 3(25). - С. 26-30.

2016

Русначенко Т. М. Сучасні тенденції обслуговування користувачів / Т. М. Русначенко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 1–2 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16/paper/view/4739/1423

1721