Анонси і оголошення
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ! Бібліотека КДПУ працює в обмеженому режимі з 09.00 до 16.00, субота
Elsevier продовжує активно підтримувати українських учених у складних умовах
У межах проєкту Research4Life регулярно організовують вебінари за посиланням
Міністерство освіти і науки України повідомляє про можливість безкоштовного
Шановні науковці! Компанія Elsevier та ДНТБ України надають можливість працювати
В умовах посилення карантинних обмежень пропонуємо науково-педагогічним
Шановні користувачі! ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує вам скористатися
Шановні користувачі! Під час карантину бібліотека надає такі дистанційні
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники, студенти! Безкоштовний доступ до
Доступ до електронних версій передплаченої періодики - тільки в комп'ютерній мережі
Контакти відділу
e-mail [email protected]

 

 

Відділ комплектування та науково-бібліографічної інформації створено 2023 року в результаті об’єднання двох відділів: комплектування та наукової обробки документів та інформаційно-бібліографічного відділу.

Пріоритетними напрямами діяльності відділу комплектування та науково-бібліографічної інформації є: формування електронної бази даних; комплектування фонду бібліотеки, облік і наукове опрацювання документів; створення власних електронних інформаційних ресурсів; оперативне та якісне задоволення інформаційних потреб викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти з використанням новітніх технологій; впровадження до науково-інформаційного й довідково-бібліографічного обслуговування віртуальних послуг.

Основними напрямами діяльності відділу є:

  • комплектування, сумарний та інвентарний облік бібліотечного фонду в паперовому та електронному вигляді; наукове й технічне опрацювання документів;

  • формування електронної бази даних з використанням інформаційно-пошукової системи «УФД/Бібліотека»;

  • аналітико-синтетичне опрацювання документів шляхом відображення їх змісту в електронному каталозі, якісне наповнення ключовими словами, індексація документів, складання й редагування бібліографічних описів;

  • рекласифікація документів;

  • виконання бібліографічних довідок (адресних, фактографічних, уточнюючих, тематичних (в т. ч. письмових) з використанням паперових та електронних вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів;

  • виконання віртуальних бібліографічних довідок;

  • консультування з методики пошуку, відбору та опрацювання джерел інформації для написання курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт, дисертаційних досліджень; консультування з питань складання бібліографічних списків до наукових робіт;

  • професійна допомога викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти у визначенні класифікаційного індексу (за системою УДК) до наукових публікацій;

  • інформаційний супровід наукових конференцій, семінарів тощо;


Відділ має довідково-інформаційний фонд, у складі якого – словники, енциклопедії, довідники, наукові видання, бібліографічні покажчики з окремих галузей знань, реферативні журнали. У фонді також представлені автореферати дисертацій, видання з історії Криворіжжя, наукові праці викладачів КДПУ.

У відділі комплектування та науково-бібліографічної інформації представлено постійні виставки: «Наукові праці викладачів КДПУ», виставка краєзнавчих видань «Криворіжжя – славетний край», «Науковий простір Криворізького педагогічного в особистостях», «Бібліографічні видання та наукові публікації фахівців бібліотеки».

Для користувачів бібліотеки проводяться Дні інформації. Створюються віртуальні виставки нових надходжень книг викладачів КДПУ та нових надходжень сучасної української художньої літератури, інформаційні бюлетені нових надходжень до фонду бібліотеки, інформаційні списки нових надходжень дисертацій.

Фахівці відділу організовують тематичні перегляди, беруть активну участь у культурно-просвітницькій і краєзнавчій діяльності бібліотеки. 

Проводяться Дні кафедри, на яких надається інформація про нові надходження відповідно до науково-дослідних тем кафедр, забезпеченість дисциплін навчальними посібниками; інформація про послуги й сервіси бібліотеки. 

 Проводяться Дні фахівця для студентів і молодих науковців.

Фахівці відділу постійно підвищують свій професійний рівень шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і науково-практичних семінарах.

Публікації фахівців відділу:

Дікунова Олена Анатоліївна

Поліщук Олена Борисівна

Вдовіченко Ольга Олександрівна

 

 

34