Анонси і оголошення

Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного»

    Зоя Михайлівна Мірошник: життя як роль і роль як життя (до ювілею доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету) : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд.: О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2018. – 88 с. (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 5).

   Покажчик присвячено Зої Михайлівні Мірошник – доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри практичної психології КДПУ, авторитетному українському вченому в галузі психології особистості.

   У покажчику репрезентовано бібліографію праць З. М. Мірошник за 1985–2018 рр. Представлено монографії, науково-методичні та навчальнометодичні посібники, публікації в збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. У покажчику також подано матеріали про науково-педагогічну діяльність професора З. М. Мірошник.

   Покажчик адресовано науковцям – психологам, педагогам; викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам.

    Олександр Андрійович Коновал: обранець науки як долі : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд.: О. А. Дікунова, Ю. С. Душко ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр, О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2016. – 90 с. (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 4).

   Покажчик присвячено Олександру Андрійовичу Коновалу, доктору педагогічних наук, кандидату фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри фізики та методики її навчання КДПУ, відомому українському вченому.

    У покажчику репрезентовано праці професора О. А. Коновала за 1973–2016 рр. Представлено монографії, науково-методичні та навчально-методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. У покажчику подано матеріали про науково-педагогічну діяльність ученого.

    Покажчик адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам.

    Євген Давидович Ющук: життя як творчість на ниві української науки і освіти (до ювілею вченого-біолога, краєзнавця та педагога) : біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд. О. Б. Поліщук, бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директора наукової бібліотеки, О. М. Кравченко, заст. директора наукової бібліотеки. – Кривий Ріг, 2016. – 80 с.  (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 3).

     Покажчик присвячено Євгену Давидовичу Ющуку, кандидату біологічних наук, доценту кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету, відомому українському вченому, геоботаніку, ґрунтознавцю, екологу, мікроморфологу, краєзнавцю Волинського краю, члену-кореспонденту Української екологічної академії наук.

       У покажчику репрезентовано праці Є. Д. Ющука за 1978–2016 рр. Це – науковометодичні й навчально-методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових періодичних виданнях. У покажчику представлено матеріали про життєвий шлях та науково-педагогічну і громадську діяльність вченого.

   Покажчик адресовано фахівцям у галузі біології, екології, геоботаніки, краєзнавцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям шкіл.

    Професор  Алла Лобанова:  шлях  у  соціологічній  науці : біобібліографічний  покажчик  /  Наукова  бібліотека  Криворізького державного  педагогічного  університету ;  упоряд.:  О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк;  наук. ред.  А. С. Лобанова;  бібліогр. ред.  О. А. Дікунова,  техн. ред.  О. Ю. Авраменко;  за ред.  Г. М. Віняр,  О. М. Кравченко. –  Кривий  Ріг, 2016. – 95 с. (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 2).

    Покажчик  присвячено  Аллі  Степанівні  Лобановій,  доктору соціологічних  наук,  професору,  завідувачу  кафедри  соціології  та  економіки КДПУ,  авторитетному  українському  вченому  в  галузі  соціології  адаптації, соціології  праці  та  управління,  соціології  політики,  соціології  освіти  та культури, автору теорії соціальної мімікрії.

    У  покажчику  репрезентовано  праці  професора  А. С. Лобанової  за 1988–2016  рр.  Представлено  монографії,  науково-методичні  та  навчально-методичні  посібники,  публікації  у збірниках  наукових  праць  і  матеріалах наукових  конференцій  та  статті  у  фахових  вітчизняних  та  зарубіжних виданнях.  У покажчику  подано  матеріали  про  соціологічну,  науково-педагогічну і суспільно-громадську діяльність ученої.

    Покажчик  адресовано фахівцям соціологічної  галузі, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам.

     Берегиня української історії Валентина Олексіївна Шайкан : біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» ; упоряд.: О. А. Дікунова ; В. А. Фінічева ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова, за заг. ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2015. – 75 с. (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 1).

     Покажчик присвячено Валентині Олексіївні Шайкан, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри історії України, науковому керівнику науково-дослідної лабораторії з дослідження актуальних проблем української історії, культури, правознавства та методики їх викладання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», авторитетному українському вченому, досліднику актуальних проблем історії Другої світової війни.

     У покажчику репрезентовано праці професора В. О. Шайкан за 1984–2015 рр. Представлено монографії, науково-методичні та навчально-методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових періодичних виданнях. У покажчику подано матеріали про науково-педагогічну і суспільно-громадську діяльність науковця.

     Покажчик адресовано науковцям історичної галузі, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам.

Серія «Пам'яті професорів Криворізького педагогічного»

 

          Видатний геоботанік України (до 100-річчя від дня народження професора І. А. Добровольського) : біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд.: О. Б. Поліщук, Ю. С. Душко; бібліогр. ред. О. Б. Поліщук; техн. ред. Ю. С. Душко; наук. ред. О. М. Кравченко, заст. директора Наукової бібліотеки КПІ; заг. ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директора Наукової бібліотеки. – Кривий Ріг, 2016. – 77 с. (Серія «Пам'яті професорів Криворізького педагогічного». Вип. 4).

     Покажчик присвячено Івану Андрійовичу Добровольському, доктору біологічних наук, професору кафедри ботаніки Криворізького державного педагогічного інституту/університету, відомому в Україні вченому – екологу, лісознавцю, геоботаніку, співавтору підручника з ботаніки, авторитетному фахівцю з дослідження природи Придніпров’я.

     У покажчику подано бібліографію публікацій І. А. Добровольського. Це – науково-методичні й навчально-методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових періодичних виданнях. У покажчику представлено матеріали про життєвий шлях та науково-педагогічну і громадську діяльність науковця.

     Покажчик адресовано фахівцям у галузі екології, лісознавства, геоботаніки, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям шкіл і всім, хто цікавиться проблемами біології.

 

          Відкритий Всесвіт Валерії Семенівни Пікельної (на пошану пам’яті доктора педагогічних наук, професора Криворізького державного педагогічного інституту/університету, керівника наукової школи з теорії та практики управління навчальними закладами) : біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» ; упоряд.: О. А. Дікунова, Ю. С. Душко; бібліогр. ред. О. А. Дікунова, техн. ред. Ю. С. Душко ; за ред. О. М. Кравченко, заст. директора Наукової бібліотеки КПІ. – Кривий Ріг, 2015. – 47 с. (Серія «Пам'яті професорів Криворізького педагогічного». Вип. 3).

     Покажчик присвячено Валерії Семенівні Пікельній, доктору педагогічних наук, професору кафедри педагогіки та методики трудового і професійного навчання Криворізького державного педагогічного інституту/університету, авторитетному фахівцю з теорії і методики моделювання управлінської діяльності та керівнику наукової школи з теорії та практики управління навчальними закладами.

     У покажчику подано бібліографію публікацій В. С. Пікельної. Це – монографії, науково-методичні та навчально-методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових періодичних виданнях. У покажчику представлено матеріали про життєвий шлях та науково-педагогічну і громадську діяльність науковця.     

shevchenko

 

     Фундатор педагогічної освіти Кривбасу Павло Іванович Шевченко (до 85-річчя від дня народження ректора (1979-2000 рр.) Криворізького державного педагогічного інституту/університету : біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека  Криворізького  педагогічного  інституту ДВНЗ  «Криворізький  національний університет» ; упоряд.  і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко, заст. директора Наукової бібліотеки КПІ. – Кривий Ріг, 2014. – 31 c. (Серія «Пам'яті професорів Криворізького педагогічного». Вип. 2).

        Покажчик присвячено Павлу Івановичу Шевченку, професору, кандидату педагогічних наук, заслуженому учителю України, ректору (1979-2000 рр.)  Криворізького  державного  педагогічного  інституту/університету.

       У покажчику подано бібліографію публікацій П. І. Шевченка. Це – книги, статті в збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях. У покажчику представлено матеріали про життєвий шлях та педагогічну і громадську діяльність П. І. Шевченка.

 

 

     Володимир Костянтинович Буряк: життя, віддане педагогічній науці: До 70-річчя від дня народження ректора (2000-2010 рр.) Криворізького державного педагогічного університету : біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека ДВНЗ   «Криворізький  національний   університет»;  упоряд.  О. А.  Дікунова,   зав.  інформаційно-бібліографічного  відділу; О. О. Лебедюк, зав. науково-методичного відділу; за ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директора наукової бібліотеки. – Кривий Ріг, 2013. – 35 с. (Серія «Пам'яті професорів Криворізького педагогічного». Вип. 1).

         Покажчик присвячено Володимиру Костянтиновичу Буряку, професору, доктору педагогічних наук, академіку РАО та МСАО ім. Я. А. Коменського, ректору (2000-2010 рр.) Криворізького державного педагогічного університету.           

      У покажчику подано бібліографію науково-методичної спадщини В. К. Буряка. Це монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті, вміщені у фахових наукових збірниках та публікації у періодичних виданнях.

 
 
 
Зоя Михайлівна Мірошник: життя як роль і роль як життя (до ювілею доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету) : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд.: О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2018. – 88 с. (Серія «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 5).
Покажчик присвячено Зої Михайлівні Мірошник – доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри практичної психології КДПУ, авторитетному українському вченому в галузі психології особистості.
У покажчику репрезентовано бібліографію праць З. М. Мірошник за 1985–2018 рр. Представлено монографії, науково-методичні та навчальнометодичні посібники, публікації в збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій та статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. У покажчику також подано матеріали про науково-педагогічну діяльність професора З. М. Мірошник.
Покажчик адресовано науковцям – психологам, педагогам; викладачам
вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам.
1098