Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у підготовці матеріалів збірника наукових та науково-методичних праць “Екологічний вісник Криворіжжя”, що будуть опубліковані у наступному випуску 3.

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

У Збірнику наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя» публікуються виключно оригінальні праці.

Редакція приймає статті за такими напрямами:

1) сучасні проблеми фундаментальної екології;

2) актуальні питання прикладної екології промислових регіонів;

3) екологічна освіта та методика викладання природничих дисциплін.

Приймаються статті українською мовою. Усі статті рецензуються. До статті додається реферат українською мовою (на окремій сторінці) обсягом до 0,5 стор.

Загальні вимоги. До редакції слід направляти два примірники паперової копії статті та копію на електронному носію або надсилати на електронну пошту: ekolog_kdpu@email.ua

Порядок розміщення матеріалів у статті:

- назва статті (великі літери, шрифт жирний, по центру);

- ініціали, прізвище автора/авторів (курсив, жирний, по центру);

- посада, науковий ступінь, категорія (курсив, по центру);

- повна назва установи, в якій проведено дослідження (курсив, по центру);

- текст статті;

- список бібліографічних посилань.

Структура статті. До друку приймаються лише структуровані праці, в яких матеріал послідовно подається у вигляді логічно пов’язаних розділів: вступ, з обґрунтуванням актуальності та формулюванням мети досліджень, опис об’єктів, умов та методів досліджень, результати та їх обговорення, висновки.

Оформлення статті. Текст набирати у форматі MS WORD шрифт Times New Roman, розміром 14 pt, через 1,5 інтервали, на сторінці формату А4. Поля: ліворуч - 2,5см, праворуч - 1,5см, зверху - 2,5см, знизу - 2,0см. Рекомендований обсяг статті 3-5 сторінок. Більші за обсягом статті узгоджуються з редакційною колегією.

Фізичні величини, окрім загальновживаних винятків, необхідно наводити в одиницях СІ.

Іноземні прізвища та географічні назви передавати мовою статті.

Назви видів рослин / тварин у тексті подавати латинською мовою, курсивом. При першому згадуванні виду і роду вказують їх авторів, далі назви цих таксонів наводять без зазначення авторів.

Посилання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках із зазначенням номера цитованого джерела.

Таблиці (як виняток) повинні мати назви і бути пронумеровані. Таблиці набирати шрифтом Times New Roman (розмір 10-12 pt). Примітки до таблиць слід друкувати безпосередньо під ними.

Ілюстрації (як виняток) нумерувати у порядку їх обговорення у тексті.

Ілюстрації та таблиці разом не можуть складати більше ніж 30% від усього обсягу праці.

Бібліографія. Список бібліографічних посилань складати за алфавітом і оформлювати відповідно до порядку формування Переліку наукових фахових видань. Відповідність літературних джерел у тексті та у списку повинна бути ретельно звірена.

За фактичний зміст матеріалів, точність та коректність бібліографічних довідок, цитат, написання латинських назв рослин і власних імен несуть відповідальність автори рукопису.  Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальність за достовірність наведених даних та посилань.

Стаття повинна бути підписана автором (авторами). Статті магістрів, студентів, учнів школярів мають супроводжуватися рекомендацією наукового керівника (у довільній формі).

На окремому аркуші надаються повна адреса та всі відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, категорія, е-mаі1, факс, телефони). Окремо потрібно вказати автора (контактну особу), котрий листуватиметься з редакцією.

Оплата статті.  Автор/автори сплачують кошти за друк праці: 50,00 грн. за одну сторінку.

Подання статті. Матеріали для друку та кошти на видання подаються особисто автором Технічному секретарю Редакційної колегії або надсилаються по пошті (за попередньою згодою).

Адреса редакції: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 54, Криворізький державний педагогічний університет, кафедра ботаніки та екології, ауд. 229, Редакція Збірника «Екологічний вісник Криворіжжя».

Контактні телефони: 056 440-60-15 (Федяніна Ірина Михайлівна — технічний секретар), 098 241-40-94 (Євтушенко Едуард Олексійович - Головний редактор).

Електронна адреса: ekolog_kdpu@email.ua

 

            Редакція приймає наукові та науково-методичні праці до 31.01.2018 р.

 

Реєстрація статті в редакції здійснюється лише за умови дотримання викладених правил для авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають встановленим вимогам.

 

 

Приклад оформлення публікації збірника наукових та науково-методичних праць «Екологічний вісник Криворіжжя»

ДО ТЕОРІЇ НООСФЕРНИХ СТРАТЕГІЙ ЛЮДСТВА

В.І. Шанда1

1 – кандидат біологічних наук, професор

 Криворізький державний педагогічний університет

 

 

Вступ. В наш час актуальною проблемою є ....

Мета роботи - розробити ....

Об’єкт та методи дослідження ....

Результати та їх обговорення. Аналіз отриманих результатів показав, що

Висновки ...

Список використаної літератури (оптимум 3-5 посилань)


2018 02 09 001

3556
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31