Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ботаніки (анатомії та морфології рослин)

для студентів І курсу спеціальності

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

на 2021-2022 н.р.

 1. Анатомічна будова листка ксерофітів та гігрофітів.
 2. Анатомічна будова листка як основного органу транспірації.
 3. Анатомічна будова листків покритонасінних рослин.
 4. Анатомічна будова стебла однодольних (дводольних) рослин.
 5. Анатомічні особливості будови листків… (назва виду), що виростають в різних умовах.
 6. Анатомічні особливості будови листової пластинки деревних видів рослин роду Дуб Криворіжжя.
 7. Анатомічні особливості будови плодів деревних видів рослин родини ... Криворіжжя.
 8. Анатомічні особливості будови суцвіть деревних видів рослин родини Розові Криворіжжя.
 9. Анатомічні особливості насіння та специфіка їх проростання.
 10. Анатомо-морфологічна будова та значення квітів і суцвіть.
 11. Анатомо-морфологічна спеціалізація квіток в залежності від типу запилення.
 12. Анатомо-морфологічні особливості будови видозмінених коренів: запасаючі, повітряні, взаємодіючі з азотофіксуючими мікроорганізмами тощо.
 13. Анатомо-морфологічні пристосування рослин до нестачі вологи (світла).
 14. Будова квіток за морфологічними ознаками.
 15. Будова, функції та походження квітки.
 16. Вегетативне розмноження вищих рослин різних життєвих форм.
 17. Видозміни та спеціалізація коренів.
 18. Водозапильні (гідрофільні) рослини Дніпропетровської області.
 19. Гідрохорія серед рослин Дніпропетровської області.
 20. Екологічна пристосованість органів ксерофітів до умов існування.
 21. Життєві форми видів роду ......... (будь-який рід покритонасінних, що є складовою флори Дніпропетровської області).
 22. Загальна організація та мерність квітки Однодольних.
 23. Загальна характеристика структурної організації кореневих систем сучасних рослин.
 24. Коленхіма: визначення, походження, типи, особливості будови, локалізація і функції.
 25. Корінь та кореневі системи: морфологія та функції.
 26. Кристалічні включення рослинної клітини: утворення та форми.
 27. Метаморфоз як адаптивна властивість рослинного організму.
 28. Метаморфози вегетативних органів вищих рослин: багатоманітність та значення.
 29. Механічні тканини: біологічне значення та передумови їх виникнення в процесі еволюції рослинного світу.
 30. Морфологічна будова та значення квітів і суцвіть.
 31. Морфологічна різноманітність квіток.
 32. Морфологічна та екологічна класифікація суцвіть.
 33. Морфологічна характеристика кореневої системи однодольних рослин.
 34. Морфологічна характеристика плодів рослин.
 35. Морфологічний аналіз, еволюція та спеціалізація квіток.
 36. Морфологічні відмінності будови листової пластинки видів родини Туя та Широкогілочник.
 37. Морфологічні особливості будови голок представників родини Соснові.
 38. Морфологічні особливості будови голок родини представників Кипарисові.
 39. Морфологічні особливості будови листової пластинки деревних та чагарникових видів родини Бобові.
 40. Морфологічні особливості квіткових рослин різних життєвих форм.
 41. Морфологічні особливості шишок родини Соснові Криворіжжя.
 42. Морфологічні пристосування квіткових рослин до способів запилення.
 43. Морфологічні типи та діаграми квіток різних родин Magnoliophyta.
 44. Морфологія і метаморфози листка….. (видів родини).
 45. Морфологія листка геліофітів та сціофітів.
 46. Морфологія листка ксерофітів та гігрофітів.
 47. Морфологія плодів та різноманіття пристосувань до способів поширення.
 48. Морфологія та багатоманітність апокарпних плодів.
 49. Основні тканини: особливості будови, різноманітність та біологічне значення.
 50. Осмотичні явища рослинної клітини.
 51. Особливості анатомічної будови вегетативних органів рослин.
 52. Особливості будови листків склерофітних рослин.
 53. Особливості запилення водних рослин.
 54. Особливості морфології та анатомічної будови гідрофітів.
 55. Особливості морфології та анатомічної будови гігрофітів.
 56. Особливості ритмів сезонної вегетації рослин.
 57. Пагін і пагонові системи: морфологія та значення.
 58. Покривні тканини:особливості будови та біологічне значення.
 59. Порівняльна характеристика насіння дводольних рослин.
 60. Порівняльна характеристика насіння рослин.
 61. Порівняльна морфологічна характеристика насіння однодольних і дводольних рослин.
 62. Порівняльна характеристика кореневих систем рослинних організмів.
 63. Порівняльна морфологічна характеристика суцвіть покритонасінних рослин.
 64. Порівняльний аналіз структури та мінливості підземних органів судинних спорових рослин.
 65. Пристосування рослин до нестачі та надлишку води.
 66. Розвиток та функціональна організація квітки ….. (видів родини).
 67. Секреторні структури рослин: різноманітність та біологічне значення.
 68. Склеренхіма: визначення, походження, типи, особливості будови і функції.
 69. Специфіка анатомо-морфологічної будови епідерми та епіблеми.
 70. Специфіка анатомо-морфологічної будови епідерми та перидерми та їх біологічне значення.
 71. Спеціалізація та метаморфоз коренів.
 72. Способи розмноження та поширення рослин.
 73. Суцвіття родини ............. та їх еволюція.
 74. Суцвіття як особливий тип пагонових систем.
 75. Фіторізноманіття ранньовесняних рослин Криворіжжя.
16143
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша