Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з ботаніки (систематики рослин)

для студентів ІІ курсу спеціальності 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

на 2021-2022 н.р.

 1. Адвентивні рослини м. Кривий Ріг (іншого міста, села).
 2. Адвентивні рослини у флорі Дніпропетровщини або Криворіжжя.
 3. Адвентивні та аборигенні рослини водойм Криворіжжя.
 4. Антропогенні трансформації бріофлори степової зони України.
 5. Бентосні водорості Криворіжжя (іншої області, регіону тощо).
 6. Ботаніко-екологічні особливості та поширення представників родини Соснові Криворіжжя.
 7. Ботаніко-екологічні особливості та поширення представників родини Кипарисові Криворіжжя.
 8. Видовий склад та життєві форми вищої водної рослинності.
 9. Гідроконтрастнофобні рослини Криворіжжя.
 10. Гідрофіти та гігрофіти Криворіжжя.
 11. Голонасінні Дніпропетровської області.
 12. Гриби степових схилів (оз. Солоне, балка Червона).
 13. Гриби-паразити людини та боротьба з ними.
 14. Декоративні дерева та чагарники в озелененні території…  мікрорайону.
 15. Декоративні деревні рослини в озелененні м. Кривий Ріг (або інших населених пунктів).
 16. Декоративні рослини родини … квітників м. Кривий Ріг.
 17. Дендрофлора парків м. Кривий Ріг.
 18. Дерева та чагарники родини Бобові Криворіжжя: систематика та поширення
 19. Дерева та чагарники родини Розові Криворіжжя: систематика та поширення
 20. Екологічна ємність (фонд) таксону Brassicaceae флори техногенних екотопів Кривбасу.
 21. Життєві форми представників родини ....... Дніпропетровської області.
 22. Зелені водорості Криворіжжя (іншої області,  ботанічного саду тощо).
 23. Їстівні гриби Криворіжжя (іншої області, регіону тощо).
 24. Карантинні рослини Дніпропетровщини (на прикладі населеного пункту).
 25. Лишайники Криворіжжя (іншої області, ботанічного саду тощо).
 26. Лікарські рослини родини … природної флори Дніпропетровської області.
 27. Літофіти у флорі м. Кривий Ріг.
 28. Ліхеноіндикація м. Кривий Ріг (іншого міста, району чи області).
 29. Медоносні деревні види Криворіжжя.
 30. Медоносні рослини Дніпропетровської області.
 31. Меліораційні деревні рослини Криворіжжя.
 32. Мікобіота м. Кривий Ріг (іншого міста).
 33. Основні етапи формування бріофлори степової зони України.
 34. Особливості складу та екоморфічна ємність родини … урбанофлори Кривого Рогу.
 35. Особливості складу флори агроекосистем міста Кривий Ріг.
 36. Особливості складу, будови та екології цибулинних ефемероїдів.
 37. Особливості таксономічного складу та екології Айстрових Криворіжжя.
 38. Особливості таксономічного складу та екології родини …….. Криворіжжя.
 39. Отруйні рослини Дніпропетровської області.
 40. Отруйні та шкідливі рослини Криворіжжя або Дніпропетровщини.
 41. Планктонні водорості Криворіжжя (іншої області, регіону тощо).
 42. Плауноподібні Дніпропетровської області.
 43. Плоди родини ............. та їх еволюція.
 44. Порівняльні морфометричні показники виду Берест листуватий в умовах забруднення.
 45. Порівняльні морфометричні показники виду Клен ясенелистий в умовах забруднення.
 46. Порівняльні морфометричні показники виду Робінія псевдоакація в умовах забруднення.
 47. Рідкісні рослини Дніпропетровської області.
 48. Родина ... у гербарії  кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету.
 49. Рослини-алергени в урбанофлорі м. Кривий Ріг(іншого міста, села).
 50. Рослини-гігрофіти Криворіжжя.
 51. Рудеральні бур’яни м. Кривий Ріг(іншого міста або села).
 52. Сегетальні бур’яни … району Дніпропетровської області (іншої області, регіону).
 53. Синьо-зелені водорості водойм Дніпропетровщини (іншої області, окремої річки, озера тощо) та їх характеристика.
 54. Систематичний  склад флори гідрофітів Дніпропетровської області.
 55. Систематичний  склад флори гігрофітів Дніпропетровської області.
 56. Склад таксонів та життєві форми аборигенної складової урбанофлори напівприродних екосистем Криворіжжя.
 57. Склад таксонів та життєві форми адвентивної складової урбанофлори напівприродних екосистем Криворіжжя.
 58. Склад таксонів та життєві форми адвентивної складової урбанофлори агроекосистем Кривого Рогу.
 59. Стратегії виживання вищих водних рослин Криворіжжя
 60. Сумчасті гриби Кривого Рога (іншої області, регіону тощо).
 61. Таксономічна структура бріофлори Дніпропетровської області (степової зони України, іншої області, регіону тощо).
 62. Таксономічна та екологічна структура флори селища.
 63. Таксономічний аналіз урбанофлори Кривого Рогу за способами запилення.
 64. Таксономічний склад родини  ... флори Дніпропетровської області.
 65. Таксономічний склад флори Балки Червона Північна.
 66. Таксономічний склад флори околиць Карачунівського водосховища.
 67. Таксономічний фонд та життєві форми родини …….. Криворіжжя.
 68. Фіторізноманіття ранньовесняних рослин Криворіжжя.
 69. Флора об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області (іншої області, регіону тощо) та її характеристика.
 70. Флора парків м. Кривий Ріг (іншого міста або села).
 71. Флора транспортної зони м. Кривий Ріг.
 72. Хвойні рослини в озелененні території….. мікрорайону.
 73. Хвощеподібні Дніпропетровської області.
 74. Цвілеві гриби обраного культурфітоценозу м. Кривий Ріг.

75.           Шапкові гриби хвойних лісів Дніпропетровщини (іншої області, регіону тощо).

16144
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша