Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

  У жовтні 1935 року група студентів (25 чоловік) з Київського педінституту по переводу прибула до м. Кривого Рогу для продовження навчання на третьому курсі природничого факультету Криворізького педінституту, і серед них молодий юнак, майбутній професор, з яким в подальшому тісно пов'язаний розвиток і функціонування природничого факультету і особливо кафедри ботаніки Іван Андрійович Добровольський.

     Значна частина випускників довоєнних років (1937-1941) була залишена для викладацької роботи, серед них І.А.Добровольський, П.Д.Самодай, М.Г.Кожура, Я.М.Піддубцев та ін.

     Кафедрою ботаніки засновано ботанічний сад в заплаві річки Саксагань поблизу навчального корпусу педагогічного інституту площею 7,2 га. Ботанічний сад розвивався як опорна структура кафедр ботаніки та зоології і був включений до реєстру ботанічних садів Радянського Союзу з повною підзвітністю Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР, головному ботанічному саду АН СРСР, Раді ботанічних садів України.

     Захистили кандидатські дисертації І.А.Добровольський (1951), М.У.Примушко (1953), Д.І.Трайтак (1964 р), Т.І.Клевцова (1965), започаткували роботу над докторськими дисертаціями та згодом захистили їх Н.В.Смірнова, Ф.Л.Лесик. Кафедра поповнилася доцентами, кандидатами біологічних наук К.І.Поповим, кандидатом педагогічних наук Л.Е.Сучковою.

     Захистили дисертації В.І.Шанда (1970 р), Н.В.Гаєва (1976), одержали звання доцентів В.І.Шанда (1973), Г.Г.Бень (1978), Н.В.Гаєва (1978), В.З.Задорожній (1976).

     Період 1980-2000 рр. відзначається подальшим поступовим розвитком кафедри, здобуттям нею нового статусу в якості кафедри ботаніки та екології (з 1986) у зв'язку з вагомістю екологічної навчально-виховної роботи в межах інституту та екологічною спрямованістю її досліджень.

     Докторську дисертацію захистив І.А.Добровольський (1980), кандидатські дисертації Є.Д. Ющук, С.В.Рева.

     Вчені звання доцента і член-кор. УЕАН одержав Є.Д. Ющук, доцента Рева С.В., професора і академіка УЕАН В.І.Шанда.

     У 1966-2000 рр кафедрою ботаніки завідували доцент І.А.Добровольський, доцент І.А.Давидов, старший викладач Г.Г.Бень, доц. Щанда В.І., працювали І.Д.Сидоренко, Н.В.Гаєва, О.Л.Єфанов, В.З.Задорожній, І.О.Комісар, Л.П.Кот, М.А. Таран, Н.О. Щербак, С.Д.Ющук, С.Г.Удод, М.А.Біла, М.Я.Супрун, Л. Коваленко.

     З 2001 року кафедру ботаніки очолила к.п.н., доцент, член-кор. МАНПО (м. Москва), академік МАБЖД (м. Київ) Гнілуша Ніна Володимирівна.

     Кандидатські дисертації захистили Я.В. Маленко (2002), Е.О. Євтушенко (2007), Качинська В.В. (2012).

    З 2011 року (і по даний час) кафедру ботаніки та екології очолює к.б.н., доцент Євтушенко Едуард Олексійович.

Налагоджено дійові зв'язки з провідними науково-дослідними установами та вузами України та Росії, а також з середніми навчальними закладами нашого міста:

     1. Інститут ботаніки НАН України.

     2. Московський державний педагогічний університет (м. Москва).

     3. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (м. Київ).

     4. Дніпропетровський національний університет.

     5. Львівський національний університет.

     6. НДІ біології ДНУ.

     7. Криворізький Ботанічний сад НАН України.

     8. Криворізьке відділення Національного екологічного центру України.

     9. Дніпропетровський аграрний університет.

     10. Криворізький Обласний Ліцей-Інтернат. Жовтневий ліцей, СШ № 99, СШ № 103, СШ № 102, СШ № 22, СШ № 94, СШ № 123, СШ № 73, Довгінцевська педагогічна гімназія, колегіум №81, СШ № 119, ЗОСШ № 15, Лозуватська СШ № 1, Марганецький еколого-натуралістичний центр).

     Достатній кадровий та науковий потенціал кафедри дозволили в 2004 році відкрити нову спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища" з метою підготовки спеціалістів екологів.

     На базі кафедри ботаніки та екології, як базовій експериментальний майданчик Міжнародної Академії наук педагогічної освіти, функціонує науковий та науково-методичний екологічний центр з щорічним випуском "Екологічного вісника".

     2001-2009 рр. на кафедрі проводяться міжнародні науково-практичні конференції з випуском збірників матеріалів "Проблеми екології та екологічної освіти".

     На даний момент кафедра працює над виконанням комплексної наукової теми "Екологія рослинності порушених та регульованих екотопів Криворіжжя". Результати дослідження отримали апробацію та впровадження в навчально-виховний процес фахової підготовки студентів по спеціальностям "Біологія та практична психологія" і "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування".

     Колектив кафедри забезпечує екологічну освіту майбутніх вчителів на всіх факультетах університету та сучасну біологічну підготовку студентів природничого факультету зі спеціальних навчальних курсів ботаніки, мікробіології, генетики, екології, основ сільського господарства, наукових досліджень, комп'ютерної техніки, біології.

 

Кафедра ботаніки та екології Кафедра ботаніки та екології

Кафедра ботаніки та екології, 1992 рік

1-й ряд (зліва направо): Шанда В.І., Удод С.Г., Добровольський І.А., Бень Г.Г.

2-й ряд (зліва направо): Гарус Г., Таран М.А., Марченко Н.

3-й ряд (зліва направо): Нініченко О.П., Задорожній В.З., Ющук Є.Д., Комісар І.О.

Кафедра ботаніки та екології, 2004 рік

 1-й ряд (зліва направо): Шанда В.І., Удод С.Г., Ющук Є.Д., Карлаш Л.Д.

2-й ряд (зліва направо): Федяніна І.М., Бабенко Н.В., Євтушенко Е.О., Гнілуша Н.В., Поздній Є.В., Савосько В.М., Комісар Я.І.

 Кафедра ботаніки та екології  
 

Кафедра ботаніки і екології, 2010 рік

1 ряд (зліва направо): Шанда В.І., Гнілуша Н.В., Сіліч І.О., Удод С.Г.;

2 ряд (зліва направо): Кобрюшко О.О., Савосько В.М., Поздній Є.В., Євтушенко Е.О.

 
 DSC 86931
 

Кафедра ботаніки і екології, 2016 рік

1 ряд (зліва направо): Качинська В.В.,Марченко С.О.,Федяніна І.М., Євтушенко Е.О.,Луців Ю.Ю.,Маленко Я.В., Поздній Є.В.,Гнілуша Н.В.,Комісар Я.І., Комарова І.О., 

2 ряд (зліва направо): Кобрюшко О.О., Савосько В.М.

 

   

dobrovolskij.jpg

 

14 квітня 2016 р. виповниться 100 років від дня народження доктора біологічних наук, професора кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного інституту Івана Андрійовича Добровольського, відомого в Україні вченого еколога, лісознавця, геоботаніка, співавтора підручника з ботаніки для вузів, керівника Криворізької групи Українського ботанічного товариства, заслуженого працівника вищої школи.
Іван Андрійович народився 14 квітня 1916 року у с. Мар'янівці Баранівського району Житомирської області у селянській родині. Після закінчення початкової школи навчався в 7-річній школі м. Мархлевська, реорганізованої в робітничий факультет Поліського педагогічного інституту.

Основними віхами життя І.А. Добровольського є:
1933-1935 рр. - навчання на факультеті біології та хімії Поліського педагогічного інституту (м. Київ);
1935-1937 рр. - навчання на природничому факультеті Криворізького державного педагогічного інституту;
1937-1941 рр., 1946-1995 рр. - робота на кафедрі ботаніки Криворізького державного педагогічного інституту;
1941-1946 рр. - участь у Великій Вітчизняній війні, тяжке поранення, інвалідність, лікування;
1949-1953 рр., 1965-1966 рр. - декан природничого факультету Криворізького державного педагогічного інституту;
1953-1965 рр., 1966-1974 рр., 1982-1984 рр. - завідувач кафедри ботаніки.
З 1952 р. - кандидат біологічних наук.
З 1953 р. - доцент кафедри ботаніки.
З 1980 р. - доктор біологічних наук.
1977-1995 рр. - професор кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету.

Свою плідну педагогічну діяльність І.А. Добровольський поєднував з творчою науковою діяльністю. Він реалізував масштабні описи рослинності Криворіжжя та ближніх районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей. Під кутом зору оптимізації рослинного покриву степу України, він здійснив екологічний і біогеоценологічний аналіз цього покриву і одержав висновки сутнісно важливі для теорії та практики охорони живої природи в степовій зоні. Все це було завершено його докторською дисертацією.
Діяльність І.А. Добровольського з 1946 року започаткувала традиційну творчу співпрацю нашого природничого факультету з комплексною біогеоценологічною експедицією Дніпропетровського національного університету, кафедрою геоботаніки, екології та ґрунтознавства, такими провідними вченими України як проф. О.Л. Бельгард, А.П. Травлєєв. За жертовну участь в польових геоботанічних дослідженнях проф. О.Л. Бельгард назвав Івана Андрійовича «ботанічним Мересьєвим» і це була цілком заслужена оцінка людині, інвалідність якої дуже обмежувала її пересування, ходу, особливо в умовах лісу, степу, вибалків і урвищ.
Ці традиції підтримують та живлять і зараз творчі пошуки та дослідження кафедри ботаніки та екології, її викладачів і співробітників. Науковий керівник комплексної експедиції ДНУ, д.б.н., професор, член-кор. НАНУ А.П. Травлєєв вважає кафедру ботаніки та екології нашого університету творчим дослідницьким відділком цієї експедиції.
І.А. Добровольський безпосередньо керував важливими екологічними прикладними проектами по фіторекультивації шламосховищ і відвалів ГЗК Кривбасу або активно приймав у них участь.
І.А. Добровольський завжди відзначали висока педагогічна та наукова віддача, педагогічна тактовність, людяність, чуйність, доброта та виняткова скромність.
Він залишив світлий слід в пам'яті всіх, хто мав можливість співпрацювати або спілкуватися з ним.

 

Товстоляк Н.М. ПРОФЕСОР І. А. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ТА ЙОГО ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИДНІПРОВ'Я / Н.М.Товстоляк, Н.В.Товстоляк  //Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки.- 2012. - вип. 9. - С.89-95

 

Документальна передача «Городской роман» (июнь) – авторський проект Ольги Чистякової. ТРК «Рудана 2006».

 

104
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31