Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

П Р О Г Р А М А підсумкової атестації здобувачів вищої освіти КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН ІЗ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ - 2020

10204

У 2020 р. Універсіади проводиться з 20 по 30 січня 2020 року в робочі дні.

Початок змагань, як правило, об 11.00.

https://drive.google.com/open?id=1cVmyAfX7_cYUO9j_5Xa_dEchEJbkxM-5

 

9667

22 листопада 2019 року в Криворізькій гімназії № 49, старшим викладачем кафедри фізичної культури та методики її викладання, Кучерган Єлизаветою Валеріївною, було проведено профорієнтаційну роботу «Зроби свідомий вибір сам!» з учнями 11-х класів шляхом залученням їх до навчання на спеціальності «Фізична культура».

Інформацію про умови та можливості вступу за «спеціальністю: фізична культура, спеціалізація: спортивний туризм», можливі сфери працевлаштування після закінчення навчання, навчальний процес майбутніх учителів фізичної культури та своє студентське життя, розповіла студентка третього курсу навчання, Михайлович Маргарита.

По закінченню профорієнтаційної роботи було розданий друкований агітаційний матеріал з повною інформацією, яка буде необхідна для здійснення мрії у виборі майбутньої професії.

Інформацію підготувала викладач кафедри Кучерган Є.В.

 

9501

5-6 жовтня 2019р. в польському місті Імілін відбувся чемпіонат Європи з рукопашного бою, участь в якому у складі національної збірної команди брав студент природничого факультету, групи ФК-19 Симановський Владислав.

У результаті змагань Владислав вніс у скарбницю нагород національної збірної дві медалі, одна з яких - золотого номіналу, а друга - срібного.

Кафедра фізичної культури та методики її викладання вітає Владислава з європейським успіхом та присвоєнням йому звання Майстра спорту України!

74651326_400617727301415_6503777201471619072_n.jpg76196386_933254757046074_4816410887336230912_n.jpg75450156_1628111057324475_5489666278207520768_n.jpg74584015_2355937258055186_3318978201807486976_n.jpg74674900_2482772008626056_2031144885305737216_n.jpg

9021

18-19 жовтня 2019р. в Білоруському місті Гомель відбувся XI міжнародний турнір з карате, в якому брав участь студент природничого факультету, гр. ФК 19-1 Шпеньков Владислав. В цих престижних змаганнях Владислав проявив неабияку майстерність в обраному виді спорту і виборов почесне ІІ місце в категорії індивідуального куміте.

Кафедра фізичної культури та методики її викладання поздоровляє Владислава з міжнародним успіхом та бажає нових перемог у майбутньому!

9018

11-13 жовтня 2019р. в столиці Узбекистану Ташкенті відбувся чемпіонат світу серед молоді та юніорів з боротьби самбо.

В цих визначних змаганнях брала участь студентка та гордість нашого університету, групи ФК-18 ЗАХАРЕВИЧ ВАЛЕРІЯ, яка в запеклих сутичках посіла почесне друге місце і стала володаркою срібної медалі світової першості.

Валеріє, ми тобою пишаємося і святкуємо разом з тобою!

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

8985

П Р О Г Р А М А атестації здобувачів вищої освіти КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН З ОСНОВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор 

___________ О.А.Остроушко

____ ______________2018 р.

 

 

 

 

 П Р О Г Р А М А   

атестації здобувачів вищої освіти

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН З ОСНОВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

 

Галузь знань: 01 Освіта

Шифр та назва спеціальності -  013  Початкова освіта

Спеціалізація: Фізична культура

Ступінь вищої освіти -  магістр 

Кваліфікація  - магістр початкової освіти, 

      вчитель початкової школи, 

      вчитель фізичної культури початкової школи,

                          викладач педагогіки і методики початкової освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг 

 2018

 

 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи фізичної культури з методикою викладання». Галузь знань: 01 Освіта. Шифр та назва спеціальності: 013 Початкова освіта. - Криворізький державний педагогічний університет . – 2018. - 14 с. 

 

Розробники: Шутько В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної культури та методики її викладання.

 

Рецензент: Гергель Є.Л. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології. 

 

Затверджено кафедрою фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету.

Протокол № 4 від 27.03.2018р.

 

Затверджено науково-методичною радою Криворізького державного педагогічного університету

Протокол №____від _______2018р.

 

Затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету

Протокол №____від _______2018р.

 

 

 

 

 

 

 

Рецензія
«Основи фізичної культури та методики викладання»
за напрямком підготовки 01 Освіта 

зі спеціальності  013 «Початкова освіта»
Кваліфікація: магістр початкової освіти, вчитель початкової школи, вчитель фізичної культури початкової школи, викладач педагогіки і методики початкової освіти


Програма  комплексного кваліфікаційного екзамену відповідає всім вимогам теоретичної і практичної підготовки магістра з обраного фаху. Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу атестації. В програмі розкриті основні вимоги до професійної готовності студентів - відповідно це знання з теорії і методики фізичної культури, принципів, методів, що характеризують сучасний урок фізичної культури. При розкритті питань випускнику необхідно знати методики проведення уроків з дітьми різного віку та стану здоров'я. У програмі наводяться нормативно-правові документи та навчальні програми, які можуть бути використані при підготовці на екзамені.

Після пояснювальної записки наводиться програма, що передбачає перелік питань для підготовки до екзамену у відповідності до змістовних модулів програми «Теорія та методика фізичної культури», галузь «Здоров'я та фізична культура». 

Програма містить список літературних джерел, що рекомендовані для підготовки до екзамену із 54 найменувань сучасної методичної літератури з фізичної культури. Програма може бути рекомендована для використання при підготовці та складанні комплексного кваліфікаційного екзамену студентами психолого-педагогічного факультету атестації на здобуття кваліфікації:  магістр початкової освіти, вчитель початкової школи, вчитель фізичної культури початкової школи, викладач педагогіки і методики початкової освіти.

Рецензент Гергель Є.Л. 

канд. психол. наук,

доцент кафедри практичної психології

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Комплексний кваліфікаційний екзамен «Основи фізичної культури та методика викладання» є основною формою контролю рівня сформованості методичної компетентності студента-випускника з вивчення методики проведення занять фізичної культури молодших школярів, а також здатності його до самостійної творчої педагогічної діяльності у сучасній початковій школі.

Через структурування змісту теорії і методики фізичної культури у формі логічних завдань, згрупованих і представлених у тій послідовності, у якій вивчається даний предмет, дозволить виявити готовність студентів до організації, планування і контролю за фізичним розвитком, фізичною підготовленістю та фізичною досконалістю молодших школярів.

Основну частину змісту навчального матеріалу, який виноситься на екзамен, складає «Теорія і методика фізичної культури», що передбачає виявити готовність студента до реалізації виробничих функцій вчителя фізичної культури молодших школярів.

У процесі фізичного виховання вирішується багато завдань, які можуть бути об’єднані у три групи: освітні, оздоровчі і виховні. До програми комплексного кваліфікаційного екзамену включено питання щодо освітніх завдань фізичної культури, ролі оздоровчих завдань фізичної культури та загальна характеристика виховних завдань фізичної культури.

На комплексному кваліфікаційному екзамені студент повинен розкрити роль фізичних вправ як основного засобу  фізичного виховання, визначити принципи побудови процесу фізичного виховання молодших школярів, навести конкретний приклад формування стійкого інтересу молодших школярів до мети і завдань занять.

На  комплексному кваліфікаційному екзамені студент на основі знань з теорії і методики фізичної культури, її мети, завдань, принципів, методів та фізичних  якостей має характеризувати сучасний урок фізичної культури школяра як основної форми роботи в школі. При цьому необхідно проявляти знання й уміння визначення завдань уроку, його структури, організації діяльності учнів на уроці, дозування навантаження, щільність, а також враховувати деякі особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров’я.

Теоретичний курс  «Основи фізичної культури та методики викладання» є органічним продовженням вирішення задач, поставлених і перед іншими дисциплінами, що дозволяє на достатньо високому рівні здійснювати не лише внутрішньо-предметні, а й між предметні зв’язки (під час педагогічної практики, самостійної роботи в школі), враховуючи особливості діяльності викладача початкових класів як учителя-багатопредметника і в міській, і в сільській малокомплектній школі, ймовірність його роботи вихователем в групі, школі з режимом подовженого дня, школах-інтернатах, при шкільних інтернатах. 

Під час підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену  студенти повинні бути ознайомлені з його програмою і вимогами до відповіді.

На екзамені студенти можуть використати таку літературу: 

 • нормативно-правові документи, накази Міністерства освіти і науки України з питань фізичної культури;
 • програму для середньої загальноосвітньої школи (1-4 кл.);
 • програму з навчального курсу «Основи фізичної культури з методикою викладання»;
 • Базову програму з фізичної культури для вищого навчального закладу;

 

П Р О Г Р А М А

Передбачає перелік питань для підготовки до екзамену з «Основ фізичної культури з методикою викладання» у відповідності до змістовних понять сучасного стану фізичної культури молодших школярів та методики проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичної культури у початковій школі.

 

І. Теорія і методика фізичної культури як навчальна і наукова дисципліна.

Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання. 

 Фізична культура у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я, працездатності вподовж всього періоду навчання  молодших школярів. Вихідні поняття теорії фізичного виховання і сукупність рис,  що характеризують фізичний розвиток, фізичну підготовленість, фізичну реабілітацію, фізичне вдосконалення, фізичну культуру. Фізична освіта і професійна направленість підготовки спеціаліста фізичної культури молодших школярів. Спорт, структура багаторічної підготовки і методики спортивного тренування.

Національна система фізичної культури.

Нормативно-правові документи, що регламентують функціонування системи фізичної культури в Україні. 

Система фізичної культури. Визначення понять. Основні задачі фізичного виховання. Основи української національної системи фізичного виховання та її ціль. 

Засоби фізичної культури. Загальна характеристика засобів фізичної культури. Техніка фізичних вправ. Фази виконання фізичних вправ. Характеристика рухів: просторова, часова, просторово-часова, динамічна, ритмічна, якісна. Класифікація фізичних вправ. Природні сили (чинники), гігієнічні чинники – важливі засоби фізичної культури.

Принципи побудови процесу фізичної культури.

Загальна характеристика принципів побудови процесу фізичної культури. Принцип свідомості й активності учнів. Принцип наочності. Принцип доступності й індивідуалізації. Принцип систематичності. Принцип міцності і прогресування.

Методи навчання фізичної культури.

Загальна характеристика методів навчання у фізичній культурі. Практичні методи навчання у фізичній культурі. Методи вдосконалення та закріплення рухових дій. Методи виховання  рухових якостей. Загально-педагогічні методи фізичного виховання. 

Загальні основи навчання рухових дій.

Особливості навчання фізичної культури. Рухливі вміння і навички, їх фізіологічні обґрунтування. Стабілізація та пластичність навичок. Структура процесу навчання рухових дій. Етап розучування рухової дії. Рухова діяльність – необхідна умова правильного розвитку дитячого організму. 

 

Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Вікові особистості розвитку рухових якостей. Поняття про фізичні здібності, якості і їх розвиток. Підбір вправ для виховання фізичних якостей і способів регулювання навантажень.

Основи методики розвитку сили. Загальна характеристика сили як фізичної якості людини. Чинники, які зумовлюють силові можливості людини. Засоби вдосконалення сили. Методика розвитку силових здібностей .  сили. Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення.

Основи методики розвитку швидкості. Загальна характеристика швидкості як фізичної якості людини. Чинники, що зумовлюють прояв швидкості. Засоби вдосконалення швидкості. Методика вдосконалення та розвитку витривалості. Вікова динаміка природного розвитку швидкості. Контроль розвитку швидкості.

Основи методики вдосконалення витривалості. Загальна характеристика витривалості. Чинники, що зумовлюють витривалість людини. Засоби виховання витривалості. Методика удосконалення та розвитку витривалості. Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком.

Основи методики розвитку гнучкості. Загальна характеристика гнучкості. Чинники, від яких залежить прояв гнучкості. Методика розвитку гнучкості. Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком.

Основи методики удосконалення спритності. Загальна характеристика спритності. Чинники, що визначають спритність. Координаційні здібності. Загальні основи методики  удосконалення спритності. Вікова динаміка розвитку та контроль спритності.

ІІ. Методика фізичного виховання. 

Специфіка фізичного виховання молодших школярів на підставі їх анатомо-фізіологічних та психологічних особливостей. Особливості методики фізичного виховання в молодших класах. Вимоги до процесу підготовки уроку.  Планування і постановка задач уроку фізичної культури. Зміст та правила заповнення конспекту уроку фізичної культури. Фізичне навантаження як міра впливу фізичних вправ на організм. Способи та методичні прийоми регулювання навантаження на уроці. Дія навантажень. Зовнішні ознаки втоми. Загальна і моторна щільність урок. Організаційне забезпечення уроку. 

Методи організації діяльності школярів на уроці. Змістовна сторона уроку, підготовча, основна, заключна частина. Поділ уроків за характером їх змісту. Форми організації фізичного виховання в сім'ї. Фізкультурно-оздоровча робота в школі. Перспективне планування. Річний план-графік з фізичної культури поза школою. Фізичне виховання дітей з відхиленнями в стані здоров'я, недостатнім фізичним розвитком і фізичною підготовленістю.

 ІІІ. Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання. 

Дидактичні принципи організації педагогічного процесу на уроках фізкультури. Рівні становлення інтересу молодших школярів до занять фізичною культурою. Фактори підвищення емоційності уроку. Дидактичні заходи оптимізації уроку фізичної культури. Заохочення і покарання. Професійна діяльність учителя. Авторитет учителя. Структура складових педагогічної майстерності. Уміння, які необхідні учителю фізичної культури. 

ІV. Медико-біологічні основи фізичної культури.

Біологічна потреба організму в руховій діяльності. Гіпокінезія, гіподинамія. Норми рухової діяльності. Поверхневі м'язи людини та укріплення м'язових системи засобами фізичної культури. Максимальне споживання кисню. Вплив фізичних вправ на функцію дихання. Вплив фізичних вправ на функцію дихання. Вплив фізичних навантажень на серцево-судинну систему.  Аеробний та анаеробний обмін. Підвищення резерву аеробної системи. Гомеостаз та адаптація, їх види та якості. Використання адаптації в педагогічному процесі. Типові вікові особливості розвитку організму та основи методики фізичного виховання для дітей 1-4 класів. Критерії диференціації школярів за рівнем здоров'я в процесі фізичного виховання. Особливості методики занять з учнями спеціальних груп з урахуванням характеру захворювання. Поняття про лікувальну фізичну культуру. Механізми лікувальної дії фізичних вправ.   

 1. Історичні аспекти фізичної культури.

Періодизація та особливості виникнення, поширення фізичної культури. Розвиток фізичної  культури протягом становлення цивілізації у визначені періоди. Терміни дисципліни та протиріччя міжнародного і олімпійського спорту. Витоки та традиції народного фізичного виховання. Формування фізичного виховання в період Київської Русі. Система військово-фізичного виховання на Запорізькій Січі. Фізичне виховання в XVII-XIX століттях. Відродження сучасних Олімпійських Ігор. Сучасні пріоритети фізичної культури в Україні. Україна Олімпійська. Виникнення, становлення, організація та значення Стародавніх Олімпійських Ігор. Відродження сучасних Олімпійських Ігор.

VІ. Основи спортивно-тренувальних заходів.

Методи та принципи тренування. Особливості спортивного відбору  на різних його етапах. Етапи багаторічної підготовки спортсменів. Класифікація олімпійських видів спорту. Засоби відновлення у процесі спортивної підготовки. Особливості технічної психологічної, фізичної, тактичної, інтегральної підготовки спортсменів. 

 КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТА

Оцінювання теоретичної і практичної підготовленості студента здійснюється за наступними критеріями:

- Повнота і ґрунтовність знань з основ фізичної культури та методики викладання;

- Теоретико-методичні аспекти спорту як одного з основних компонентів фізичної культури;

- Володіння знаннями та навичками виховання основних фізичних якостей.

 

А – відмінно

90-100

Студент має ґрунтовні, систематизовані знання з основ фізичної культури та методики викладання і усвідомлює їх як єдине системне знання; логічно і розгорнуто викладає матеріал, володіє спеціальною термінологією; вільно орієнтується в ілюстративному матеріалі до теми, наводить приклади; демонструє високий рівень культури мовлення, єдності ідеологічних, науково-теоретичних, та організаційних основ фізичної культури.

Студент глибоко і ґрунтовно володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; знає вимоги чинних шкільних програм і вільно орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура; студент має високий рівень розвитку педагогічного мислення, методично грамотно та доцільно розкриває структуру та зміст уроку.

В – добре 

80-89

Студент має систематизовані але менш ґрунтовні знання з основ фізичної культури та методики викладання; достатньо логічно і розгорнуто викладає матеріал, володіє спеціальною термінологією в передбаченому програмою обсязі хоча припускає істотні неточності; достатньо орієнтується в ілюстративному матеріалі до теми, наводить приклади але не завжди точні; демонструє достатній рівень культури мовлення, єдності ідеологічних, науково-теоретичних, та організаційних основ  фізичної культури.

Студент досить глибоко володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; знає вимоги чинних шкільних програм і вільно орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура, але допускає незначні, несуттєві помилки; студент має сформований рівень розвитку педагогічного мислення, методично грамотно та доцільно розкриває структуру та зміст уроку.

С – добре

71-79

Студент має систематизовані основні знання з основ фізичної культури та методики викладання; матеріал викладає логічно але не достатньо розгорнуто, володіє спеціальною термінологією, але припускає деякі помилки щодо її трактування; застосовує загально-педагогічні принципи, не завжди може навести приклади; демонструє достатній рівень культури мовлення.

Студент досить повно володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; знає вимоги чинних шкільних програм і вільно орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура але при відповіді допускає (у незначній кількості) ряд суттєвих помилок; студент має сформований рівень розвитку педагогічного мислення, грамотно та доцільно розкриває структуру та зміст уроку, але допускає незначні методичні помилки.

D – задовільно

61-70

Студент має недостатньо ґрунтовні й систематизовані знання з основ фізичної культури та методики викладання; вибірково викладає матеріал, припускаючи незначні логічні порушення; недостатньо володіє спеціальною термінологією; слабко орієнтується в ілюстративному матеріалі до теми, наводить  не завжди доцільні приклади; демонструє посередній рівень культури мовлення, єдності ідеологічних, науково-теоретичних, та організаційних основ фізичної культури.

Студент поверхово володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; слабко знає вимоги чинних шкільних програм і поверхово орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура; студент має недостатньо сформований рівень розвитку педагогічного мислення, при розкритті структури та змісту уроку допускає суттєві методичні помилки.

E – задовільно

51-60 

Студент має окремі несистематизовані знання з основ фізичної культури та методики викладання; частково викладає матеріал, припускаючи істотні логічні порушення; слабко володіє спеціальною термінологією; слабко орієнтується в ілюстративному матеріалі до теми, наводить  не завжди доцільні приклади; демонструє посередній рівень культури мовлення, єдності ідеологічних, науково-теоретичних, та організаційних основ фізичної культури.

Студент поверхово володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; поверхово знає вимоги чинних шкільних програм і слабко орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура; студент має недостатньо сформований рівень розвитку педагогічного мислення, при розкритті структури та змісту уроку допускає значну кількість суттєвих методичних помилок.

FX – незадовільно 

30-49

Студент не має ґрунтовних і систематизованих знань з основ фізичної культури та методики викладання; викладає матеріал на фрагментарному рівні з суттєвими помилками то порушеннями логічних зв’язків; не володіє спеціальною термінологією; не орієнтується в ілюстративному матеріалі до теми, не наводить  приклади; демонструє низький рівень культури мовлення, єдності ідеологічних, науково-теоретичних, та організаційних основ  фізичної культури.

Студент поверхово володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; поверхово знає вимоги чинних шкільних програм і слабко орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура; при відповіді допускає велику кількість суттєвих помилок; студент має недостатньо сформований рівень розвитку педагогічного мислення, при розкритті структури та змісту уроку допускає значну кількість суттєвих методичних помилок.

F – незадовільно 

1-29

Студент демонструє повну відсутність знань з основ фізичної культури та методики викладання; не може викласти матеріал; не володіє і не розуміє спеціальної термінології; не знає ілюстративного матеріалу до теми, не наводить  приклади; демонструє надзвичайно низький рівень низький рівень культури мовлення, єдності ідеологічних, науково-теоретичних, та організаційних основ фізичної культури.

Студент не володіє методикою викладання на уроках фізичної культури освітніх, оздоровчих і виховних задач; не знає вимог чинних шкільних програм і не орієнтується в навчально-методичному забезпеченні шкільного курсу фізична культура; при відповіді допускає велику кількість суттєвих помилок, демонструє примітивність педагогічного мислення; не розкриває структуру та змісту.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Андріанов В.Є. Моделювання педагогічного процесу з фізичного виховання  молодших школярів. Навчально-методичний посібник. Кривий Ріг. – 2008. -64с.
 2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
 3. «Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України».
 4. Єдина спортивна класифікація України (останнє видання).
 5. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: ФиС, 1978. – 222 с.
 6. Бадова Р. Урок – змагання «Олімпійці серед нас» //Фіз.. виховання в школі. – 2001. - №2 – С.21-26.
 7. Борисенко А.Ф. Педагогічний контроль за фізичним вихованням шестирічних першокласників. //Фізичне виховання в школі. – 1996. - №2. – С.3-7.
 8. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры к спорту// Сборник естафет и игровых заданий. – М.: Фізкультура и спорт, 1985. – 80с.
 9. Е.С. ВІЛЬЧКОВСЬКИЙ, О.І. КУРОК Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку навчальний посібник 2-ге видання, перероблене та доповнене, рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. - Суми «Університетська книга» 2004
 10. Гуревич И.А. Круговая тренировка на уроках в 9-11 классах.//Физическая культура в школе – 1990. - №3 – С.15.
 11. Гуревич И.А. Работая по станциям// Физическая культура в школе – 1991. - №1 – с.28.
 12. Гуревич И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки. Минск: Вышейшая школа. – 1980. – 253 с.
 13. Демчишин А.П. та ін. Рухливі та спортивні ігри в школі// Посібник для вчителів. – К.: Освіта, 1992. – 175с.
 14. Должников И.И. Личная карта ученика //Физическая культура в школе – 1985. - №2 – С.32.
 15. Дробин Б.А. Развитие физических качеств на уроках легкой атлетики в VІІІ – ІХ класах. //Физическая культура в школе – 1990. - №8. – С.20-23.
 16. Кадетова А.В. Какой бать автор ской програмне // Физическая культура в школе. – 1994. - №2. – С.48.
 17. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. – Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1993. – 270с.
 18. Козлова, Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. Коцюбинського. – 2-ге вид. – Вінниця, 2011. – 96 с. 
 19. Козлова, Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. Коцюбинського. – 2-ге вид. – Вінниця, 2011. – 91 с. 
 20. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подросток в процессе физического воспитания. – К., 1999. – 230с.
 21. Лепешкин В. Универсальня таблица физического развития выносливости // Физическая культура в школе, 1999, - №3. – С.10-11.
 22. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей: Навчальний посібник для фізкультурних вузів. – Львів: «Штабор», 1997. – 204с.
 23. Лях В.И. Выносливость: основі измерения и методики развития //Физическая культура в школе, 1998. – С.7-14.
 24. Лях В.И. Гибкость: основі измерения и методики развития // Физическая культура в школе, 1999. - №1. – С.4-10.
 25. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полімя, 1989, - 160с.
 26. Лях В.И. Скоростные способности: основы тестирования и методики развития // Физическая культура в школе, 1997. - №3. –с.2-8.
 27. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов. – М.: «ФиС», 1991. – 543с.
 28. Медведев В.Ф. Основы планирования уроков физической культуры в школе (методические рекомендации). – Харьков. 1987. – 46с.
 29. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах. – К.: «Радянська школа», 1989. – 127с.
 30. Определение физической подготовленности  школьников / Под ред.. Б.В.Сермеева. – М.: Педагогіка, 1973. – 104с.
 31. Остапенко Л. Гибкость и сила – прекрасный союз// Физическая культура в школе. 1994. - №5. – С.55-59.
 32. Папуша В.Г. Фізичне виховання школярів: Навчальний посібник – Тернопіль, 2000. -247с.
 33. Папуша В. Г. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях / Папуша В. Г. – Тернопіль :Підручники і посібники, 2010. – 128 с
 34. Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсменів. – К.: Олімпійська література, 1995. – 319с.
 35. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. -  К.: Центр учбової літератури, 2008. – 504 с.
 36. Сарапулова Е.А. Фізкультхвилинка – це серйозно //Фізичне виховання в школі. – 1997. - №4. – С.20-22.
 37. Сермеев Б.В. Спортсменам о воспитании гибкости. – М.: «ФиС», 1970. -61с.
 38. Теорія и методика физического воспитания /Под ред..Ашмарина Б.А. – М., 1990.
 39. Теорія і методика фізичного виховання в запитаннях і відповідях [Текст] : методичний посібник / ред. кол.: К. П. Козлова, С. М. Дмитренко, І. О. Асаулюк. - Вінниця : ВДПУ, 2008. - 96 с.
 40. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте. – М.: «ФиС», 1993. – 183с.
 41. Харре Д. Учение о тренировке /Пер. С нем. – М.: «ФиС», 1971. – 328с.
 42. Христинін В.І. Вправи на розслаблення. – К.: Здоров’я, 1979. – 40с.
 43. Цвек С.Ф. Плануванню – системність і наступність //Фізичне виховання в школі. – 1996. - №1. – С.5-17.
 44. Шаулин В.Н. Приучать к самостоятельности с 1-го класса // Физическая культура в школе. – 1997. - №1. – С.30.
 45. Шалин В.Н. От обучения – к учению //Физическая культура в школе. – 1992. - №1. – С.18.
 46. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272с.
 47. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина ІІ. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248с.
 48. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: для студ. Вищ. Навч. Закл. Фіз. Вих. і спорту. Частина І. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 271с.
 49. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: для студ. Вищ. Навч. Закл. Фіз. Вих. і спорту. Частина І. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 271с.
 50. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: для студ. Вищ. Навч. Закл. Фіз. Вих. і спорту. Частина І. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 271с.
 51. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: для студ. Вищ. Навч. Закл. Фіз. Вих. і спорту. Частина ІІ. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 247с.
 52. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: для студ. Вищ. Навч. Закл. Фіз. Вих. і спорту. Частина ІІ. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 248с.
 53. Шолих М. Круговая тренировка /пер. с нем. – М.: «Фис», 1966. – 174с.

 

7368

21-30.01.2019р. відбулася універсіада серед працівників Криворізького державного педагогічного університету. Універсіада проводилася з 7 видів спорту, в якій прийняли участь 8 команд, з загальною кількістю учасників -220 чоловік. З першого дня змагань, лідерство захопили: 

-факультет мистецтв

-фізико-математичний факультет

- факультет географії, ткризму та історії,

які і були лідерами протягом всіх змагань.

Після підведення підсумку місця розподілилися так:

І - фізико-математичний факультет 

ІІ - факультет мистецтв 

ІІІ - факультет географії, ткризму та історії

ІV - команда адміністративного персоналу та бібліотека

V - факультет дошкільно-технологічної освіти

Vi - факультет іноземних мов

VII - психолого-педагогічний факультет 

VIII - природничий факультет 

Інформацію підготовив викладач кафедри Рудь І.С.

 

 

6832

Початок змагань з футзалу 22 січня перенесено з 11.00 на 13.00, у зв'язку з проведенням урочистих заходів, присвяченних відзначенню Дня соборності України.

6686

Увага!

З 21 по 30 січня 2019р. для працівників університету щодня проводяться тренування з фітнесу з 12:00 до 13-:00 год. в спортивному залі головного корпусу.

Тренер Макеренко Н.Г. тел. 0965005396

6648
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29