Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 2018 рік

ХІ. Участь у Міжнародних конференціях

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад/установа), дата проведення

Форма проведення (очна, заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

 

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості

Слов’янськ, Україна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,

20 березня 2018 р.

наук.-практ. онл.-конф

Троян Д. І., 3 курс ФУФ

Використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах

 

Троян Д. І. Використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах / Д. І. Троян // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : V міжн. наук.-практ. онл.-конф. (Слов’янськ, Україна, 20 березня 2018 р.) : збірник статей за матеріалами у 2 томах / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018. – Т. 1. – С. 262-269.

 

Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф

Одеса, ПННУ ім. К. Д. Ушинського

13-14 вересня 2018 р.

очна

Мельничук П. О., 1 курс ФМ

Біомеханіка Леонардо да Вінчі в теорії та практиці фізичного виховання

Кучерган Є. В. Біомеханіка Леонардо да Вінчі в теорії та практиці фізичного виховання / Є. В. Кучерган, П. О. Мельничук // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.). – Одеса : ПННУ ім. К. Д. Ушинського, 2018. – С. 149–151. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2476

 

 ХІІ. Участь у Всеукраїнських конференціях

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад /установа), дата проведення

Форма проведення (очна, заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

 

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

Херсон, 22-23 березня 2018 року

очна

Буян М., 1 курс ГОЕ

Значення фізичного виховання, для студентів вищих навчальних закладів

Буян М. Значення фізичного виховання, для студентів вищих навчальних закладів / М. Буян // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С 92-97.

 

-*-

-*-

-*-

Шульга К., 2 курс ПрФ

Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів

Шульга К. Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів / К. Шульга // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : матер. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 129-133.

 

-*-

-*-

-*-

Прігова К., Пріходченко К., 1 курс ПрФ

Особливості розвитку швидкості рухової реакції у каратистів

Прігова К., Пріходченко К. Особливості розвитку швидкості рухової реакції у каратистів / К. Прігова, К.  Пріходченко С. // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 55-58.

 

-*-

-*-

-*-

Іванова Є., Жук В., Грибков В., 1 курс ПрФ

До становлення професійних переконань молодого педагога

Іванова Є., Жук В., Грибков В. / Є. Іванова, В. Жук, В. Грибков До становлення професійних переконань // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 117-119.

 

-*-

-*-

-*-

Горшкова О., 2 курс ФУФ

Розуміння та дотримання правил здорового способу життя молодшими школярами

Горшкова О. Розуміння та дотримання правил здорового способу життя молодшими школярами / О. Горшкова // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 135-139.

 

-*-

-*-

-*-

Пшеничка Д., 2 курс ФУФ

Особливості проведення занять фізичної культури для школярів з послабленим здоров’ям та особливими педагогічними проблемами

Пшенична Д. Особливості проведення занять фізичної культури для школярів з послабленим здоров’ям та особливими педагогічними проблемами / Д. Пшенична // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 155-158.

 

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури

file:///C:/Users/admin/Downloads/Конференція%2013.12.18.pdf

ХДУ, 13 грудня 2018 р.

заочна

Модей А, 1 курс ПрФ

Ефективність вживання креатин моногідрату при силових тренуваннях

Модей А. Ефективність вживання креатин моногідрату при силових тренуваннях / А. Модей // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 157-160.

 

 

-*-

-*-

-*-

Одейчук В., Одейчук В., 1 курс ПрФ

Вплив спорту на розвиток інтелектуальних здібностей підлітка

Одейчук В., Одейчук В. Вплив спорту на розвиток інтелектуальних здібностей підлітка / В. Одейчук, В. Одейчук // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 59-61.

 

-*-

-*-

-*-

Бережна П., 1 курс ГТІ

Фітнес-аеробіка в системі фізичного виховання студенток КДПУ

Бережна П. Фітнес-аеробіка в системі фізичного виховання студенток КДПУ / П. Бережна // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 176-177.

 

-*-

-*-

-*-

Калашнікова А., 1 курс ДТО

Взаємозв’язок фізичної активності з типами темпераменту

Калашнікова А. Взаємозв’язок фізичної активності з типами темпераменту / А. Калашнікова // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С.185-187.

 

-*-

-*-

-*-

Кирик В., 3 курс ПрФ

Складові мотивації студентів при виборі майбутньої професії

Кирик В. Складові мотивації студентів при виборі майбутньої професії \ В. Кирик // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 187-189.

 

-*-

-*-

-*-

Сьомка Є., 1 курс ГТІ

Система бодіфлекс як фактор застосування занять фізичними вправами

Коник Д. Сучасні підходи в методиці розвитку фізичних і психомоторних здібностей / Д. Коник // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 198-201.

 

-*-

-*-

-*-

Максименко Г., 1 курс ДТО

Обґрунтування вибору студентами майбутньої професії

// Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 193-195.

       

Бубенцова К. , 1 курс ГТІ

Аналіз мотивації зацікавленості станом здоров’я студентами КДПУ

// Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 180-182.

 ХІV. Участь у Місцевих конференціях

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад/установа), дата проведення

Форма проведення (очна, заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

 

Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління

КДПУ,

15 листопада 2018 р.

очна

Ковтуненко В., 2 курс ФУФ

Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти 

Пустильник О. С. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти / О. С. Пустильник, В. О. Ковтуненко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 90-94.

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2848

   

Пунтус М.,

2 курс ППФ

Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу

Пунтус М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу / М. Пунтус // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 87-90.

       

Євангеліст

О., магістрант 1 курсу ПрФ

Вода як частина життєдіяльності людини та практика її вживання

Кучерган Є.В. Вода як частина життєдіяльності людини та практика її вживання / Є.В. Кучерган, О. Євангеліст // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 35-39.

       

Єйвазова Т., 2 курс ПрФ

Формування усвідомлених знань студентів

на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології

Андріанов Т. В. Формування усвідомлених знань студентів на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології / Т. Андріанов, Є. Ейвазова // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 5-9.

       

Барташевська С., магістрант 1 курсу ДТО

Фізична культура як підхід до формування рухових умінь і навичок процесі професійно-технічної діяльності

Барташевська С. Фізична культура як підхід до формування рухових умінь і навичок процесі професійно-технічної діяльності / С. Барташевська // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 20-23.

       

Максименко Ганна Сергіївна, 1 курсу ДТО

Мотиваційний вибір

майбутньої професії

 

Василенко В. Мотиваційний вибір майбутньої професії / В. Василенко, Г. Максименко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 26-28.

       

Калашнікова Анастасія Володимірівна, 1 курс, ДТО

Залежність фізичної активності студентів КДПУ від темпераменту

 

Карпов В. Залежність фізичної активності студентів КДПУ від темпераменту / В. Карпов, А. Калашнікова // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 28-31.

       

Мельник О., 1курс ПрФ, заочне відділення

Комунікативно-організаційні якості як показник соціального здоров’я людей, які займаються фізичною культурою

Мельник О. Комунікативно-організаційні якості як показник соціального здоров’я людей, які займаються фізичною культурою / О. Мельник // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 47-51.

       

Бережна П., 1 курс ГТІ

Мотивація занять фітнес-аеробікою студенток педагогічного університету

Мінжоріна І. Мотивація занять фітнес-аеробікою студенток педагогічного університету / І. Мінжоріна, П. Бережна // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.52-54.

       

Дядєчкіна Є., 1 курс ГТІ

Фізичне самовосконалення студентів КДПУ

Мынжоріна І.Фізичне самовосконалення студентів КДПУ / І. Мінжоріна, Є. Дядєчкіна // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 54-56.

       

Модей Андрій,

1 курс Прф

Вплив креатин моногідрату на силові показники м’язової діяльності

 

Модей А. Вплив креатин моногідрату на силові показники м’язової діяльності / А. Модей // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.58-61.

       

Стопкань Т. С., ФМФ 2 курс

Експер-дієти швидкого схуднення

Переверзєва С.В. Експер-дієти швидкого схуднення // С.В. Переверзєва, Т.С. Стопкань // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 62-64.

       

Стопкань Т. С. ФМФ 2 курс

Корегування ваги тіла за підрахунком спожитих калорій

Стопкань Т. С. Корегування ваги тіла за підрахунком спожитих калорій / Т.С. Стопкань // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 101-104.

       

Мельник Олена Олегівна 2 курс ППФ

Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу

 

Письменна О.І.. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу / О. І. Письменна, О. О. Мельник Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 65-69.

       

Ярошенко Анна Сергіївна, 3 курс ППФ

Сучасний стан фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку

 

Письменний О.М. Сучасний стан фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку / О.М. Письменний, А.С. Ярошенко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 69-73.

       

Прігова Катерина Олексіївна, 2 курс, ПрФ

Екстремальне скидання ваги та його вплив на результати спортсмена

 

Прігова К.О. Екстремальне скидання ваги та його вплив на результати спортсмена / К.О. Прігова //

Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.80-83.

       

Сьомка Є., 1 курс ГТІ

Система бодіфлекс як унікальна методика

занять фізичними вправами

Сьомка Є. Система бодіфлекс як унікальна методика занять фізичними вправами / Є. Сьомка // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 96-98.

       

Федоренко А. Ю., магістрант 1 курсу ППФ

Формування фізичних і морально-вольових якостей дітей молодшого шкільного віку в процесі спортивної діяльності

Федоренко А. Ю. Формування фізичних і морально-вольових якостей дітей молодшого шкільного віку в процесі спортивної діяльності

/ А. Ю. Федоренко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 113-116.

       

Дяченко Д. М., 1 курс ПрФ

Уміння практичного застосування теоретичних знань

Шутько В.В. Уміння практичного застосування теоретичних знань / В. В. Шутько, Д. М. Дяченко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 116-118.

 

6534

12 грудня в 312 аудиторії головного корпусу відбулася студентська предметна олімпіада «Теорія фізичної культури», яку провела кафедра.В ній приймали участь студенти I-V курсів всіх факультетів та студентів спеціальності «фізична культура». Завдання складалися з загальних питань, суддівства змагань та творчого завдання «Впровадження здорового способу життя».

Інформацію підготувала викладач кафедри Мінжоріна І.Л.

6438

Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів:

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я, студента

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Гергелюк Я.І., Мірошнік К.О.

Лисицина М.В., Німець Г.О., Ткачук О.О.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

24-25 березня 2016року

Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

2.

Отріщенко В. Ю.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: ІI міжнар. наук.-практ. конф.

21–22 квітня 2016 року

Краматорськ : ДДМА

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Ткачук О.

Педагогіка здоров’я: IV

28-29 квітня 2016 року

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

2.

Пантело К.Є., Щербина А., Салецька А.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського спорту та реабілітайії у навчальних закладах України: XIV Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

18-20 травня 2016

Кіровоград: КДПУ ім В.Винниченка

3

Гергелюк Я., Мірошнік К., Мариновська Д., Ткачук А., Смирнова В., Лисицина М., Слободянюк О., Шульга К.,Чариєва О.,

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури:

1-й тур XІ Всеукр. студ. наук.-практ Інтернет-конф.

16 грудня 2016 року

Херсон: ХГУ

4

Швець К. В., Гетманов О. О.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.

24 листопада 2016

Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Швець К. В., Барташевська С. Л., Захарчева Л. М., Бондирева І. Е., Василець М. В., Константинова Ю. Є., Гетманов О. О., Пантело К. Є., Слободянюк О.В.,

Ярмольська О.О., Чариєва О.А., Романенко Н., Глечикова А., Гудович А.,

Іщенко В., Зезуль І.В., Алхимченко А.М.,

Рожковський В.А.

Потенціал дисципліни фізичного виховання у закладах освіти

24 листопада 2016 р.

Кривий Ріг: КДПУ

2 етап, 2017 рік

Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Кравченко Р. ПНФм-16

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

23-24 березня 2017 р

Слов’янськ, Україна

 

Тувакова Ж.

Язык в поликультурном мире: развитие международного образования: VІ міжн. наук.-практ. конф.

25-27 квітня 2017 р.

Харків

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Дремлюх В. А., УФР-15

Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості: IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених

5 травня, 2017 р.

Чернігів

2

Кравченко Р., ПНФм-16; Ярошенко А, ПНІ-16; Федиків О., УАФ-15; Дремлюх В. А., УФР-15.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України: ХV Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

25-26 травня 2017 р.

Кропивницький

3

Прігова К., Атамас В., ФК-17; Буян М., Грищенко К., ГОЕ-16; Ярошенко А., ПНФ-16.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф.

9 листопада 2017 року

Полтава

4

Буян М., ГОЕ- 16; Шульга К., ХІ-16.

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: 1 тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтер.-конф.

9 грудня 2017 р.

Херсон

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Балатуса А.

Молодий науковець ХХІ століття: наук.-пркт. конф. студ, магіст. і молодих дослідників

16 листопада 2017

Кривий Ріг

3522
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29