Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

У Криворізькому державному педагогічному університеті 21 вересня 2023 року відбулася науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання і спорту в сучасних умовах», в якій взяли участь гості, фахівці та здобувачі освіти навчальних закладів області (всього 56 осіб).

23239

Кафедра фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету запрошує фахівців і здобувачів освіти взяти участь у роботі конференції  "Проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання і спорту в сучасних умовах", яка відбудеться 21 вересня 2023 року.

21509

В Криворізькому державному педагогічному університеті 17 листопада 2022 року відбулася науково-практична конференція «Шляхи вирішення завдань фізичного виховання в умовах воєнного стану», в якій взяли участь гості, фахівці і здобувачі навчальних закладів області (всього 65 осіб).

Детальніше про науково-практичну конференцію «Шляхи вирішення завдань фізичного виховання в умовах воєнного стану»

Галерея

РОЗВИТОК ВОРКАУТУ У КРИВОМУ РОЗІ

Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до фізичної культури криворізького державного педагогічного університету

Види та значення ігрової діяльності у формуванні фізкультурної та спортивної мотивації до занять історичним фехтуванням

 

20819

В Криворізькому державному педагогічному університеті 15 квітня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту», у якій брали участь викладачі, вчителі, студенти (всього 63 особи). Тематика представлених науково-дослідницьких робіт освітлює проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців у сфері фізичного виховання і спорту, сучасних здоров’язбережувальних технологій в освіті та популяризації здорового способу життя, особливостей формування інтересу та мотивації до занять фізичною культурою, впливу карантинних заходів на фізичну активність студентів, розробки занять в умовах дистанційного навчання та його впливу на якість навчально-виховного процесу. З доповідями виступили Глазков Владислав Володимирович (студент 2 курсу факультету географії, туризму та історії), Кучерявенко Віталіна Віталіївна (студентка 2 курсу психолого-педагогічного факультету), Черних Анастасія Миколаївна (студентка 2 курсу фізико-математичного факультету), Бєлкіна Наталя Сергіївна (вчитель фізичної культури Комунального навчального закладу «Радушненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Новопільської сільської ради).

Учасники конференції отримали збірник матеріалів конференції і сертифікати.

1

2 3

Презентації доповідей

«Здоровий спосіб життя як складова гармонійного розвитку особистості»

Посилання

«Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання, спортивного тренування та спортивно-оздоровчого туризму»

Посилання

«Викладання спортивно-педагогічних дисциплін під час дистанційного навчання»

Посилання

«Розробка занять в умовах дистанційного навчання та його вплив на якість виховного процесу»

Посилання

«Особливості застосування рухливих ігор в сімейно-суспільному вихованні»

Посилання

«Мотивація студентів до здорового способу життя»

Посилання

 Учасникам конференції бажаємо нових творчих успіхів!

Інформацію підготувала доцент кафедри Марчик В.І.

15260

Тематика науково-дослідницької роботи

кафедри фізичної культури та методики її викладання

 «Фізичне виховання і спорт в Україні на сучасному етапі»

Напрямки роботи проблемних груп

2020/21 н.р.

 

Тема

Керівник

1

Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців в сфері фізичної культури та спорту

Батюк А. М.

2

Формування здоров’язбережувального складника в змісті підготовки майбутніх вчителів фізичної культури

Кучерган Є. В.

3

Медико-біологічні аспекти фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових форм фізичної культури різних верств населення

 

Марчик В. І.

4

Формування мотивів фізичного самовдосконалення та спортивно-фізкультурної діяльності в навчально-виховній сфері

Мінжоріна І. Л.

 Підготувала інформацію викладач кафедри Марчик В.І.

12728

Науково-практична конференція «Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві», що відбулась 13 лютого 2020 року, є підсумком науково-дослідницької роботи кафедри фізичної культури та методики її викладання у межах робочого часу за 2019 рік. Учасниками конференції стали студенти різних факультетів та викладачі навчального закладу, а також: керівник фізичного виховання гірничого коледжу, вчителі фізичної культури багатопрофільного  навчально-реабілітаційного  центру «Перлина», КЗШ І-ІІІ  ступенів №126, №102,  №52. Інформаційний супровід конференції був представлений тематичною виставкою «Виховний потенціал фізичного виховання».
На конференції були представлені такі доповіді:
«Конструктивний конфлікт в командних змаганнях з волейболу як інструмент професійного саморозвитку студента» (Іванова Є. В., природничий факультет).
URL : https://drive.google.com/open?id=1nrpekZ3niUI_xU9f6pRT3VzCr-X-nakx
«Фізична культура та спорт старшокласників під час технологічної революції» (Дмитрук Д. О., природничий факультет).
URL : https://drive.google.com/open?id=1n8-DIAYXEf6k74KJwwaI9xogHSrqWPd5
«Становлення рівня професіоналізму у майбутніх вчителів фізичного виховання» (Сімановський В. Г., природничий факультет).
URL : https://drive.google.com/open?id=1cDCgFl59PO3s8VAk_iDqWGUIDseL7XOx
«Роль ранкової гімнастики в житті сучасного студента» (Холодняк О. О., факультет географії, історії та туризму).
URL : https://drive.google.com/open?id=1HpoKCGnVKxuKaesPlklUWpHkrdWkmxRs
«Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки» (Черних А. М., фізико-математичного факультет).
URL : https://drive.google.com/open?id=1KSLJH18PO6rxo_oXdVmwpNNSTRn6yrSo
Підсумок роботи конференції підвела викладач кафедри фізичної культури та МВ Мінжоріна Ірина Леонідівна, яка зазначила цікаві та оригінальні підходи доповідачів у вирішенні завдань дослідницької роботи. Завідувач кафедри фізичної культури та МВ, доцент Шутько Віктор Васильович вручав доповідачам сертифікати учасника конференції та в заключному слові відмітив, що робота конференції може бути оцінена як плідна та успішна.
За матеріалами конференції опубліковано збірник наукових праць «Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві»
URL : http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3678

Інформацію підготувала доцент кафедри фізичної культури та методики її викладання Марчик В.І.

10178

05 грудня 2019 року на базі університету відбулася олімпіада "Теорія фізичної культури". В олімпіаді брали участь 17 студентів.

Результати олімпіади:

I місце - Муравйов Данило, ФК-18-2, 125 балів

II місце - Іванова Ліза, ФК-17, 105 балів

IІI місце - Черевко Андрій, ФК-18-2, 100 балів

Голова журі викладач кафедри фізичної культури та методики її Мiнжорiна І.Л.

 IMG 2052

9728

Список наукових та науково-методичних праць

(кафедра фізичної культури та методики її викладання, 2018 р.)

 Методичні матеріали й рекомендації

 1. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 66 с. Обговорено та затверджено на засіданні кафедри фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 16 від 31 січня 2018 року)
 2. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання. – Частина ІІ / Є. В. Кучерган.– Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 79 с.Обговорено та затверджено на засіданні кафедри фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 16 від 31 січня 2018 року).
 3. Марчик В. І. Методи дослідження у фізичному вихованні: методичні рекомендації / В. І. Марчик . – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – 44 с.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2196

Публікація статті в журналі, що входить до НМБ SCOPUS

 1. Кучерган Є. В. Historical educational experience of the beginning the twentieth century in the practice of the modern higher school of Ukraine (Історичний досвід освіти на початку ХХ століття в практиці сучасної вищої школи України) / Є. В. Кучерган // British Educational Research Journal. – 2018. – Volume 44, Issue : 6 (2) – P. 1459–1469. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2139

 Публікація статті в журналі, що входять до Переліку наукових фахових видань

 1. Андріанов Т. В. Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх шкільних учителів в умовах промислового Криворіжжя // Науково-педагогічний журнал Обрій, 2018. – С.
 2. Марчик В. І. Рівень адаптаційного потенціалу першокласників в умовах промислового міста / В. І. Марчик, В. В. Шутко. - Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт»: зб. наук. праць /за ред. О. В. Тимошенка. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97). – С. 330-333.http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2195

 Публікація статті в журналі

 1. Марчик Адаптація молодших школярів в умовах негативного екологічного впливу / В. І. Марчик, В. В. Шутько / Екологічний вісник Криворіжжя: зб. наук. та наук.-метод. праць / гол. ред. Е.О. Евтушенко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – С. 68-70.http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2314

  Участь в роботі науково-практичних конференцій

 1. Андріанов Т. В. Формування усвідомлених знань студентів на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології / Т. В. Андріанов, У. А. Ейвазова // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 5-9.
 2. Василенко В. В. Мотиваційний вибір майбутньої професії / В. В. Василенко, Г. С. Максименко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.26-28.
 3. Карпов Залежність фізичної активності студентів КДПУ від темпераменту / В. І. Карпов, А. В. Калашнікова  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 28-31.
 4. Кучерган Є. В. Методика індивідуалізації фізичних навантажень студентів на основі візуальної діагностики тіла/ Є. В. Кучерган // Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 19 – 20 квітня 2018 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – С. 106–109. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2208
 5. Кучерган Є. В. Ортобіотика як елемент фізичного виховання майбутнього вчителя / Є. В. Кучерган // Педагогіка здоров’я : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 18 – 19 травня 2018 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. – С. 572–575. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2308
 6. Кучерган Є. В. Диференціація самоосвітніх процесів фізичного виховання та їх практична реалізація у програмі самовдосконалення особистості студента / Є. В. Кучерган // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 146–148. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2475
 7. Кучерган Є. В. Біомеханіка Леонардо да Вінчі в теорії та практиці фізичного виховання / Є. В. Кучерган, П. О. Мельничук // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 149–151. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2476
 8. Кучерган Є. В. Вода як частина життєдіяльності людини та практика її вживання / Є. В. Кучерган, О. О. Євангеліст / Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 35-39.
 9. Макаренко Н. Г. Актуальність використання методів і засобів фізичного виховання щодо формування здорового способу життя студентської молоді / Н. Г. Макаренко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 39-44.
 10. Марчик В. І. Здоров’язберігаючі аспекти самореалізації особистості в різних умовах / В.І. Бороденко, В.М. Шабля // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : V Міжн. наук.-практ. онл.-конф. (Слов’янськ, Україна, 20 березня 2018 р.) : збірник статей за матеріалами у 2 томах / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018. – Т. 1. – С. 238-242.http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2304
 11. Марчик В. І. Комунікативні здібності як показник соціального здоров’я у студентів різних спеціальностей / В. І. Марчик, С. В. Переверзєва / Педагогіка здоров’я : VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 травня 2018 року) : зб. наукр. праць / за заг. ред.. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 231-233. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2305
 12. Вплив спорту на фізичну працездатність першокурсників / В. І. Марчик, С. В. Переверзєва, Т. А. Дроннікова, Е.О. Кайда // Адаптаційні можливості дітей та молоді: ХІІ міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.) : збірник статей за матеріалами конф. / гол. ред. А. Босенко. – Одеса : ПННУ ім. К. Д. Ушинського, 2018. – Ч. 2. – С. 158-161. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2514
 13. Марчик В. І. Формування світогляду здорового способу життя майбутніх педагогів за різними спеціальностями / В. І. Марчик, С. В. Переверзєва, Т. Дроннікова // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи :матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 7 листопада 2018 р. [гол. ред. Л. М. Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – С. 65-67.
 14. Марчик В. І. Компоненти здоров’я першокурсників ЗВО в цілісній моделі / В. І. Марчик // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.44-47.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2849

 1. Мінжоріна І. Л. Мотивація занять фітнес-аеробікою студенток КДПУ / І. Л. Мінжоріна, П. А. Бережна  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 52-54.
 2. Мінжоріна І. Л. Фізичне самовдосконалення студентів КДПУ / І. Л. Мінжоріна. Є. В.Дядєчкіна  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 52-54.
 3. Переверзєва С. В. Експрес-дієти швидкого схуднення / С. В. Переверзєва, Т. С. Стопкань // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 62-64.
 4. Письменний О. М. Сучасний стан фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку / О. М. Письменний, А. С. Ярошенко  // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 69-73.
 5. Поліщук С.В. Стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді / С. В. Поліщук // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 73-80.
 6. Пустильник О. С. Технології оздоровчого спрямування у змісті підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей / О. С. Пустильник // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи :матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 7 листопада 2018 р. [гол. ред. Л.М.Рибалко]. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – С. 187-189.
 7. Пустильник О. С. Валеологічні основи здорового способу життя молоді в закладах освіти / О. С. Пустильник, О. В. Ковтуненко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 90-93.
 8. Рудь І.С. Взаємозв’язок занять з фізичної культури і здорового способу життя / І. С. Рудь // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 94-95.
 9. Терещенко О. П. Стан фізичного здоров’я студентів факультету іноземних мов криворізького державного педагогічного університету / О. П. Терещенко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 109-111.
 10. Шутько В. В. Уміння практичного застосування теоретичних знань / В. В. Шутько, Д. М. Дяченко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року). – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 116-118.

Участь студентів у наукових конференціях

 1. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Херсон, 22-23 березня 2018 року): - 6 робіт (1.Буян М., ГОЕ-17, кер. Макаренко Н. Г.; 2. Шульга К., ХІ-16, кер. Мінжоріна І. Л.; 3. Прігова К., Пріходченко К. –ФК-17, кер. Марчик В.І.; 4. Іванова Є., Жук В., Грибков В., ФК-17, кер. Шутько В.В.; 5. Горшкова О., 6. Пшеничка Д. ФУФ-16, кер. Пустильник О.С.).
 2. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : V Міжн. наук.-практ. онл.-конф. (Слов’янськ, Україна, 20 березня 2018 р.) – 1 робота (Троян Д. І. ФУФ-16, кер. Пустильник О. С.).
 3. Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.): 1 робота (П. О. Мельничук, кер. Кучерган Є. В.).
 4. Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління : наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року): 20 робіт (із них 9 одноосібно) (1. Ейвазова У. А., Пф, 2 курс, кер. Андріанов Т. В.), (2. Максименко Г. С., ДТО, 1 курс, кер. Василенко В. В.), (3. Калашнікова А. В., ДТО, 1 курс, кер. Карпов В. І.), (4. Бубенцова К. О., 5. Бережна П. А., 6. Дядєчкіна Є. В., 7. Сьомка Є. О., ГТІ, 1 курс, кер. Мінжоріна І. Л.); (8. Барташевська С. Л., магіст ДТО; 9. Мельник О. О., ЗФК-18; 10. Модей А. О., ФК-18; 11. Прігова К. О., ФК-17; 12. Федоренко А. Ю., магіст., ПНФ., кер. Марчик  В. І.); (13, 14 Стопкань Т. С., ФМФ, 2 курс, кер. Переверзєва С. В.); (15. Євангеліст О. О., маг. ПрФ, кер. Кучерган Є. В.), (16. Ярошенко А. С., ППФ, 3 курс, 17. Мельник О.О., 2 курс ППФ, кер. Письменний О. М.); (18. Пунтус М. О., ППФ, ППФ, 19. Ковтуненко В. О., ФУФ, 2 курс, кер. Пустильник О. С.); (20. Дяченко Д. М., ФК-18, кер. Шутько В. В.).
 5. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: І тур XІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (Херсон, 13 грудня 2018 року): 8 робіт (1. Одейчук В., Одейчук В., ФК-18, 2. Модей А. ФК-18, кер. Марчик В.І.), (3. Бережна П., 1 курс ГТІ, 4. Калашнікова А., 1 курс ДТО, 5. м, 6. Сьомка Є., 1 курс ГТІ, 7. Максименко Г., 1 курс ДТО, Бубенцова К. , 1 курс ГТІ, кер Мінжоріна І.Л.)

 

 

 

Кучерган Є. В. Прес-центр КДПУ ведення блогу з розробки методичних матеріалів здоров’язберігаючого напрямку:

«Інтегрована система фізичної культури – запорука професійного здоров’я вчителя»; https://kdpu.edu.ua/blogs/2017/10/27/integrovana-systema-fizychnoyi-kultury-zaporuka-profesijnogo-zdorov-ya-vchytelya/#more-24

«Рухова активність і її користь»; https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/01/30/ruhova-aktyvnist-i-yiyi-koryst/#more-130

«Правильне раціональне харчування та вживання води для нормального функціонування організму впродовж робочого дня»

https://kdpu.edu.ua/blogs/2018/04/03/pravylne-ratsionalne-harchuvannya-ta-vzhyvannya-vody-dlya-normalynogo-funktsionuvannya-organizmu-vprodovzh-robochogo-dnya/#more-291

6533

15 листопада 2018 року відбулась науково-практична конференція за темою «Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління», що є результатом третього етапу виконання науково-дослідної роботи «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини», яка проводиться на базі Криворізького державного педагогічного університету.

Зі словами привітання і побажаннями успіху в науковій діяльності до учасників і гостей конференції звернувся декан природничого факультету Евтушенко Едуард Олексійович. На конференції були присутні студенти університету, викладачі кафедри фізичної культури, гірничого та медичного коледжу, вчителі загальноосвітніх шкіл.

Завідувач кафедри фізичної культури та методики її викладання Шутько Віктор Васильович у свої доповіді зазначив, що всебічний професійний розвиток студента в сучасних умовах неможливо уявити без забезпечення його базою знань з основ ТМФВ, тому що суспільство висуває високі вимоги до рівня професіональної досвідченості майбутнього вчителя, що являється важливим показником оцінки його готовності до здійснення професійної діяльності.

У доповіді Євангеліст Ольги, магістрантки природничого факультету, було науково вдало проведені теоретичні дослідження на межі двох наук «Фізичної культури» та «Хімії», а саме значення води в життєдіяльності людини та її роль вживання у практиці спортивної діяльності. Потрібно відмітити, яскравий виступ, Мельник Оксани, студентки 1 курсу ФК заочного відділення природничого факультету, яка художньо оформила та презентувала свою тему за допомогою інноваційних технологій, об’єднавши наукові дослідження з естетикою викладання матеріалу. Виступ, Ейвазової Улдуз, студентки 2 курсу природничого факультету, «Формування усвідомлених знань студентів на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології», який відобразив  фундаментальні дослідження взаємовпливів на підвищення якості та кількості знань з анатомії, фізіології на заняттях з фізичного виховання. В своєму виступі з результатами дослідницької роботи, Модей Андрій, студент 1 курсу ФК природничого факультету, розкрив практичні дії впливу креатин моногідрату на силові показники м’язової діяльності, що надасть можливість удосконалювати розвиток фізичних якостей. Дослідження, Стопкань Тетяни, студентки 2 курсу фізико-математичного факультету, розкривають актуальну тему, яка вирішує проблему контролю та регулювання ваги тіла за допомогою підрахунку спожитих калорій. Ярошенко Анна студентка 3 курсу психолого-педагогічного факультету, дослідила проблему фундаментальних основ фізичного виховання молодших класів, що надасть можливість більш поглиблено враховувати особливості вікового розвитку у навчально-виховному процесі з фізичного виховання.

Доповіді учасників конференції визивали інтерес у присутніх, що свідчить про кількість питань, які їм задавали. Робота конференції оцінена як плідна і успішна.

Фото за посиланням Конференція - 2018

Матеріал підготувала В.І.Марчик.

6210

Держбюджетна науково-дослідницька тема «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», що виконується колективом кафедри під керівництвом завідувача кафедри доцента Шутька В. В., розрахована на термін з 2016 року по 2020 рік і проводиться в п’ять етапів.

Мета роботи – на основі науково-дослідницьких робіт та освітньо-наукових і нормативно-правових документів вивчити і дослідити можливості та шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу фізичного виховання і роботи спортивного клубу у вищому навчальному закладі.

Кадровий склад виконавців науково-дослідної роботи. Доценти: Шутько В. В., Марчик В. І., Порохненко О. В. Старші викладачі: Андріанов В. Є., Василенко В. В., Письменний О. М. Викладачі: Карпов В. І., Кучерган Є. В., Макаренко Н. Г., Мінжоріна І. Л., Переверзєва С. В., Пустильник О. С., Поліщук С. В., Рудь І. С., Терещенко О. П.

Можливі споживачі результатів науково-дослідної роботи студенти педагогічного університету, вчителі фізичної культури, викладачі фізичного виховання.

1 етап (2016 рік)

ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В даний час дуже актуальним є проблема організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах України. Це пов’язано з тим, що система фізичного виховання студентів, яка багато років використовувалася в ВУЗах ще з часів СРСР, на сьогоднішній день морально застаріла. Вона не цікава ні студентам, які не знаходять мотивації до занять загальною фізичною підготовкою, ні викладачам, які не можуть реалізувати свій педагогічний талант, будучи фахівцями в окремих видах спорту. Сьогодні актуальним завданням є формування у студентів ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту за умови сформованої позитивної мотивації студентів до систематичного фізичного самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту.

Завдання. Визначити шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання по модулях (легка атлетика, баскетбол, волейбол, плавання) через удосконалення організації навчального процесу для студентів 1 і 2 курсів.

2 етап (2017 рік)

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ У РОЗКРИТТІ РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Студентський спорт для переважної більшості вищих навчальних закладів України є одним з основних компонентів фізичної культури студентської молоді. Для більшої зацікавленості студентів у систематичних заняттях одним із видів спорту важливо виховувати і розвивати у них стимули. Визначення місця спорту у вищому навчальному закладі в умовах переходу української освіти до європейських стандартів сприятиме підвищенню якості тренувально-виховного процесу і рівня спортивної кваліфікації.

Завдання. Вивчити особливості спортивної діяльності у вищому навчальному закладі в умовах кредитно–трансферної системи організації навчального процесу.

3 етап (2018 рік)

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ТА УКРІПЛЕННІ ЗДОРОВ’Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Вища школа на сучасному етапі покликана готувати фахівців, здатних у короткий строк забезпечити виконання соціального заказу суспільства. У сучасний час для вищої педагогічної школи актуальним є питання підготовки фахівця, котрий в змозі вирішити питання формування особистої культури здоров’я та дітей і учнівської молоді.

Завдання. Дослідити вплив позитивних і негативних факторів на формування культури здоров’я сучасної молоді, виявити обумовленість незадовільного стану здоров’я студентів і шляхи його покращення.

4 етап (2019 рік)

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Сьогодні особливий інтерес зосереджено на проблемі формування професійної компетентності фахівців різних професій, у тому числі й учителя фізичної культури. Це зумовлено значною інноваційною динамікою сучасного ринку праці, який ставить нові вимоги до випускників вищих навчальних закладів. Ці вимоги сформульовано не тільки у форматі «знань» студентів, а й у способах майбутньої професійної діяльності («вміння», «здатність», «готовність»). Нині в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів домінує функціональний підхід – формування здатності студентів до певних видів педагогічної роботи, а не готовності до якісного виконання функцій майбутньої фахової діяльності як основи професійної компетентності. Результати дослідження базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури можуть бути спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу фахових дисциплін.

Завдання. Дослідити становлення базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури таких, як: предметно-теоретичної, інформаційно-дослідницької; профільної (методична, рухова, здоров’язбережуюча), соціокультурної, рефлексивної й творчої.

5 етап (2020 рік)

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В МЕТОДИЦІ РОЗВИТКУ ПСИХОМОТОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Психомоторні здібності забезпечують ефективне управління рухами і руховими діями на основі точного контролю і саморегуляції. Рухи людини складнокоординованi і багатопланові, у їхній єдності представлені просторові, тимчасові і силові компоненти в складних співвідношеннях і інші різноманітні види сенсомоторних реакцій людини. Точність відтворення просторових, тимчасових і силових характеристик визначає швидкість рухів і раціональний розподіл зусиль, не тільки процесуальну, але і кінцеву точність рухових дій.

Завдання. Вивчити рівень розвитку психомоторних здібностей у студентів і зазначити умови їх формування на секційних заняттях за видами спорту і навчальних заняттях з фізичного виховання.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

1 етап, 2016 рік

Участь у конференціях:

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Андріанов В.Є., Андріанов Т.В., Марчик В.І.

Воспитание студентов в современных условиях: содержание и механизмы: межд. наук.-прак. конф.

17 февраля 2016 г.

Тирасполь: Приднестровский унив-т

2.

Гладир Я.С.

Розвиток промисловості та суспільства

 

Кривий Ріг

3.

Марчик В.І., Мінжоріна І.Л., Письменний О.М., Шутько В.В.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту: VII міжнар. наук.-метод. конф.

24-25 березня 2016 р.

Київ: пед.універ. ім. М.П. Драгоманова

4.

Марчик В.І., Мінжоріна І.Л., Андріанов Т.В., Василенко В.В., Поліщук С.В.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

24-25 березня 2016 року

Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

5.

Кучерган Є.В.

Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» : I міжнар. наук.-прак. конф.

30 березня 2016 р.

Київ

6.

Марчик В.І.

Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту» ІІІ міжн. наук.-практ. конф.

14-15 квітня 2016 р.

Суми: СДУ

7.

Марчик В.І., Письменний О.М., Рудь І.С., Шутько В.В., Перекопський С.Ю.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: ІI міжнар. наук.-практ. конф.

21–22 квітня 2016

Краматорськ : ДДМА

8.

Кучерган Є.В.

Розвиток промисловості і суспільства» : міжнар. наук.-техніч. конф.

20-22 травня

Кривий Ріг

9.

Карпов В. І., Марчик В.І., Шутько В.В.

Адаптаційні можливості дітей та молоді: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.

15-16 вересня 2016

Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського,

10.

Марчик В.І., Гладир Я.С., Шутько В.В.

Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: ІХ міжнар. наук.конф. пам’яті А.М.Лапутіна

13-14 жовтня

Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університету ім. Т. Г. Шевченка

11.

Марчик В.І., Перевєрзєва С.В.

Міжнародний форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя: міжнар. наук.-практ. конф.

10 листопада 2016 року

Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Перекопський С.Ю., Порохненко О.В.

Освіта і здоров'я: VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. участю

24-25 березня 2016 року

СДПУ ім. А.С. Макаренка

2.

Кучерган Є.В., Макаренко Н.Г., М арчик В.І., Мінжоріна І.Л., Перевєрзєва С.В., Перекопський С.Ю., Шутько В.В.

Педагогіка здоров’я: VI Всеукр. наук.-прак. конф.

28-29 квітня 2016 р.

Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

3.

Пустильник О.С.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського спорту та реабілітайії у навчальних закладах України: XIV Всеукр. студ. наук.-практ конф.

18-20 травня 2016 р.

Кіровоград: КДПУ ім В.Вінниченка

4.

Шутько В.В.

Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку: XXII Всеукр. наук.-практ. конф.

20-21 травня 2016 р

Кіровоград, КДПУ ім. В. Винниченка,

5.

Марчик В.І., Мінжоріна І.Л., Перевєрзєва С.В.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.

24 листопада 2016

– Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка

6.

Кучерган Є.В.

Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.

грудень

Дніпропетровськ

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

17 викладачів кафедри

Потенціал дисципліни фізичного виховання у закладах освіти

24 листопада 2016 р.

Кривий Ріг: КДПУ

2

Шутько В.В., Письменний О.М., Карпов В.І.

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах

21 квітня 2016 року

Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара

Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів:

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я, студента

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Гергелюк Я.І., Мірошнік К.О.

Лисицина М.В., Німець Г.О., Ткачук О.О.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

24-25 березня 2016року

Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

2.

Отріщенко В. Ю.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: ІI міжнар. наук.-практ. конф.

21–22 квітня 2016 року

Краматорськ : ДДМА

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Ткачук О.

Педагогіка здоров’я: IV

28-29 квітня 2016 року

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

2.

Пантело К.Є., Щербина А., Салецька А.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського спорту та реабілітайії у навчальних закладах України: XIV Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

18-20 травня 2016

Кіровоград: КДПУ ім В.Винниченка

3

Гергелюк Я., Мірошнік К., Мариновська Д., Ткачук А., Смирнова В., Лисицина М., Слободянюк О., Шульга К.,Чариєва О.,

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури:

1-й тур XІ Всеукр. студ. наук.-практ Інтернет-конф.

16 грудня 2016 року

Херсон: ХГУ

4

Швець К. В., Гетманов О. О.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.

24 листопада 2016

Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Швець К. В., Барташевська С. Л., Захарчева Л. М., Бондирева І. Е., Василець М. В., Константинова Ю. Є., Гетманов О. О., Пантело К. Є., Слободянюк О.В.,

Ярмольська О.О., Чариєва О.А., Романенко Н., Глечикова А., Гудович А.,

Іщенко В., Зезуль І.В., Алхимченко А.М.,

Рожковський В.А.

Потенціал дисципліни фізичного виховання у закладах освіти

24 листопада 2016 р.

Кривий Ріг: КДПУ

2 етап, 2017 рік

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Марчик В.І., Макаренко Н.Г.

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

23-24 березня 2017 р.

Слав’янськ, Україна

2

Марчик В.І., Переверзєва С.В.

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання : ІII Міжн. наук.-практ. конф.

18–19 квітня 2017 р.

Краматорськ

3

Марчик В.І., Переверзєва С.В., Василенко В.В.

Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: IX міжн. наук.-прак. конф.

18-19 травня 2017 р.

Дрогобич

4

Марчик В.І.

Актуальні проблеми фізичного виховання : ХІІ Міжн. наук. конф.

26-27 вересня 2017 р.

Херсон

5

Марчик В. І.

Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : ІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.

24 листопада, 2017р.

Переяслав-Хмельницький

6

Пустильник О. С.

Лабіринти реальності: IV міжн. наук.-практ. конф.

( 30-31 жовтня 2017

Монреаль

Статус конференцій (всеукраїнські)

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

 

1

Марчик В.І., Макаренко Н.Г.

Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах: Всеукр.-наук.-практ.конф.

6 квітня 2017 р.

Дніпро

 

2

Марчик В.І.

Педагогіка здоров’я: VII Всеукр. наук.- практ.конф.

7-8 квітня 2017 р.

Чернігів

 

3

Марчик В. І., Письменний О. М.

Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку: ХХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.

26–27 травня 2017 р.

Кропивницький

4

Марчик В. І., Письменний О. М., Макаренко Н. Г.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: Всеукр. наук-прак. інтер.-конф.

9 листопада 2017 р.

Полтава

 

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

викладача (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Андріанов Т. В.

Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: наук.-практ. конф.

5-6 квітня 2017 р.

Кривий Ріг

Відомості про науково-дослідницьку роботу студентів

Участь у конференціях

Статус конференцій (міжнародні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Кравченко Р. ПНФм-16

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвинутої особистості: ІІІ міжн. наук-практ. онлайн-конф.

23-24 березня 2017 р

Слов’янськ, Україна

 

Тувакова Ж.

Язык в поликультурном мире: развитие международного образования: VІ міжн. наук.-практ. конф.

25-27 квітня 2017 р.

Харків

Статус конференцій (всеукраїнські)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1

Дремлюх В. А., УФР-15

Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості: IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених

5 травня, 2017 р.

Чернігів

2

Кравченко Р., ПНФм-16; Ярошенко А, ПНІ-16; Федиків О., УАФ-15; Дремлюх В. А., УФР-15.

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України: ХV Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

25-26 травня 2017 р.

Кропивницький

3

Прігова К., Атамас В., ФК-17; Буян М., Грищенко К., ГОЕ-16; Ярошенко А., ПНФ-16.

Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф.

9 листопада 2017 року

Полтава

4

Буян М., ГОЕ- 16; Шульга К., ХІ-16.

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: 1 тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтер.-конф.

9 грудня 2017 р.

Херсон

Статус конференцій (регіональні)

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента (-ів)

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

1.

Балатуса А.

Молодий науковець ХХІ століття: наук.-пркт. конф. студ, магіст. і молодих дослідників

16 листопада 2017

Кривий Ріг

3521
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30