Кафедра географії та методики її навчання
Факультет географії, туризму та історії

п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Тема роботи

Науковий керівник

1.

Віннійчук А.

Суспільно-географічна характеристика лікеро-горілчаної промисловості України, методичні особливості її вивчення в шкільному курсі в географії.

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

2

Герасименко М.

Методика використання інтерактивних технологій при вивченні шкільного курсу Географія материків та океанів" (7 клас)

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

3.

Буян М.

Географія світової індустрії іграшок

Доцент, к.г-м.н. Холошин І.В.

4

Захарчук Д.

Еколого-географічна характеристика світового виробництва пальмової олії

Доц., к. пед. н.

Бурман Л.В.

5

Гаркуша Р.

Географічна характеристика фульбе як найбільшого кочового народу планети

Доц., к. пед. н.

Бурман Л.В.

6

Маренич Е.

Суспільно-географічна характеристика переробки твердих відходів в Україні

Доц., к. п. н. Бондаренко О.В.

7

Мельник Д.

Використання хмарних онлайн-сервісів під час вивчення розділу “Населення України та світу” (8 клас)

Доц., к. п. н. Бондаренко О.В.

8

Зубець Т.

Водні антропогенні ландшафти південно-західного Криворіжжя

Доц., к. г. н. Ярков С.В.

9

Юрчук Л.

Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні шкільного курсу “Україна у світі: природа, населення” (8 клас)

Доц., к. г. н. Ярков С.В.

 

1

Гунченко О.

Методика застосування комп'ютерних ігор в шкільному курсі географії як чинник розвитку мотивації учнів

Доцент, к.г-м.н. Холошин І.В.

2

Добровольский

Ю.

Географічне прогнозування в шкільному курсі географії

Доцент, к.г-м.н. Холошин І.В.

3

Мирун В.

Використання просторового аналізу туристичних ресурсів Миколаївської області

к.г.н., доцент Лакомова О. Й.

19652

Графік захисту курсових робіт студентів

групи ІГ-17 

15286

Графік захисту курсових робіт студентів

групи ГОЕ-19

15285

Графік захисту курсових робіт студентів

групи ГОЕ-17

15284

Теми кваліфікаційних завдань 

студентів ГОЕ-м-16 денного та заочного відділення

№ п/п

ПІБ

Тема кваліфікаційного завдання

Керівник

Денне відділення

1.

Клішина Юлія Олексіївна

Використання анімаційних карт в шкільному курсі географії

Доц. к. геол-мін. н. Холошин І.В.

2

Левенко Марина Вячеславівна

Уроки узагальнення та систематизації знань при вивченні шкільного курсу «Географія материків та океанів» (7 клас)

Ст.вик. Варфоломєєва І.М.

3

Рубан Анатолій Анатолійович

Реалізація інноваційних методів навчання під час вивчення шкільної географії

Доц. к. пед. н. Бондаренко О.В.

4

Семеренко Олександр Олександрович

Методичні особливості вивчення транспорту в шкільному курсі географії

Доц. к. пед. н. Бурман Л.В.

5

Артеменко Марина Ігорівна

Застосування поточного та модульного контролю на платформі Мооdl при вивченні теми «Гідросфера»

Доц. к. геогр. н. Лакомова О.Й.

6

Охрімець Юлія Петрівна

Використання геймiфiкацiї при вивченні теми «Атмосфера»

Доц. к. геогр. н. Лакомова О.Й.

7

Мараховська Олександра Миколаївна

Методика використання художньої літератури в процесі вивчення шкільного курсу «Географія: регіони та країни»

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В.

8

Прокопенко Діана Сергіївна

Географічна номенклатура як засіб формування просторового мислення на уроках географії

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

Заочне відділення

1

Дорошкевич Олена Василівна

Технології тривимірної візуалізації при вивченні шкільної географії

Доц. к. геол-мін. н. Холошин І.В.

2

Тригуб Анна Ігорівна

Використання онлайн-тестування в шкільному курсі «Географія: регіони та країни»

Ст.вик. Варфоломєєва І.М.

3

Варавіна-Комар Тетяна Юріївна

Поточний контроль знань при вивченні шкільного курсу «Україна і світове господарство»

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В

4

Плужник Олександр Віталійович

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках географії в шкільному курсі «Географічний простір Землі (11 клас)

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

5

Кононенко Павло Ігорович

Методика підготовки та проведення екскурсій в розділі «Природні умови і ресурси України» в курсі «Україна у світі: природа, населення»

Доц. к. геогр. н. Ярков С.В.

14559

Теми магістерських робіт

студентів ГОЕ-м-15 денного відділення

п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Тема роботи

Науковий керівник

1.

Дворняк Євгенія Сергіївна

Географія виробництва тканин, одягу в України, індустрія дизайнерського одягу

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

2.

Тресцова Аліна Юріївна

Медико-географічне районування території України

Доцент, к.г-м.н. Холошин І.В.

3.

Архіпова Анастасія Ігорівна

Географічне дослідження соціального благополуччя мігрантів США

Доц., к. пед. н.

Бурман Л.В.

4.

Литвиненко Анастасія Русланівна

Суспільно-географічне вивчення мережі медичних закладів міста Кривого Рогу в умовах медичної реформи

Доц., к. пед. н.

Бурман Л.В.

5.

Каращук Єлизавета Олексіївна

Соціально-географічні фактори формування способу життя молоді на прикладі Дніпропетровської області

Ст. вик. к.п.н.

Ганчук О.В.

14558

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ГОЕ – 2019, ЗГ-19

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ГОЕ – 2017, ЗГ-17, ІГ-17

 

 

13330

п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Тема роботи

Науковий керівник

Денне відділення

1.

Зінчак Оксана Олександрівна

Використання методу проектів як одного із  методів акметехнологій на уроках географії

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В.

2.

Галамага  Анна Михайлівна

Використання диференційованого підходу при вивчені шкільного курсу «Географія материків і океанів» (7 клас)

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В.

3.

Марченко Сергій Григорович.

Вивчення світової ракетно-космічної галузі в 10-11 класах шкільного курсу географії (профільний рівень)

Доц., к. геол.-мін. н.

Холошин І.В.

4.

Білик Павло Вікторович

Моніторинг картографічних знань учнів засобами електронного тестування 

 

Доц., к. геол.-мін. н.

Холошин І.В.

5.

Єрьоменко Олена Олександрівна

Використання контурних карт на уроках географії

Ст. вик. к.п.н. Варфаломєєва І. М.

6.

Самойленко Ольга Володимирівна

Використання дидактичних ігор при вивченні шкільного курсу «Географія материків та океанів»

Ст. вик. к.п.н. Варфаломєєва І. М.

7.

Бабенко Олег Андрійович

Поточний контроль при вивченні шкільного курсу «Географія: країни та регіони» (10 клас, профільний рівень)

Ст. вик. к.п.н. Варфаломєєва І. М.

8.

Єрьоміна Анастасія Олегівна

Використання наочних засобів навчання при вивчені економічних районів України.

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

9.

Цвілілкова Альона Костянтинівна

Методика використання картографічних матеріалів при вивчені розділу «Суспільна географія України» в шкільному курсі «Географічний простір Землі» (11 клас)

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

Заочне відділення

1.

Дружиніна Лілія Михайлівна

Методи активізації пізнавальної діяльності на уроках географії

Доц., к. пед. н.

Бондаренко О.В.

2.

Охват Сергій Вадимович

Методика використання картографічних матеріалів при вивчені вторинного сектору світосистеми в шкільному курсі «Україна і світове господарство»

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В.

3.

Смирнова Наталія Олексіївна

Методичні особливості  формування знань про глобальні проблеми людства

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В.

4.

Боровська Кристіна Володимирівна

Використання структурно-логічних схем як засобів візуалізації змісту навчання географії при вивчені розділу «Третинний сектор господарства» в шкільному курсі «Україна і світове господарство»

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

10249

п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Тема роботи

Науковий керівник

1.

Кубайчук Вікторія Олександрівна.

Географічні особливості та динаміка експортного потенціалу галузей сільського господарства України

Доц., к. геол.-мін. н.

Холошин І.В.

2.

Козенко Вікторія Русланівна.

Географічні особливості розвитку BlaBlaCar в системі пасажирських перевезень

Ст. вик. к.п.н. Ганчук О.В.

3

Шабельник Альона Олександрівна .

Об’єднанні територіальні громади Дніпропетровської області:суспільно-географічний аспект

Ст. вик. к.п.н. Мантуленко С.В.

4

Шевченко Анастасія Аркадьєвна

Територіальні спори країн, як фактор формування сучасної політичної карти світу

Доц., к. пед. н.

Бурман Л.В.

10248
Наскрізна тематика курсових робіт Курсові роботи

 

10191
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28